logo Silvarium tisk

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Rok 2023 sice nenaplnil obavy, že se bude pro nestátní vlastníky lesů jednat o jeden z  nejsložitější roků za poslední desítky let, úspěšný ale podle zástupců SVOL nebyl. Jako problém vnímají nejasnosti ohledně vyplácených podpor a prodlevy v jejich vyplácení. V novoroční anketě Lesnické práce odpovídají Jiří Svoboda, předseda SVOL, a Richard Podstatzký-Thonsern, předseda Komory soukromých lesů SVOL.


Ing. Jiří Svoboda
Komora obecních lesů, SVOL

  • Na začátku roku 2023 jste avizoval, že z pohledu nestátních vlastníků lesů možná půjde o jeden z nejsložitějších roků za poslední desítky let. Naplnily se vaše obavy?

Nesplnily se tak úplně, protože vlastníci lesů měli obrovské štěstí ve vývoji počasí. Jaro bylo dlouhé, studené a vlhké, což posunulo rojení kůrovců a silně tak ovlivnilo schopnost vlastníků bojovat s kalamitou. To, že bylo méně kůrovce, než všichni očekávali, a trh s dřívím se nepřehříval, je druhým šťastným okamžikem loňského roku. Pilařský sektor je v potížích, ceny klesly, ale kdyby nebyl nedostatek dříví, klesly ceny výrazně více. Ne snad na úroveň roku 2020, ale jistě významně níže, než jsou nyní. První kvartál byl docela silný v odbytu i cenách, a tak vlastníci budou bilancovat dle toho, kolik dříví vytěžili a prodali a kolik holin museli vytvořit.

  • Jaký byl rok 2023, pokud se zaměříme na obecní vlastníky lesů?

 Není v zásadě takový rozdíl mezi vlastníky obecních lesů a vlastníky soukromými. Snad jen v tom, že stav obecního lesa je lokální politikum, je třeba se o obecní les starat i z tohoto pohledu a také sdělovat občanům důvody, proč se co v obecním lese děje. Obecní lesy jsou vystaveny stejnému tržnímu tlaku jako soukromé lesy a mnohdy musí práce soutěžit a komplikovaně zadávat zakázky i v případech, kdy je třeba konat rychle, což je mnohdy ku škodě věci. Takže, abych odpověděl. To, co platí pro většinu vlastníků, platí i pro obecní lesy. Rok nebyl úspěšný, ale také nebyl katastrofou.

  • Varoval jste, že řada vlastníků se ztrátou těžebních možností bude odkázána na pomoc státu. Jak v tomto kontextu hodnotíte nastavení a vyplácení dotací v roce 2023?

Pro vlastníky, kteří ztratili těžební možnost, je současnost i budoucnost problematická. Zatím čerpají příspěvky na základě VN č. 30, ale slíbená pomoc v novém dotačním titulu „Adaptace na klimatickou změnu“ je stále v přípravách a je velmi komplikovaná. Původní pravidla pro rok 2022 s těmito vlastníky nepočítala. Kdo netěží, nic nedostane. Pro roky další už jsou připraveny podmínky tak, že by mohli něco dostat, ale kdy, nevíme. Už dva roky dodržují vlastníci lesů podmínky programu, a to jen na základě slibů. Ještě jsme nežádali ani o příspěvek na rok 2022, který ještě ke všemu bude v režimu „de minimis“, což bude pro větší vlastníky velice nevýhodné. Další roky jsou notifikovány, ale žádat budeme snad v roce letošním. Jak už to tak bývá, peníze přijdou až za rok. Takže podpora nepodpora, holub na střeše. 

  • SVOL je součástí pracovních skupin k novelizacím lesního zákona a zákona o myslivosti. Jaké body považujete v těchto novelizacích za zásadní z hlediska nestátních vlastníků lesů?

Být členem pracovní skupiny neznamená, že naše názory budou široce akceptovány. Co se týče zákona o myslivosti, tam by měl být zásadním úspěchem způsob stanovení výše odlovu pro jednotlivé honitby. Ten by měl být nově počítán na základě vlivu zvěře na životní prostředí. Bohužel vlastní detail tohoto způsobu už není tak optimistický, protože se má využít ploch, které slouží pro jiné účely, je jich málo a jsou jen v lese. Dalším pozitivem je nepochybně povinnost svolávat valnou hromadu HS každý rok i změna způsobu hlasování. Jistě je pozitivní také návrh zmenšení honiteb vlastních. Pokud se týká novely zákona o lesích, tam jsou zatím naše návrhy docela významně akceptovány, ale celý proces se dočasně zastavil. Za nejdůležitější body návrhu považujeme snížení obmýtí, prodloužení lhůt pro zalesnění, zjednodušení a zlevnění osnov, změnu postavení OLH, vytvoření sdružení vlastníků. Dále snížení počtu omezení vlastníků a jejich nahrazení motivací. Významné je jistě i přiblížení se zákonům okolních, lesnicky vyspělých zemí. Neúspěchem je nepochybně neochota akceptovat návrh reformy státní správy lesů. 


Ing. Richard Podstatzký-Thonsern
Komora soukromých lesů, SVOL

  • Můžete zhodnotit uplynulý rok z pohledu soukromých vlastníků lesů?

Pro soukromé vlastníky lesů je dlouhodobým problémem nedostatek pracovních sil v lesnickém oboru, a to na všech kvalifikačních úrovních. Mladí lidé odmítají pracovat při těžké a nebezpečné práci, jako je těžba dřeva. Generace zkušených těžařů se dostává do seniorského věku a mladší generace raději odchází za prací do továrních hal, kde je teplo a sucho. V roce 2023 navíc, s ohledem na hyperinflaci předchozího roku, došlo k velkému navýšení mezd zaměstnanců, a osobní náklady tak začínají být neúměrné k nízké a stagnující ceně dřevní hmoty. Snaha zakončit rok s kladným hospodářským výsledkem je čím dál náročnější a vlastník lesa musí zvážit, zda plnění etátu v podobě těžby je ekonomicky návratné i s ohledem na budoucí péči o obnovený porost a investice do lesnické techniky.

  • Jaké hlavní výzvy a témata v roce 2023 „zaměstnávaly“ soukromé vlastníky lesů?

Naplno se projevila krize státního rozpočtu v podobě zdržených plateb na příspěvcích určených pro hospodaření v lese. Soukromí vlastníci se snaží pěstovat lesy pro příští generace – to znamená, že se nesnažíme jen maximalizovat zisk, ale chceme vypěstovat zdravý les, za který nás budoucí generace pochválí. Motivace příspěvků míří k pěstování druhově pestřejších lesů s využitím k přírodě šetrných technologií. Pokud máme ale s tímto přístupem zvýšené náklady, na které se snažíme žádat dotace z Ministerstva zemědělství, tak očekáváme, že stát bude pravidelně přislíbené příspěvky vyplácet. Realita je však taková, že za obnovené porosty a práce s tím spojené z jara roku 2023 nedostaneme peníze možná ani do konce prosince.

  • Jak se v roce 2023 dařilo soukromým vlastníkům po ekonomické stránce a s jakým výhledem vstupujete do nového roku?

Výhled na další roky pro soukromé vlastníky není dobrý. S ohledem na vládní konsolidační balíček budou nabíhat postupně negativní daňová zatížení v podobě zvýšení daně z nemovitostí z lesních pozemků. Nestátní lesy jsou přitom otevřené veřejnosti, jsou místem pro rekreační aktivity celých rodin, ze zákona umožňujeme zdarma sběr lesních plodů. A hlavně naše lesy přinášejí celé společnosti řadu ekosystémových služeb, jako jsou tvorba kyslíku, ochlazování klimatu, zadržování vody v krajině. Za tyto funkce nejsme kompenzováni, ba naopak, ještě nás vláda bude trestat zvýšením daní z nemovitostí, které musíme zaplatit, i kdyby zisk z lesa byl nulový. To je v mnoha případech realitou, protože po kůrovcové kalamitě nebude na celé řadě majetků co těžit a prodávat. Dalším nevhodným opatřením je navýšení DPH na palivové dřevo ze snížené sazby do základní. Přitom prodej palivového dřeva má poptávající segment i mezi lidmi sociálně ohroženými. Pro mnohé lidi na vesnici je to jediná možnost, čím doma topit, ne všude je zaveden plyn a ne každý má na něj peníze. Přitom dřevo jako obnovitelný zdroj energie má možnost nahradit fosilní paliva společně s jinými obnovitelnými zdroji. V čem spatřuji naději, je zahájení tvorby legislativy mysliveckého a lesnického zákona, kde přejde řada pravomocí, ale i odpovědnosti na majitele lesních pozemků a posílí se tím snad ochrana soukromého vlastnictví. I tak přeji všem vlastníkům lesů mnoho sil v jejich péči o les a naše životní prostředí!

Celou anketu najdete v lednovém čísle Lesnické práce 


LESNICKÁ PRÁCE - LEDEN 2023
Image
OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA:
Image

  

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Více motivace, méně regulace – ministr Výborný představil novelu lesního zákona

Zobrazení: 2740

Video a anketa v článku. Po zhruba 1,5 roce příprav představil ministr zemědělství Marek Výborný novelu...

ČLS proti vyhlášení NP Křivoklátsko v otevřeném dopise Marku Výbornému

ČLS proti vyhlášení NP Křivoklátsko v otevřeném dopise Marku Výbornému

Zobrazení: 2043

Anketa uvnitř. Ministru zemědělství Marku Výbornému zaslal pobočný spolek České lesnické společnosti Křivoklát (PS ČLS) otevřený...

Vedení Lesů ČR shrnulo výsledky hospodaření za rok 2023 a plány pro letošní rok

Vedení Lesů ČR shrnulo výsledky hospodaření za rok 2023 a plány pro letošní rok

Zobrazení: 1943

Aktualizováno: Video na konci článku Lesy České republiky s odezníváním kůrovcové kalamity snížily těžbu dříví o...

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stane Michal Pernica

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stane Michal Pernica

Zobrazení: 1829

Na základě výběrového řízení byl vybrán nový ředitel příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky Lesní správy Lány...

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Trápí nás zdržené platby za hospodaření v lesích, hodnotí rok 2023 zástupci nestátních vlastníků lesů

Zobrazení: 1797

Rok 2023 sice nenaplnil obavy, že se bude pro nestátní vlastníky lesů jednat o jeden z ...

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích

Jak je to s přirozeným výskytem modřínu v českých zemích

Zobrazení: 1791

Anketa na konci. Koncept původnosti v populační biologii je problematický, protože stojí a padá s fragmentárními...

Poslední komentáře

Anketa

Kterou z hlavních změn v návrhu novely lesního zákona byste nejvíce přivítali?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě