logo Silvarium tisk

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky  a Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) ve dnech 26. –27. března hostily Mezinárodní konferenci pro podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, kterou pořádalo Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny. Konference se účastnili zástupci Německa, Polska, Slovenska, Finska, Lucemburska a Spojených států amerických a významných lesnických organizací jako je FOREST EUROPE, IUFRO, EUSTAFOR nebo PEFC. Další státy a organizace se účastnily na dálku. Společně se zabývali i otázkami zvyšování odolnosti lesů, ochranou před odlesňováním a dalšími výzvami, kterým lesy na Ukrajině čelí.

Lesnický sektor na Ukrajině čelil v důsledku probíhající války značným škodám, s celkovými odhadovanými ztrátami ve výši 3,3 miliardy USD. V důsledku požárů v oblastech postižených válkou bylo jen v roce 2023 zničeno 28 393 hektarů a celkově 211 574 hektarů lesa. Rozsáhlé oblasti lesů zachvátily požáry způsobené válečnými událostmi, které způsobily postižení tisíců místních komunit. Odminování vyžaduje 690 000 ha lesa, celkově jsou válkou poškozeny téměř 3 mil. ha lesů (více než je plocha lesů v ČR).

Důsledky vyčíslených škod, ztrát a dopadů na komunity a ukrajinské obyvatelstvo jsou znepokojivé, zejména s ohledem na ztrátu pracovních míst, zrychlenou míru eroze, snížení zadržování vody, nemluvě o všech netržních službách poskytovaných postiženými lesy, jako je např. biodiverzita, kulturní, rekreační a sezónní využití mimoprodukčních funkcí lesa Zásahy na obnovu lesa jsou nutné a naléhavé potřeby byly odhadnuty na 681 milionů USD na období 2024–2028 a na 2,3 miliardy USD na příští desetiletí.

Na žádost Ministerstva pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny spojila Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) v úzké spolupráci s Forest Europe své síly, aby zmobilizovala mezinárodní společenství a zainteresované partnery na podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině.

Cílem konference bylo zvýšit povědomí a mobilizovat mezinárodní společenství k podpoře naléhavých potřeb a obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, s důrazem na obnovu lesů, nákup vybavení, školení a výstavbu kapacit. Česká republika přispěje 18,6 mil. Kč v rámci projektu na podporu obnovy kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu stavu lesů a jeho harmonizace se standardy EU,“ uvedl vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Patrik Mlynář.

Na programu byla zejména diskuse a představení možností a plánů jednotlivých zúčastněných institucí pomoci ukrajinskému lesnictví bojovat s důsledky probíhající války. „Řešily se otázky jako založení svěřeneckých fondů, financování obnovení zničené infrastruktury, odminování místních lesů, možnosti školení lesníků nebo podpora vědy a vzdělávání. Jsme rádi, že jsme pro účely této důležité akce mohli poskytnout zázemí naší fakulty,“ uvedl první proděkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Radek Rinn.

TZ FLD ČZU

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě