Přihlásit

Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají Ministerstvo zemědělství, aby zohlednilo místní podmínky a potřeby České republiky v oblasti lesního hospodářství a vyčlenilo v pilíři rozvoje venkova Společné zemědělské politiky 130 mil. EUR na nadcházející programové období 2023-2027.

Doporučený Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky
„Návrh Ministerstva zemědělství na financování Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro oblast lesního hospodářství považujeme za silně poddimenzovaný. Proto jsme iniciovali vznik společného memoranda, které bylo v minulém týdnu odesláno přímo ministrovi zemědělství,“ uvádí předseda SVOL Jiří Svoboda. „Věříme, že ministerstvo a poté i vláda budou věnovat naší společné výzvě náležitou pozornost a dosavadní návrh přehodnotí. Navrhovaných 2,2 % z pilíře rozvoje venkova pro lesní hospodářství neodpovídá významu lesů pro naplnění cílů adaptace na klimatické změny a situaci v českých lesích.“


V České republice pokrývají lesní pozemky 2 677 329 ha, což představuje 34 % z celkové rozlohy státu. Zemědělská půda zaujímá 51 % celkového území státu. Lesy, které mají stěžejní úlohu nejen ve zmírňování klimatických změn, ale také pro zajištění uhlíkové neutrality a zvyšování biodiverzity v krajině, v současné době čelí dopadům kůrovcové kalamity mimořádného rozsahu. Za období 2018-2020 jsou celkové ekonomické dopady kůrovcové kalamity podle Czech Forest think tank odhadovány na téměř 100 miliard korun.

V předchozím programovacím období (1.-11. kolo Programu rozvoje venkova) bylo pro lesní hospodářství alokováno cca 186 mil. EUR. Obrovský převis žádostí ukázal, že alokace na intervence do lesnické infrastruktury a technologické investice nebyly dostatečné. 

Rozpočet Společné zemědělské politiky na nové období byl celkově ponížen o jednu třetinu. Za akceptovatelné lze z pohledu signatářů společného memoranda považovat snížení alokace na lesní hospodářství maximálně na 130 mil. EUR. Návrh Ministerstva zemědělství však uvažuje pouze s alokací 28,6 mil. EUR.

„Vnímáme okolnosti rozpočtových omezení, ale podpora segmentu z evropských i národních zdrojů by se měla vzhledem k situaci logicky spíše zvyšovat,“ zmiňuje Jiří Svoboda. „Na lesy jsou kladeny velké nároky a velká očekávání, a to jak v rámci EU, tak na národní úrovni. Bez oprav lesních cest poškozených v důsledku kůrovcové kalamity, které jsou na většině míst hojně využívány veřejností, a bez moderní lesní techniky šetrné k životnímu prostředí nebude možné za neustálého odlivu pracovní sily z lesnictví tyto ambice naplnit“.

Signatáři memoranda vyzývají Ministerstvo zemědělství, aby přehodnotilo rozdělení finančních alokací ve prospěch podpory udržitelného a konkurenceschopného lesního hospodářství a pro lesy vyčlenilo minimálně 130 mil. EUR. S ohledem na dlouhodobý vývoj v lesním hospodářství a zajištění všech funkcí lesa i v budoucnu signatáři žádají, aby ministerstvo zařadilo do hlavních priorit rozvoje venkova s odpovídajícím finančním zajištěním investice do lesnické infrastruktury a technologické investice v lesnictví. „Pokud chceme veřejně hovořit o zásadní funkci lesů při ochraně klimatu a našich vodních zdrojů a chceme si toto dát jako jedno z témat našeho nastávajícího předsednictví Evropské Unii,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „pak se o ně musíme také odpovídajícím způsobem starat. Znamená to samozřejmě investice nejen do lesů samotných, ale i podporu jejich vlastníků, ať už soukromých či obecních, aby se o ně mohli starat s péčí řádného hospodáře. Vždyť jen tak budou lesy plnit svoji roli i do budoucna.“

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, upozorňuje na zásadní úkol, který společnost od lesů očekává v souvislosti s ochranou klimatu a důležitost jeho podpory. „V situaci, kdy jsou lesy silně poškozené a ochrana životního prostředí očekává velkou pomoc právě od lesů, nevidím dobré plánovat na budoucí léta menší finanční podporu, než byla dosud. To je chyba, kterou je potřeba opravit,“ uvádí.

Bližší informace o signatářích:

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) je dobrovolnou organizací s celorepublikovou působností, která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Ve SVOL organizováno více než 700 přímých členů s celkovou výměrou 540 tis. ha lesa, což je 20 % výměry všech lesů v republice.

Česká biskupská konference (ČBK), zřízená Apoštolským stolcem, je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám.

Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 700 měst a obcí a svými členy tak čítá přes 8,5 milionů obyvatel České republiky

Společné memorandum SVOL CBK a SMO CR k financování Strategického planu Společné zemědelské politiky 2023-2027

TZ SVOL

 

Naposledy změněno: úterý, 26 říjen 2021 10:44

(0 hlasů)

Komentáře   

-6 # bergfreund 2021-10-07 15:38
a zase nářek.....už bez dotace nejsme schopni přežít a děsně mě nadzvedávají argumenty církve,která argumentuje ekologií, ovzduším. .přitom jde o jejich majetek.. a ze zisku musí vytvářet rezervu..pro případnou kalamitu atd..podobně města,obce...byla potřeba COVka, nejsou prachy.. vzalo se dřevo z lesa ,prodalo. ..atd...a zpátky do lesa minimum...má se hospodařit s péčí řádného hospodáře,....a ne nářek a natažená ruka...........
+7 # Starý 2021-10-11 15:45
Jste-li profík v posuzování, tak vám dám příklad, stát hojně dotuje ČEZ, ale jak funguje, elektriku prodává, zejména do zahraničí, dopravuje energii přes naše pozemky zdarma, je dotovaný spoustou výhod a vy zcela jistě za energii "neplatíte"!
A jak je to v lese, kdo jej užívá a zdarma, kdo zdarma sbírá neomezeně za horentní sumy lesní plody, kdo sbírá lesní klest, kdo les plní odpadky, kdo sešlapává lesní vegetaci, kdo umožňuje spásání lesů všelijakou zvěří a zvířaty... a tak dál a dál.
Kolikpak asi tito lidé, co les využívají za to platí a jak???
Jde o plošné užívání, někdo si nechá za podpory státu platit a to horentní sumy a někomu - vlastníkům lesa nic.
Jste utopický, a pokud neplatíte za energie, lékaře, školství a další, neplatíte daně, a pod., tak pak beru, že i do lesa za jeho společenské funkce nic nechcete dát !!!!
Sáhněte si do svědomí a pak se zamyslete.
Předem se omlouvám za osobní tón, ale nevím jak jinak.
+4 # Starý 2021-10-13 08:08
Ještě bych prosím zachovával objektivitu v hodnocení.
Příkladem (nejsem sympatizant ani měst a ani církví):
Do lesa se vnáší prostředky po dobu min 80 let, než mohu začít těžit, ale města mají lesy max cca 30 let a církve dle mého cca 5-10 let, kdy mohli něco dělat, ale vnos do lesa je čeká daleko delší dobu.
Toho času se nedožijeme tipuji ani jeden a za sebe bych nerad hodnotil.
Jediné co je jasné je vliv našich generací na les a to imise, emise, odpady a další, tak nějak stále se opakuji. Tento vliv je jasný a kdo jej vlastníkům lesů, VŠEM, zhodnotí a nahradí škody, které jsou, byly a dále ve značně zvýšené míře vznikají !!!!

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Chcete vědět, jak se z lesa ozývá? Předplaťte si Lesnickou práci

Chcete vědět, jak se z lesa ozývá? Předplaťte si Lesnickou práci

Lesnictví

Vážení čtenáři Silvaria, Chcete mít pravidelný a aktuální přehled o tom podstatném, co se děje v lesnicko-dřevařském sektoru? Zajímají Vás nejnovější poznatky z lesnické vědy i...

Extrémní vedra ovlivňují růst stromů, potvrdil vědecký výzkum

Extrémní vedra ovlivňují růst stromů, potvrdil vědecký výzkum

Lesnictví

Vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze v rámci mezinárodního týmu objasnili účinky extrémních vln veder na růst stromů a zjistili...

Soud v kauze IT zakázek Lesů ČR potrestal čtyři obžalované podmíněnými tresty

Soud v kauze IT zakázek Lesů ČR potrestal čtyři obžalované podmíněnými tresty

Lesnictví

Okresní soud v Hradci Králové potrestal v kauze IT zakázek státního podniku Lesy České republiky čtyři obžalované podmíněnými tresty. Rozsudek není pravomocný. Případ se týká...

Jaký byl rok 2021 a jaký bude rok 2022?

Jaký byl rok 2021 a jaký bude rok 2022?

Lesnictví

Časopis Lesnická práce přinesl tradiční novoroční anketu, která je zajímavým souhrnem dění v roce 2021 a v mnohém naznačuje také to, co nás čeká v roce 2022...

Populární zprávy

Ministr zemědělství odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka

Ministr zemědělství odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka

Lesnictví

Zobrazeno:5656

Anketa uvnitř článku. Místopředseda vlády a ministr zemědělství Marian Jurečka k dnešnímu dni odvolal generálního ředitele Lesů ČR Josefa Vojáčka. Důvodem k odvolání byla podle...

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit jejich rozklad

V NP České Švýcarsko odstřelují uschlé kůrovcové stromy výbušninou, má to urychlit…

Lesnictví

Zobrazeno:5177

V Národním parku České Švýcarsko začali zkoušet nový experiment – odstřelují uschlé smrky výbušninou. Chtějí tak napodobit přirozený rozpad lesa a urychlit rozpad stromů, které zahubil kůrovec...

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech a vztazích

Českému lesnictví a lesníkům bych přál naučit se myslet v širších souvislostech…

Lesnictví

Zobrazeno:4553

„Les je něco úžasného... Už jako kluk jsem v něm chodil s otevřenýma očima. V mém rodu byli samí hajní, takže studium lesnictví byla přirozená...

Vedením Lesů České republiky byl pověřen Jiří Groda

Vedením Lesů České republiky byl pověřen Jiří Groda

Lesnictví

Zobrazeno:4201

Aktualizováno: vypsáno výběrové řízení na úsekové ředitele Lesů ČR. Dočasným vedením státního podniku Lesy České republiky byl ve středu 22. 12. pověřen Jiří Groda, stávající...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby