logo Silvarium tisk

Stojí kontrolní činnost ČIŽP v lesích na rozcestí?

ČIŽP snižuje kvůli rozpočtu počet kompetencí i pracovních míst. Tento krok umožní podle jejího ředitele Petra Bejčka navýšit mzdy a zajistit v dlouhodobém horizontu vyšší odbornost, a tím i vyšší rychlost a efektivitu práce inspekce. Podle ředitele hrozilo, že by se ČIŽP z platových důvodů postupně personálně vyprázdnila. Změny se týkají i kontroly ochrany lesů, na které jsme se zeptali v krátkém rozhovoru. 

Vize směřování ČIŽP

  • V březnu tohoto roku jste byl jmenován ředitelem České inspekce životního prostředí. S jakou vizí a s jakými cíli jste na post nastoupil?

Mou vizí bylo především zajistit na inspekci odpovídající platové podmínky, které jsou v současné době naprosto neodpovídající. Dále sjednotit metodickou a rozhodovací praxi a zajistit vůbec fungování inspekce jako spolehlivého úřadu, který bude rozhodovat nestranně, spravedlivě a předvídatelně. Rovněž navrátit důvěru v inspekci nejen ze strany veřejnosti, ale i ze strany zaměstnanců úřadu, kteří dle mého názoru podléhali déletrvající skepsi a vyhoření.

  • Při svém jmenování jste uvedl, že ČIŽP utrpěla v posledních letech zásadní ztrátu reputace. Kde spatřujete hlavní příčiny?

Samozřejmě každého okamžitě napadne kauza týkající se otravy řeky Bečvy, která inspekci „proslavila“ tím nejhorším možným způsobem a zastínila spoustu jiné dobré práce, která byla ze strany inspektorů do té doby i potom provedena. Poté nastala velká izolace, kdy se vedení inspekce soustředilo zejména na obhajobu svých kroků při řešení této kauzy a z mého pohledu naprosto rezignovalo na komunikaci, spolupráci a budování vztahů jak uvnitř resortu životního prostředí, tak mimo něj. A právě spolupráce s jinými úřady je u velkého množství agend naprosto zásadní (nejvíce např. agenda havárií či agenda CITES).

Vývoj pravomocných pokut v letech 2012–2022. Zdroj: Výroční zpráva ČIŽP za rok 2022

Změny v oblasti kontroly ochrany lesů

  • ČIŽP kvůli rozpočtu snižuje počet kompetencí i pracovních míst, chce se spíše zaměřit na větší kauzy. Změny by se měly týkat i kontroly ochrany lesů. Od 1. 1. 2024 by se měla na jednotlivých inspektorátech slučovat oddělení ochrany přírody a ochrany lesů. Co uvedená změna přinese ve vztahu k lesům?

Práce inspekce při kontrolách v lesích se často stávala předmětem kritiky z řad odborné veřejnosti a nevládních organizací. Hospodaření v lesích, které nejčastěji bývá důvodem poškození lesů, přitom podléhá kontrole jak v rámci resortu životního prostředí, kde ji zajišťuje zejména inspekce, tak v rámci resortu zemědělství, kde ji zajišťují orgány státní správy lesů. Kompetence inspekce v lese vychází ze zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, kdy inspekce má řešit případy, které poškozují životní prostředí. Tím je zde myšlena především ochrana přírody. Chci tak po diskuzích jak v rámci inspekce, tak s odbornou veřejností a Ministerstvem životního prostředí zacílit kontrolní činnost inspekce od roku 2024 spíše do přírodě blízkých lesních ekosystémů a soustředit se zejména na potenciální poškození většího rozsahu. Činnost inspekce vykonávaná na základě podnětů bude v této oblasti nedotčena.

  • Podle výroční zprávy ČIŽP za rok 2022 pracovalo v oddělení ochrany lesa celkem 46 inspektorů, na každého z nich tak připadlo cca 60 000 ha dozorovaných lesů. Jaké by podle vás mělo být optimální personální obsazení oddělení, které bude mít na starost dozorovou činnost v lesích?

Nově budou tuto činnost vykonávat oddělení ochrany přírody a lesů, která vzniknou spojením oddělení ochrany přírody a oddělení ochrany lesů. Mezi ochranou přírody a ochranou lesů tak vznikne lepší synergie, která do této doby na některých inspektorátech nefungovala. V některých případech inspekce zastávala dvojí názor reprezentovaný oddělením ochrany přírody a oddělením ochrany lesů a tato oddělení řešila stejný případ odlišně. To je do budoucna neakceptovatelné.

  • ČIŽP by se podle vás měla při kontrolních činnostech zaměřit spíše na cenná lesní území, přírodě blízké lesy, vynechat hospodářské lesy typu smrkových monokultur a kůrovce. Jakým směrem by se tedy měla ubírat kontrolní činnost v oblasti ochrany lesů?

Jak jsem již zmínil, toto bude předmětem diskuze uvnitř inspekce i následně s odbornou veřejností a Ministerstvem životního prostředí. Z těchto konzultací vznikne koncepce, která bude uplatněna při plánování kontrol pro rok 2024 a dále.

Ing. JUDr. Petr Bejček

Petr Bejček se narodil v roce 1984 v Českém Brodě. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2011) a Fakultu životního prostředí na  České zemědělské univerzitě v Praze, obor regionální environmentální správa (2013). V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pracoval od roku 2011, nejprve jako právník v samostatném oddělení právní podpory státní správy. V  roce 2013 se stal vedoucím samostatného oddělení právního a veřejných zakázek a od roku 2015 byl ředitelem samostatného odboru právně-personálního. V  roce 2018 se stal státním tajemníkem na Ministerstvu financí, kde řídil sekci o 115 zaměstnancích. Zajišťoval vnitřní chod ministerstva, a to zejména v  oblasti státní služby, personální agendy, veřejných zakázek a  rozpočtové kapitoly ministerstva. Od 1. března 2023 řídí Českou inspekci životního prostředí. Petr Bejček se věnuje také přednáškové a publikační činnosti v oblasti práva životního prostředí.

Děkuji za odpovědi (19. 10. 2023), Petra Kulhanová
Celý rozhovor najdete v listopadovém čísle Lesnické práce


Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě