Přihlásit

Pro 66 invazních druhů platí nová pravidla

Od počátku letošního roku platí nová pravidla obrany proti invazním, agresivně se šířícím nepůvodním druhům, které jsou uvedeny na takzvaném unijním seznamu. Aktuálně je to 30 živočichů a 36 rostlin, mezi nimi například bolševník velkolepý, netýkavka žláznatá, pajasan žláznatý, mýval severní nebo americké druhy raků. Nová legislativa nakládání s nimi omezuje, zároveň stanoví i požadavky na jejich regulaci v přírodě. MŽP nyní připravuje podrobnější informace pro zájmové chovatele, kteří mohou své dosavadní chovy registrovat, dále tzv. zásady regulace i možnosti financování z nového Operačního programu Životní prostředí.

Doporučený Foto: Lolame, Pixabay Foto: Lolame, Pixabay
„Invazní nepůvodní druhy jsou nejen rizikem pro naši přírodu, ale způsobují i citelné finanční škody, v některých případech ohrožují i lidské zdraví. Náklady na jejich účinnou regulaci se jen u nás odhadují na více než 250 milionů korun ročně. Předpokládáme proto využití různých zdrojů - Operačního programu Životní prostředí či dalších programů MŽP. Omezování invazních druhů rostlin by měly také zahrnovat podmínky hospodaření v Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. S tímto rezortem spolupracujeme i na prováděcích předpisech k novele. Důležité třeba je, že zasahovat proti vybraným invazním druhům mohou díky zásadní změně zákona o myslivosti prakticky všichni myslivci. Samozřejmě počítáme s tím, že do přípravy takzvaných zásad regulace invazních druhů se budou moci zapojit i vlastníci pozemků či hospodáři,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Antiinvazní novela, tedy zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, je účinný od 1. 1. 2022. Stěžejní částí tohoto zákona je novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kde jsou nově zakotveny podrobnosti k procedurám, kompetencím i monitoringu výskytu invazních nepůvodních druhů, jejich šíření a vlivů na související ekosystémy i postupy jejich praktické regulace. Úpravy se promítly i do souvisejících právních předpisů, zejména zákona o myslivosti, lesního zákona nebo zákona o rybářství, dílčí změny se pak týkají zákona na ochranu zvířat proti týrání, vodního zákona nebo zákona o rostlinolékařské péči. Problematice invazních druhů se bude věnovat i konference, kterou pořádá 8. února Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Seznam a popis druhů na unijním seznamu

Zásady regulace

Nová agenda bude vyžadovat zajištění povolovacích procesů i kontrolu dodržování povinností a omezení (zákazů) stanovených evropskými nařízeními. V některých případech bude také nutné projednávání s Evropskou komisí a okolními státy, pokud by docházelo k přeshraničním dopadům. Bude také potřeba zpracovat odborné analýzy a podklady, konkrétně zásady regulace rozšířených invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu a akční plán zaměřený na způsoby jejich šíření, a samozřejmě pak jejich naplňování. Samotný zákon konkrétní způsoby regulace jednotlivých invazních nepůvodních druhů do detailu nespecifikuje. Základní principy vyplývají přímo z evropského nařízení a podrobnosti upraví zmíněné zásady regulace. Jejich návrh bude také zveřejněn k připomínkám veřejnosti – díky tomu budou mít možnost vlastníci pozemků a další subjekty se podrobněji zapojit do řešení otázek spojených s faktickou regulací invazních nepůvodních druhů. Zásady regulace budou v průběhu letošního roku vytvářeny pro jednotlivé invazní nepůvodní druhy a na ně naváží opatření přijímaná a vyhlášená na regionální úrovni, tedy úrovni jednotlivých krajských úřadů (resp. dalších příslušných orgánů ochrany přírody), která již zpřesní postup v jednotlivých územích. Účinněji zasahovat proti vybraným invazním druhům mohou díky zásadní změně zákona o myslivosti prakticky všichni myslivci.


                                                                     
Akácie modrolistá. Foto: Chesna, Pixabay

Pravidla pro nakládání s invazními druhy

Invazní nepůvodní druhy zařazené na tzv. unijní seznam je v celé EU zakázáno držet, chovat či pěstovat, prodávat (uvádět na trh v rámci EU), dovážet i přepravovat a samozřejmě je vypouštět je do přírody. Povolení výjimek z těchto zákazů je možné jen v omezených případech pro účely výzkumu, odborně řízenou produkci pro léčebné účely atp. a za splnění podmínek proti úniku a dalších opatření. K vydání těchto povolení bude příslušné MŽP, a to mj. s ohledem na nutnost konzultace některých případů s Evropskou komisí.

Pro zájmové chovatele nicméně platí přechodné opatření a jedince invazních nepůvodních živočichů, které chovali v době před jejich zařazením na unijní seznam, si mohou ponechat, pokud zajistí opatření proti jejich dalšímu úniku a rozmnožování. Tito chovatelé by se podle přijaté právní úpravy měli v průběhu letošního roku registrovat – MŽP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR nyní připravuje registrační elektronický formulář, který bude chovatelům k dispozici.

Nové podmínky pro rybáře

Součástí antiinvazní novely jsou také změny, které se týkají rybářství a naplňování zmíněného nařízení o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře. Nařízení stanovuje pro tyto případy podrobný postup posouzení a povolení používání těchto cizích, nepůvodních druhů, ale ten není vyžadován u již v EU dlouhodobě využívaných druhů (uvedených v jedné z příloh nařízení). Kromě nově zaváděných druhů se tak pro české rybáře (rybníkáře) v zásadě nic nemění a pro běžně hospodářsky využívané druhy platí obdobné podmínky jako dosud (podle zákona o ochraně přírody a krajiny tedy nezbytnost povolení využívání nepůvodních druhů ve zvláště chráněných územích). Přijaté změny se ale týkají i sportovního rybářství, kde došlo k úpravám jak ve vztahu k invazním nepůvodním druhům (např. zákaz jejich použití jako nástražní ryby), tak používání nepůvodních druhů obecně. Kvůli nezbytnému sjednocení přístupu ve vazbě na unijní nařízení již neplatí samostatná definice nepůvodního druhu podle zákona o rybářství, ale v gesci MZe je ve spolupráci s MŽP připravován návrh nařízení vlády, které upraví výčet nepůvodních druhů využívaných v rybářských revírech, které by neměly podléhat jednotlivě povolení podle zákona o ochraně přírody (a bude tak možné využívat druhy stanovené v rozhodnutí příslušného orgánu státní správy rybářství).

Nové pravomoci pro stráž přírody a zákazy používání pyrotechniky v chráněných územích

Kromě oblasti invazních a nepůvodních druhů novela reaguje i na další aktuální problémy ochrany přírody. Dochází k posílení pravomocí stráže ochrany přírody a lesní stráže v případech kontroly vjezdu vozidel mimo cesty ve zvláště chráněných územích a lesích. Od Nového roku tak ze zákona smí stráž zastavit auto nebo čtyřkolku, a na řekách ve zvláště chráněných územích se to týká i lodí.

Novela s ohledem na nerušený klid v přírodě dává také možnost omezit nebo zakázat odpalování ohňostrojů nebo používání zábavní pyrotechniky v chráněných územích (tedy i v dalších územích, kromě národních parků, kde takový zákaz přímo ze zákona již platí), a to dle správního řádu rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, které vydá příslušný orgán ochrany přírody.

Podrobnější informace o invazních nepůvodních druzích zařazených na unijní seznam jsou k dispozici také v metodice AOPK ČR.

TZ MŽP

Naposledy změněno: pátek, 07 leden 2022 11:22

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé tématem semináře v Poslanecké sněmovně

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé…

Lesnictví

Dne 29. května 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) seminář „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém...

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně z nemovitých věcí

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně…

Lesnictví

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných...

Zvýšit ochranu cenných ekosystémů v EU? Umím si představit, že 20 procent území dokážeme naplnit, říká Ladislav Miko

Zvýšit ochranu cenných ekosystémů v EU? Umím si představit, že 20 procent…

Lesnictví

Podle nejpesimističtějších scénářů hrozí kvůli aktivitě člověka do konce století až polovině všech druhů vymření. Změnit dosavadní kurz si dala za cíl světová dohoda o...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4834

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:3997

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3777

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3549

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby