Přihlásit

Zpráva o stavu lesa 2020: rekordní zalesňování s převahou listnatých dřevin

Zprávu o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020 vzala dnes na vědomí Vláda ČR. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2020 dosáhly nahodilé těžby rekordní výše – 33,91 milionu m3, což je o 2,97 milionu m3 více než v předchozím roce. Rekordní bylo také zalesnění holin po rozsáhlých těžbách. Plocha obnovených lesních porostů dosáhla 40 286 hektarů. U výsadeb převažovali listnaté druhy. 

Doporučený Zpráva o stavu lesa 2020: rekordní zalesňování s převahou listnatých dřevin

Negativní působení hmyzích škůdců generovalo výrazně vyšší objemy nahodilých těžeb, než tomu bylo v případě dalších činitelů, např. větru, námrazy nebo sucha. Dosáhly rekordní hodnoty 33,91 mil. m3, což představovala 95 % celkové těžby dřeva, která činila 35,75 mil. m3. Z hlediska složení těžeb dle dřevin se objem těžeb jehličnatého dříví oproti roku 2019 zvýšil o 3,18 mil. m3 na celkových 34,49 mil. m3. Podíl těžeb jehličnatého dříví na celkových těžbách tak činil přibližně 96 %. Proporce těžby listnatého a jehličnatého dříví je dána především zpracováním nahodilých těžeb, zejména tzv. kůrovcového dříví.Rekordní byla i plocha obnovených lesních porostů 40 286 ha, která oproti předchozímu roku vzrostla o 6 392 ha. Pozitivně lze hodnotit nárůst plochy přirozené obnovy o 1 391 ha, a to i přes to, že podmínky pro přirozenou obnovu jsou na kalamitních plochách značně zhoršené. Podíl listnatých dřevin na celkové umělé obnově dosáhl stejných relativních hodnot 51,3 % jako v minulém roce. Celkově bylo listnatými dřevinami osázeno 17 264 ha, což je o 2 548 ha více než v roce 2019.

„Kůrovcová situace v našich lesích je příležitostí, jak změnit jejich podobu, aby v budoucnu byly odolnější vůči klimatické změně. Naše ministerstvo zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a obnovu lesů finančně podporuje, i díky tomu jsou osazované plochy rekordní. Dochází k výrazné obměně skladby stromů ve prospěch listnáčů, takže naše lesy budou druhově pestřejší a odolnější," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Řešení kůrovcové kalamity, kdy bylo nutné zpracovat napadené tzv. kůrovcové dříví, mělo dopad na ceny surového dříví. Vývoj průměrných cen tak reflektoval výrazný převis nabídky ze strany majitelů lesů a podnikatelů nad poptávkou ze strany zpracovatelů surového dříví na tuzemském trhu u všech sortimentů jehličnatého dříví. Např. průměrná cena sortimentu smrk III A/B třídy (smrkové kulatiny), ve výši 1 372 Kč/m3 v roce 2020, meziročně poklesla o 178 Kč/m3, tj. o 11,5 %.

Situace ve stavu lesa se odrazila rovněž v ekonomické situaci vlastníků lesů. Porovnáním průměrných hospodářských výsledků, včetně příspěvků na hospodaření v lesích, všech vlastníků lesů (státních, obecních a soukromých) se rok 2020 řadí za krizová léta 2018 a 2019. Průměrný hospodářský výsledek ve sledovaném období činil 1 291 Kč na 1 hektar lesa, meziročně se sice zvýšil o 640 Kč/ha, oproti roku 2017 se však snížil o 1 420 Kč/ha. K meziročnímu zlepšení hospodářského výsledku došlo především v důsledku vyplacených dotací ze státního rozpočtu. Bez celkové dotační podpory by se hospodářský výsledek u všech vlastníků lesů propadl do ztráty, a to u státních lesů na hodnotu -1 999 Kč/ha lesa, u lesů v majetku obcí a měst na hodnotu -2 908 Kč/ha lesa a u lesů soukromých na hodnotu -2 875 Kč/ha lesa.


Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020


Podle TZ MZe

Čtěte také: Zpráva o stavu lesů: žádná změna k lepšímu (TZ Hnutí Duha)

Naposledy změněno: pondělí, 27 září 2021 21:50

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Akademický senát zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně Vojtěcha Adama

Akademický senát zvolil novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně Vojtěcha Adama

Lesnictví

Akademický senát  zvolil 18. 10. novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně dosavadního prorektora pro tvůrčí činnost Vojtěcha Adama. Ten od února 2022 v čele univerzity...

Mrtvé stromy ročně uvolní podobné množství uhlíku jako spalování fosilních paliv

Mrtvé stromy ročně uvolní podobné množství uhlíku jako spalování fosilních paliv

Lesnictví

Na začátku září Akademie věd ČR zveřejnila zprávu s titulkem, že mrtvé stromy ročně uvolní podobně uhlíku jako spalování fosilních paliv. Zpráva vycházela z výsledků...

Výzkumný ústav lesního hospodářství letos slaví 100 let od svého založení

Výzkumný ústav lesního hospodářství letos slaví 100 let od svého založení

Lesnictví

Letos uplyne 100 let od doby, kdy vznikl první ze státních lesnických výzkumných ústavů v tehdejší Republice Československé. Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství bylo v...

V sobotu proběhne další Den za obnovu lesa – v jeden den na třinácti místech v zemi

V sobotu proběhne další Den za obnovu lesa – v jeden den…

Lesnictví

Den za obnovu lesa je největší celostátní lesnickou akcí pro veřejnost, kterou pořádají Lesy České republiky. Uskuteční se již v sobotu 16. října na třinácti...

Populární zprávy

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Přemnožená zvěř zničí šestinu obnovovaných stromků

Lesnictví

Zobrazeno:2962

Anketa uvnitř článku. Zvěř v ČR zničí v průměru šestinu stromů už při obnově lesa. Ztráta přírůstu o zhruba čtvrtinu je u dvou třetin druhů...

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Mrtvé dřevo ročně uvolní uhlík ve výši globálních emisí z fosilních paliv

Lesnictví

Zobrazeno:2788

Mrtvé dřevo v různé fázi rozkladu ročně uvolní množství uhlíku odpovídající celosvětovým emisím z fosilních paliv. Vyplývá to z výzkumu mezinárodního týmu s českou účastí...

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou kalamitou v loňském roce

SVOL: Nestátní vlastníci lesů stále čekají na kompenzace za škody způsobené kůrovcovou…

Lesnictví

Zobrazeno:2604

Majitelé českých lesů stále čekají na informaci, jaký objem finančních prostředků uvolní vláda na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za loňský rok. Podle Sdružení vlastníků obecních a...

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Plánování mysliveckého hospodaření se měnit nebude, schválila Sněmovna

Lesnictví

Zobrazeno:2562

Nynější postup plánování mysliveckého hospodaření se na podzim měnit nebude. V předloze o invazivních druzích rostlin a živočichů to 14. 9. schválila Sněmovna, která přijala...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby