logo Silvarium tisk

Směna pozemků mezi LČR a VLS v připravovaném Národním parku Křivoklátsko

V souvislosti s plánovaným vyhlášením Národního parku Křivoklátsko je připravována směna pozemků mezi státními podniky Lesy ČR a VLS. Vojenské lesy a statky se původně odmítly vzdát strategických pozemků v blízkosti Prahy, které měly být začleněny do národního parku. Řešením by měla být směna, na kterou se dohodlo Ministerstvo obrany s Ministerstvo zemědělství a resortem životního prostředí. Zeptali jsme na podrobnosti této směny.

Odpovědi VLS ČR ke směně pozemků v připravovaném Národním parku Křivoklátsko

  • Jaký je důvod směny pozemků mezi státními podniky VLS a LČR v oblasti uvažovaného Národního parku Křivoklátsko a kdo rozhodl o tomto způsobu řešení?

Uvažovaná směna vychází z trojstranné dohody mezi Ministerstvem obrany, Ministerstvem zemědělství a resortem životního prostředí a jejím cílem je minimalizovat dopady vyhlášení NP Křivoklátsko na strategické plány pro obranu státu, jež se z hlediska potřeby vhodných lokalit v současné geopolitické situaci spíše zvyšují. Cílem všech zainteresovaných stran tak bylo najít vhodné řešení, a to jak z hlediska strategické polohy, tak i efektivity správy v souvislosti s územní rezervou v oblasti Nouzova, jejíž část se má podle plánů stát součástí národního parku.

  •  Můžete prosím princip směny mezi VLS a LČR přiblížit (o jaké pozemky se jedná, rozloha pozemků…)?

Lesy ČR, které aktuálně spravují hlavní část lokalit, jež budou podle plánů delimitovány na národní park, převezmou před jeho vyhlášením do majetku dotčené lokality VLS a na náš státní podnik výměnou převedou lokalitu sousedící s pozemky se strategickým významem pro obranu státu, které VLS spravují v oblasti Brdské vrchoviny. V obou případech se jedná o lesní lokality s hospodářskou funkcí o výměře mírně přes 500 hektarů.

  • V jaké fázi se směna pozemků nachází?

Na směně, jež řeší strategické potřeby obrany státu, panuje shoda všech tří dotčených resortů, nyní se finalizuje technické a právní řešení.

  •  Co směna bude znamenat z organizačního a personálního hlediska?

S ohledem na polohu a velikost směňovaných pozemků půjde z pohledu VLS o organizační a personální řešení na úrovni lesnické divize Hořovice.

  • Vojenské lesy a statky původně proti záměru vyhlásit na spravovaných pozemcích národní park vyjádřily zásadní nesouhlas, dotčené pozemky u Bratronic označily za důležité pro obranu státu a podaly připomínky proti vzniku NP na Ministerstvo životního prostředí. Jak byly připomínky tímto ministerstvem vypořádány a získají VLS jiné pozemky, které budou použitelné z hlediska obrany státu, zde zejména v blízkosti Prahy a mezinárodního letiště Václava Havla?

Důvody výhrad z naší strany byly věcné a týkaly se toho, že resort obrany v současné geopolitické situaci s ohledem na výcvik i plnění úkolů ozbrojených sil nevidí prostor pro zmenšování rozlohy území se strategickým významem pro obranu státu. Uvedená dohoda je řešením této věcné výhrady, protože zmíněná lokalita vyhovuje strategickým potřebám ozbrojených sil i nárokům resortu, co se týká efektivity její správy.

Tiskové oddělení VLS ČR 

 

Vyjádření Lesů ČR ke směně pozemků na Křivoklátsku

V současné době se směna cca 1 075 hektarů mezi Lesy ČR a VLS ČR připravuje. VLS by měly v rámci uvažovaného převodu LČR převést pozemky v okolí obce Bratronice za pozemky v právu hospodařit LČR v Brdech. Požadavek VLS o vzájemný převod práva hospodařit byl odůvodněn potřebností požadovaných pozemků pro plnění úkolů na úseku obrany státu a LČR jej akceptují. V dané věci doplňujeme, že mezi oběma státními podniky zatím nedošlo k finální dohodě o realizaci převodu, neboť uvažovaný převod podléhá mimo jiné i souhlasu dotčených orgánů.

 Tiskové oddělení Lesů ČR 

 Red.

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě