logo Silvarium tisk

Dejnožka nezabránil Lesům ČR vyvést majetek státu z HLDS - Lesy ČR ho na valné hromadě přehlasovaly

 

Aktualizováno: 12. 11. 2010Podle tiskové zprávy Hradecké lesní a dřevařské společnosti zamítly Lesy ČR na valné hromadě HLDS dne 10.11.2010  návrh Františka Dejnožky na snížení výplaty dividendy z dosavadních 50 % zisku na 20 %. 

 

Tento návrh měl dle vyjádření HLDS posílit finanční stabilitu HLDS, aby firma mohla účinněji chránit majetek státu před útoky Lesů ČR. V dalším bodu programu byl František Dejnožka přehlasován Lesy ČR v návrhu na odvolání členky představenstva Barbory Klempířové, která neplní zákonné povinnosti péče řádného hospodáře a loajality k HLDS.

Lesy ČR podle tiskové zprávy HLDS nadále pokračují ve lživých mediálních útocích a soustavně tím snižují hodnotu majetkového podílu státu v HLDS.

HLDS vyzývá v tiskové zprávě Lesy ČR, aby místo toho veřejně vysvětlily:

- Proč generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora nechce znát veřejně přístupnou Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2009, která hovoří o skandálních negativních jevech v Lesích ČR v době, kdy byl Svatopluk Sýkora generálním ředitelem státního podniku

- Proč Svatopluk Sýkora prosadil 16. 11. 2007 (viz zápis z jednání Lesů ČR a KLDS) dnešní variantu obchodního modelu prodeje dříví z odvozního místa (OM), kterou již v roce 2009 nezvládl (viz audit o 310 milionech zbytečných nákladů na straně Lesů ČR) a kterou dnes s velkým humbukem ruší a dává si to za zásluhu, hledá urputně jiného viníka, přestože tuto situaci sám způsobil

- Proč Lesy ČR dosud nepřiznaly, že tzv. velké tendry z února 2010 zrušily samy z důvodu vlastních chyb. Tím zároveň způsobily nesplnění závazku ministerstva zemědělství vyplývajícího z Memoranda z 27. 6. 2007, což i dle ministra zemědělství Fuksy dostalo celý obor do nejistoty. Současně tím vystavily Českou republiku hrozbě prohraných arbitráží ve výši cca 60 miliard Kč zmařených investic v lesnicko-dřevařském sektoru.

- Proč Lesy ČR skrývají ve výhledu hospodářského výsledku roku 2010 miliardy korun. Pro koho? V čí prospěch? Kdo to nařídil? Komu a k čemu to poslouží? Jak mohly po tiskové konferenci HLDS okamžitě „najít“ 1,8 miliardy Kč bez jakéhokoliv vysvětlení? Kde je další 1,4 miliardy? Kolik ještě tiskových konferencí musí HLDS zorganizovat, aby Lesy ČR našly chybějící miliardy?

Co se dle tiskové zprávy skrývá za útoky na HLDS?

- HLDS ví příliš mnoho o hospodaření státního podniku

- HLDS brání tomu, aby se se státními prostředky nakládalo nehospodárně

- HLDS je proto třeba odstranit z cesty

Útoky generálního ředitele Lesů ČR vedou podle vyjádření HLDS ke snížení hodnoty majetkového podílu státu v HLDS. To může sloužit k záměrnému prodeji majetkového podílu státu v HLDS pod cenou. Útoky mají skrýt vlastní chyby státního podniku Lesy ČR při hospodaření s majetkem státu.

Podle TZ HLDS (10. 11. 2010), red.

 


Aktualizováno: Tiskové prohlášení Hradecké lesní a dřevařské společnosti a. s.

12. 11. 2010

Lesy České republiky ve svých nedávných vystoupeních v souvislosti s jednoročními tendry na rok 2011 vyhlášenými 16. 9. 2010 opakovaně prohlásily, že poprvé v historii státního podniku získaly za dříví tržní ceny. Dne 4. 11. 2010 rovněž oznámily, že „na trhu v příštím roce již nebude žádný masivní objem dřeva ze státních lesů zprostředkovaný za netržní ceny Hradeckou lesní a dřevařskou společností “. Tato svá tvrzení završily dne 10. 11. 2010 dalším útokem proti HLDS. Prohlásily, že „s HLDS neuzavřou novou smlouvu na zajištění obchodu, aby tak ukončily dosavadní deformaci trhu se dřívím za netržní ceny“.

Hradecká lesní a dřevařská společnost proti těmto vyjádřením ostře protestuje. Jsou to opět lživá tvrzení Lesů ČR. Je to další útok na majetkový podíl státu v HLDS, který mají Lesy ČR povinnost spravovat, a již nijak neskrývaná snaha o snížení hodnoty tohoto majetku státu a jeho vyvedení. Lesy ČR neměly s HLDS na roky 2008 – 2010 uzavřenou žádnou smlouvu na zajištění obchodu. Pro toto tříleté období byla mezi oběma stranami uzavřena rámcová kupní smlouva, na jejímž základě HLDS od Lesů ČR dříví kupuje. Ze vzájemných smluvních ujednání jednoznačně vyplývá, že Lesy ČR dříví prodávají HLDS pouze za tržní ceny, což může HLDS doložit tisíci vzájemně uzavřených kupních smluv. Tyto tržní ceny byly vždy za Lesy ČR podepsány generálním ředitelem nebo osobami, které k tomu zmocnil. Generální ředitel a další představitelé Lesů ČR proto nemohou nyní tvrdit, že prodávali státní dříví za netržní ceny, neboť to je v rozporu se skutečností. Navíc by za prodej státního majetku za ceny, které by neodpovídaly cenám tržním, musel být generální ředitel hnán k trestní zodpovědnosti. HLDS na základě právní analýzy prohlašuje, že netržní budou naopak ceny, které by Lesy ČR za dříví získaly na základě jimi protiprávně vyhlášených jednoročních tendrů na rok 2011, a to z důvodů porušení zákona o veřejných zakázkách a zákona o ochraně hospodářské soutěže.

 

Líbil se vám článek? Dejte hvězdy:
(0 hlasů)

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

USA žádají EU o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování

USA žádají EU o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování

Zobrazení: 2884

Americká vláda žádá Evropskou komisi (EK) o odklad zákazu dovozu výrobků způsobujících odlesňování. Dnes to napsal...

Novela mysliveckého zákona je připravena

Novela mysliveckého zákona je připravena

Zobrazení: 2630

Aktualizováno o stanovisko Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a Českomoravské myslivecké...

Páteční bouře poškodila v lesích Mendelovy univerzity odhadem 40 000 m³ dřeva, bude vydán zákaz vstupu do lesa

Páteční bouře poškodila v lesích Mendelovy univerzity odhadem 40 000 m³ dřeva, bude vydán zákaz vstupu do lesa

Zobrazení: 2428

Silná bouře, která přešla v pátek 21. června přes jižní Moravu, poškodila v lesích Mendelovy univerzity...

Hospodaříme s odpovědností: Lidé chtějí v krajině hospodařit, ne ji nechat zpustnout

Hospodaříme s odpovědností: Lidé chtějí v krajině hospodařit, ne ji nechat zpustnout

Zobrazení: 2071

Před dvěma týdny spustila Lesnicko-dřevařská komora celorepublikovou kampaň Hospodaříme s odpovědností. Je to prakticky poprvé, co někdo...

Vojenské lesy uzavřely kvůli kalamitě do 15. září lesy u Plumlova

Vojenské lesy uzavřely kvůli kalamitě do 15. září lesy u Plumlova

Zobrazení: 1722

Vojenské lesy a statky vydaly kvůli kalamitě, která nastala po červnových silných bouřkách, zákaz vstupu do...

Lesy ČR podpořily iniciativu Hospodaříme s odpovědností

Lesy ČR podpořily iniciativu Hospodaříme s odpovědností

Zobrazení: 1695

Zlepšit dialog lesníků s veřejností chce prostřednictvím celostátní kampaně Hospodaříme s odpovědností, která dnes začala, Lesnicko-dřevařská komora...

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě