Přihlásit

Sněmovní výbor nepodpořil vznik národního seznamu invazních druhů

Výbor pro životní prostředí 17.2. doporučil Sněmovně schválit návrh vládní novely k omezení invazních nepůvodních druhů. V souvislosti s ní podpořil pozměňovací návrhy, které žádají regulaci pyrotechniky na zvláště chráněných územích či vyšší pravomoci strážců přírody. Naopak nepodpořil návrh na vznik národního seznamu invazních druhů.

Doporučený Sněmovní výbor nepodpořil vznik národního seznamu invazních druhů

Předkládaným návrhem zákona se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazích nepůvodních druhů. Novela reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 a má vytvořit rámec pro opatření potřebná k prevenci zavlečení invazních druhů rostlin a zvířat a k regulaci těch, které už se v Česku rozšířily.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

V říjnu 2014 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Toto nařízení, jako přímo použitelný právní předpis EU, zakotvuje podmínky tvorby tzv. unijního seznamu invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů s významným dopadem na Unii (na biodiverzitu v EU) a u druhů zařazených na tento seznam stanovuje bezprostředně účinný zákaz stanovených způsobů jejich záměrného využívání (a současně zakotvuje postup a podmínky povolení případných výjimek). Vedle toho nařízení zavazuje členské státy EU k tomu, aby přijaly potřebná regulační, izolační či eradikační opatření, která zabrání dalším způsobům nezáměrného šíření těchto druhů. Tato opatření je třeba přizpůsobit jednotlivým invazním nepůvodním druhům a strategiím jejich šíření, nelze je tedy nastavit plošně. Mimoto nařízení umožňuje členským státům, aby přijímaly také vlastní, tzv. národní seznamy invazních nepůvodních druhů.

Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 definuje „nepůvodní druhy“ jako organismy, které byly zavlečeny nebo vysazeny mimo svůj přirozený areál. Za „invazní nepůvodní druh" se pak považuje takový nepůvodní druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost a související ekosystémové služby nebo na ně má nepříznivý dopad.

 Tabulka 1: Invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu (s účinností od 15. srpna 2019)

Sněmovní výbor pro životní prostředí se na svém středečním zasedání zabýval řadou pozměňovacích návrhů. Podpořil omezení či možnost zákazu ohňostrojů a pyrotechniky ve zvláště chráněných území předkladatelky Evy Fialové (ANO). Další část schváleného návrhu poslankyně Fialové reaguje na problém, kdy do chráněných krajinných oblastí, mimo veřejné komunikace vjíždí vozidla, která tam nemají co dělat. Strážci přírody je podle jejích slov nyní nemohou zastavit a legitimovat. Od poslankyně pochází i další z podpořených záměrů, který by dal krajským úřadům pravomoc regulovat chov nebo pěstování invazního druhu pro komerční využití.

Naopak předsedkyně výboru Dana Balcarová (Piráti) nezískala dost podpory pro možnost vzniku národního seznamu invazních druhů, jenž by doplnil soupis, který je součástí unijního nařízení. Dana Balcarová již dříve uvedla, že novela nesplnila její očekávání a obsahuje několik problematických bodů, jako je například neexistence národního seznamu invazních druhů, nekontrolované vysazování nepůvodních druhů ryb, které mohou ohrozit naše domácí druhy, a možnost výsadeb monokultur invazní douglasky tisolisté.

Národní seznam invazivních druhů by měl vycházet ze Seznamu prioritních invazních druhů, který vytvořili akademici v roce 2016. Ten dělí organismy podle rizik na černý, šedý a varovný seznam. V černém seznamu je 78 rostlin a 39 živočichů, v šedém seznamu 47 rostlin a 16 živočichů. Ve varovném seznamu je 25 rostlin a 27 živočichů. Z lesnických druhů jsou zde zastoupeny například borovice černá pravá, borovice vejmutovka, dub červený, trnovník akát, ořešák královský, či jírovec maďal.

Proti národnímu seznamu invazivních druhů se již dříve ohradili zástupci myslivců, rybářů nebo včelařů. V roce 2019 se po vlně nevole rozhodlo Ministerstvo životního prostředí od seznamu ustoupit. Jeho odpůrci byli ale přesvědčeni, že se v chystané úpravě seznam v nějaké podobě opět objeví, což se stalo.

Z dalších pozměňovacích návrhů neprošly návrhy Jana Zahradníka a Petra Bendla (oba ODS) na zrušení předkupního práva státu k nezastavěným pozemkům v chráněných územích. Záměr už dříve kritizovali ekologové, nesouhlasně se k němu staví i zástupci Ministerstva životního prostředí.

Neuspěly ani návrhy Jana Čižinského (KDU-ČSL) zachovat nynější podobu regulace výsadby douglasky tisolisté a modřínu opadavého a umožnit chov jelena siky pouze v oborách.

Změna lesního zákona

  • 1. V § 23 odst. 1 se slovo „geograficky" zrušuje a na konci odstavce se doplňuje věta „Závazné stanovisko ústřední orgán státní správy ochrany přírody nevydá v případě zavádění modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich zavádění na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny.".
  • 2. V § 27 odst. 1 se za větu druhou vkládají věty „V rámci schvalování lesních hospodářských plánů orgán státní správy lesů posuzuje navrhované využití modřínu opadavého a douglasky tisolisté, nejde-li o jejich využití na území chráněných podle části třetí nebo čtvrté zákona o ochraně přírody a krajiny. Navrhované využití vybraných nepůvodních druhů dřevin posuzuje tak, aby nedošlo k poškození přírodních stanovišť v jejich přirozeném areálu rozšíření nebo původních druhů rostlin anebo živočichů.

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů 


Podle ČTK a sněmovního tisku

Naposledy změněno: čtvrtek, 18 únor 2021 11:09

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Škoda investuje přes 2 mld. Kč do přestavby teplárny, bude spalovat biomasu

Škoda investuje přes 2 mld. Kč do přestavby teplárny, bude spalovat biomasu

Lesnictví

Automobilka Škoda Auto investuje 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun) do přestavby své teplárny Ško-Energo, která teplem zásobuje výrobní závod, ale i domácnosti a...

Práce na barvě – mimořádná akce Vánoce 2021

Práce na barvě – mimořádná akce Vánoce 2021

Myslivost

Pro čtenáře, zejména pro lovecké kynology, jsme připravili mimořádnou akci Vánoce 2021. Publikaci autora Hanse-Joachima Borngräbera Práce na barvě nabízíme za akční cenu 500 Kč...

Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Slovinské lesy hledají strategické partnery na zpracování dřeva

Lesnictví

Společnost Slovinské státní lesy zveřejnila výzvu ke spolupráci strategických partnerů při vybudování několika regionálních center na zpracování dřeva. Termín pro odevzdání nezávazných nabídek je 31...

Vláda v demisi zvýšila příspěvky pro lesníky o miliardy Kč

Vláda v demisi zvýšila příspěvky pro lesníky o miliardy Kč

Lesnictví

Stát zvýší příspěvky pro lesníky. Od příštího roku by měli získat o 1,6 miliardy Kč více z rozpočtu ministerstva zemědělství a od roku 2023 pak...

Populární zprávy

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit jejich rozklad

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit…

Lesnictví

Zobrazeno:3577

V Národním parku České Švýcarsko začali zkoušet nový experiment – odstřelují uschlé smrky výbušninou. Chtějí tak napodobit přirozený rozpad lesa a urychlit rozpad stromů, které zahubil kůrovec...

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech a vztazích

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech…

Lesnictví

Zobrazeno:3438

„Les je něco úžasného... Už jako kluk jsem v něm chodil s otevřenýma očima. V mém rodu byli samí hajní, takže studium lesnictví byla přirozená...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:3258

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Lesnictví

Zobrazeno:2760

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby