Přihlásit

Vrchol kůrovcové kalamity je možná za námi

Chladnější a deštivější počasí roku 2021 pomohlo lesům v boji s lýkožrouty. Výrazně studenější jaro mělo významně negativní dopad na průběh letové aktivity i rychlost vývoje podkorního hmyzu. Díky tomu meziročně poklesl objem poškození lesů asi o třetinu, z 19,8 mil. m3 na 13,8 mil. m3. Aktuální kůrovcová kalamita kulminovala v roce 2020. Nyní začíná pomalu ustupovat.

Doporučený : Rozsáhlé kalamitní holiny po zpracování nahodilých kůrovcových těžeb, Slezsko, Bruntálsko, 2021. Foto: VÚLHM : Rozsáhlé kalamitní holiny po zpracování nahodilých kůrovcových těžeb, Slezsko, Bruntálsko, 2021. Foto: VÚLHM

Lesní ochranná služba (LOS) jako každý rok vydala Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2021/2022 (Svazek 25, 2022), v němž jsou kromě jiného popsány hlavní problémy v ochraně lesa v Česku v roce 2021 a prognóza na rok 2022. Uvádí se zde řada informací o průběhu kůrovcové kalamity a zdravotním stavu lesů.

Působením biotických škodlivých činitelů bylo podle evidence LOS v roce 2021 poškozeno cca 9,7 mil. m3 dřevní hmoty. Pro srovnání, v roce 2020 se jednalo o 15,4 mil. m3, v roce 2019 o 14,8 mil. m3 a v roce 2018 o 8,6 mil. m3. Zcela dominantní role patří stále dlouhodobě přemnoženému podkornímu hmyzu.

V roce 2021 bylo evidováno téměř 9,5 mil. m3 vytěženého smrkového kůrovcového dříví, což představuje první meziroční pokles po osmi letech (od roku 2012) permanentního nárůstu. Stále se však jedná o vysoce kalamitní objemy. Oproti roku 2020, kdy bylo evidováno cca 14,9 mil. m3 kůrovcového dříví, se jedná o pokles ve výši cca 5,4 mil. m3. V roce 2019 bylo evidováno cca 14,5 mil. m3 a v roce 2018 cca 8,4 mil. m3.
.
Hlášení za rok 2021, která LOS obdržela, reprezentují 67 % celkové rozlohy lesů. Pokud objem evidovaný v roce 2021 přepočteme na celkovou rozlohu lesů v Česku, dostaneme se na hodnotu více než 14 mil. m3 vytěženého smrkového kůrovcového dříví!

Hlavním škůdcem je lýkožrout smrkový, který je obvykle doprovázen lýkožroutem lesklým a v současnosti na většině území také lýkožroutem severským.

Podle krajů byla v roce 2021 situace nejdramatičtější v kraji Vysočina (evidováno cca 2,1 mil. m3) a ve Středočeském kraji (cca 1,4 mil. m3). Více než 0,5 mil. m3 vytěženého kůrovcového dříví bylo evidováno také v krajích Plzeňském (cca 1,0 mil. m3), Jihočeském (cca 0,9 mil. m3), Ústeckém (cca 0,9 mil. m3), Libereckém (cca 0,8 mil. m3) a Pardubickém (cca 0,6 mil. m3).

Evidovaný objem smrkového kůrovcového dříví v Česku v roce 2021. Zdroj: VÚLHM

Převaha napadených porostů se nachází v nadmořských výškách do cca 800 m, vlastní horské polohy jsou doposud zasaženy méně.

Průběh počasí v době letové aktivity lýkožroutů ještě znatelněji než v roce 2020 napomohl zlepšení zdravotního stavu stromů a zpomalil šíření podkorního hmyzu, který současně trpěl i zvýšenou mortalitou v požercích, způsobenou vnitropopulačními konkurenčními vlivy i vnějšími abiotickými a biotickými faktory.

Příznivější povětrnostní situace v letech 2020 a 2021 (z hlediska srážkových úhrnů i průběhu teplot posledních desíti let) ztlumila další expanzi kůrovcové kalamity. V souběhu se zlepšující se odbytovou situací na trhu s dřívím, resp. nárůstem cen surové dřevní hmoty, mají vlastníci a správci lesních majetků příležitost konečně „dohnat kůrovce".

Rozsáhlé napadení smrkových porostů lýkožrouty v přírodní rezervaci Suchý vrch, Slezsko, Vrbno pod Pradědem, 2021. Foto: VÚLHM

Ze zmíněných 9,5 mil. m3 evidovaných kůrovcových těžeb byla včas vytěžena a účinně asanována pouze menší část (cca 20–30 %), proto smrkovým porostům v Česku i nadále hrozí značné nebezpečí. Zatím bylo během let 2015–2021 kůrovci napadeno cca 85–90 mil. m3 smrkové dřevní hmoty, přičemž „živá" zásoba smrkových porostů byla k září 2019 odhadována přibližně na 400 mil. m3.

Zhoršení zdravotního stavu dřevin a přemnožení podkorního hmyzu v posledních letech se netýká pouze smrku, ale i dalších, hlavně jehličnatých dřevin.

Borovice lesní je zejména v oblasti jižní a jihozápadní Moravy a dále také ve středních a východních Čechách napadána celou řadou druhů podkorního hmyzu. V roce 2021 bylo evidováno cca 70 tis. m3 vytěženého borového kůrovcového dříví (v roce 2020 téměř 125 tis. m3). Mezi nejvíce postižené (více než 10 tis. m3) patřily v uplynulém roce kraje Jihomoravský (24 tis. m3) a Středočeský (14 tis. m3).

Po eruptivním nárůstu napadení jedle bělokoré podkorním hmyzem v roce 2020 (evidovány kůrovcové těžby v rozsahu cca 115 tis. m3) došlo meziročně k mnohonásobnému poklesu a návratu k objemům let 2018 a 2019, když bylo evidováno cca 8 tis. m3. Většina napadení byla situována ve Středočeském kraji (5,5 tis. m3).

V roce 2021 byl evidován meziročně dvojnásobek objemu kůrovcových těžeb modřínového dříví, tj. přibližně 12 tis. m3. Třetina tohoto množství byla vytěžena na jižní Moravě.

V oslabených jasanových porostech trvá sekundární výskyt podkorního hmyzu po působení houbových onemocnění, na jejich vrub bylo v roce 2021 evidováno cca 2,8 tis. m3 vytěženého jasanového dříví.

Rozsah poškození jehličnatých sazenic klikorohem borovým má spíše stoupající tendenci, neboť brouk profituje z velké plochy obnovovaných holin i velkého množství atraktivních pařezů. V roce 2021 bylo poškození působené žírem dospělců klikoroha evidováno na ploše cca 3 tis. ha. Největší poškození (nad 500 ha) bylo hlášeno ve Středočeském a Jihočeském kraji a na Vysočině. V letošním roce nelze očekávat výrazné zlepšení stavu, protože především v oblastech s rozsáhlou kůrovcovou kalamitou budou škody způsobené klikorohem dále narůstat.

Rámcový výhled na rok 2022

Příznivou shodou vlivů, jako např. povětrnostních podmínek nevhodných pro vývoj podkorního hmyzu, zlepšení vláhové bilance (vitality) smrkových porostů, zlepšení situace na trhu s dřívím, úbytku pro lýkožrouty nejatraktivnějších smrčin nižších a středních poloh apod., došlo prakticky k zastavení další expanze trvající kůrovcové kalamity ve smrkových porostech.

Cesta k základnímu stavu výskytu lýkožroutů, resp. prahům jejich hospodářské škodlivosti je však ještě velice dlouhá a nelehká a teprve následující měsíce napoví, zda bude ústup napadení podkorním hmyzem pokračovat i v letošním roce nebo se situace opět zhorší.

Kůrovcem zničené lesy na Vysočině. Foto: Jan Řezáč

Průběh počasí během podzimu, zimy a předjaří příliš optimisticky nevyznívá a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by letošní jarní období mělo být alespoň vzdáleně podobné jaru loňskému – chladnému a deštivému. Je proto nutné v oblasti ochrany lesa před kůrovci nic nepodcenit a maximálně se soustředit na zachycení přezimující generace brouků a jejich potomstva!

Případné klimatické extrémy by totiž mohly vést k opětovnému zhoršení kůrovcové situace a meziročnímu zvýšení objemu kůrovcového napadení, resp. kůrovcových těžeb.

Přemnožení podkorního hmyzu bude ohrožovat kromě smrku celou řadu dalších (především jehličnatých) dřevin, např. borovici, modřín nebo jedli.

Velmi nízký stav listožravého a savého hmyzu v roce 2021, spojený s příznivým chodem povětrnostních podmínek, vytváří předpoklad omezeného vývoje a výskytu této skupiny hmyzu také v roce 2022.
O trvající hrozbě nárůstu poškození působeného přemnoženou spárkatou zvěří netřeba ani mluvit, ostatně účinné řešení není v moci ochrany lesa.

Vzhledem k průběhu počasí posledních měsíců lze očekávat nárůst významu patogenů škodících v souvislosti se stresem ze sucha. Hlavní riziko budou představovat václavky, kuželík borový, kornice borová či jmelí bílé. Podobně jako v posledních letech vyvolává dlouhodobé obavy nárůst výskytu odumírání jasanů, způsobený voskovičkou jasanovou a kořenovými hnilobami.

Více informací najdete v publikaci Zpravodaj ochrany lesa. Škodliví činitelé v lesích Česka 2021/2022 (Svazek 25, 2022), ke stažení zde

Podle TZ VÚLHM
 

Naposledy změněno: středa, 04 květen 2022 09:37

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem

Jak hospodaří s vodou douglaska ve směsi s bukem

Lesnictví

Názory a rozhodování o větším zastoupení douglasky v našich lesích jako náhrady chřadnoucího smrku by měly být podloženy informacemi a znalostmi o jejím růstu a...

Světová meteorologická organizace: Důležité ukazatele klimatické změny jsou na rekordní úrovni

Světová meteorologická organizace: Důležité ukazatele klimatické změny jsou na rekordní úrovni

Lesnictví

Čtyři důležité indikátory klimatické změny jsou na rekordní úrovni. Informovala o tom ve své Zprávě o stavu klimatu v roce 2021 Světová meteorologická organizace (WMO)...

Policie dopadla organizovanou skupinu, která kradla z lesů kulatinu

Policie dopadla organizovanou skupinu, která kradla z lesů kulatinu

Lesnictví

Policistům na Vysočině se podařilo dopadnout organizovanou skupinu, která z lesních skládek kradla kulatinu a následně ji vozila na zpracování do zahraničí. Způsobená škoda zatím...

Lesnicko-dřevařská komora a Agrární komora odmítají vznik NP Křivoklátsko

Lesnicko-dřevařská komora a Agrární komora odmítají vznik NP Křivoklátsko

Lesnictví

Záměr Ministerstva životního prostředí prohlásit Křivoklátsko národním parkem odmítají Lesnicko-dřevařská komora ČR a Agrární komora ČR. Podle nich nedává vznik nového národního parku smysl z...

Populární zprávy

Lesníci pomáhají. Přidáte se i vy?

Lesníci pomáhají. Přidáte se i vy?

Lesnictví

Zobrazeno:4160

Aktualizováno 1. 3. Černý čtvrtek, tak se možná bude nazývat den 24. 2, kdy se Ukrajina a s ní celý svět probudil do válečného konfliktu...

Policie dopadla organizovanou skupinu, která kradla z lesů kulatinu

Policie dopadla organizovanou skupinu, která kradla z lesů kulatinu

Lesnictví

Zobrazeno:4030

Policistům na Vysočině se podařilo dopadnout organizovanou skupinu, která z lesních skládek kradla kulatinu a následně ji vozila na zpracování do zahraničí. Způsobená škoda zatím...

Reportáž z jednoho z nejmodernějších pilařských provozů ve střední Evropě

Reportáž z jednoho z nejmodernějších pilařských provozů ve střední Evropě

Lesnictví

Zobrazeno:4016

O pile LABE WOOD, která byla slavnostně otevřena v říjnu 2020, se mluví jako o nejmodernější velkokapacitní pile ve střední Evropě. Závod s nejmodernějšími pilařskými...

MŽP jednalo se starosty, proti vyhlášení NP Křivoklátsko je 17 obcí

MŽP jednalo se starosty, proti vyhlášení NP Křivoklátsko je 17 obcí

Lesnictví

Zobrazeno:3709

Ministerstvo životního prostředí 24. 2. jednalo se starosty o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, který by měl zajistit vyšší ochranu přírody, například šetrnější způsob hospodaření v...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby