logo Silvarium tisk

EUSTAFOR vyzval k pozastavení nařízení o odlesňování

Evropská asociace státních lesů (EUSTAFOR) vyzvala Evropskou komisi k pozastavení nařízení EUDR, dokud nebudou zajištěny vhodné podmínky k jeho provádění. Stalo se tak po setkání v Bruselu 7. 3., kde se evropské státní organizace pro správu lesů zabývaly tématem praktického provádění nařízení EU o odlesňování ve státních lesích. Jedním z členů EUSTAFOR je státní podnik Lesy ČR.

Nařízení EU o odlesňování (EUDR) by mělo platit od 30. prosince 2024. EUDR je inspirováno dosavadním nařízením č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (známé jako „nařízení o dřevě“), které je v EU účinné od roku 2013. Nařízení o dřevě je v České republice implementováno zákonem č. 226/2013 Sb. V porovnání s nařízením o dřevě však dochází k podstatnému rozšíření právní úpravy, které má zásadní dopad na subjekty v lesnickém a zemědělském sektoru a rovněž vliv na její implementaci v členských státech.

Nově budou muset hospodářské subjekty vést komplexní systém náležité péče a již před uvedením na trh nebo vývozem předložit prohlášení o náležité péči prostřednictvím elektronického systému Evropské komise.

Aby bylo možné prokázat, že na konkrétním místě nedochází k odlesňování, budou hospodářské subjekty povinny shromažďovat a vykazovat určité údaje a zeměpisné souřadnice pozemků, na nichž byly komodity vyprodukovány. Geolokační souřadnice musí být uvedeny jako součást prohlášení o náležité péči (due diligence statements – DDS), která musí být předložena do plánovaného informačního systému před uvedením produktů na trh EU nebo jejich vývozem.

Jak upozorňuje EUSTAFOR ve své tiskové zprávě, většina jeho členů již má zavedeny velmi podrobné, přesné a dobře fungující systémy sledování dřeva. Nicméně plánovaný informační systém EU, jak byl představen v rámci nedávného testování organizovaného Evropskou komisí, neumožňuje přenos informací mezi oběma systémy, ale spíše se jedná o zcela ruční zadávání údajů. To přináší nejen vyšší finanční a byrokratickou zátěž, ale také zvýšené riziko závažných chyb. Kromě toho rostou obavy o ochranu a bezpečnost údajů, neboť není stále neznámo, kdo a jak bude na správu údajů dohlížet. Údaje hospodářských subjektů a jejich správa jsou součástí konkurenčních výhod a tržního prostředí.

Členové asociace EUSTAFOR, kteří jednají jako správci lesního majetku ve vlastnictví státu, proto vyjádřili znepokojení kvalitou navrhovaného systému DDS a důvěryhodností rostoucího počtu soukromých subjektů po celém světě, které nabízejí, že usnadní předkládání žádostí o hloubkovou kontrolu, a tím dostat přístup k důležitým informacím o státním majetku.

Evropské státní organizace pro správu lesů (EUSTAFOR) tedy vyzvaly Komisi, aby zajistila:

  • Analýzu stávajících a účinných IT systémů hospodářských subjektů, které již odpovídajícím způsobem dokumentují řetězec kontroly. K tomu připojit analýzu použitelnosti a uplatitelnosti těchto systémů pro provozování DDS v rámci EUDR;
  • Úplné zabezpečení dat a záruku, že nedojde k narušení bezpečnosti dat a jejich zneužití;
  • Zapojení všech zúčastněných stran v celém hodnotovém řetězci do vývoje nebo dalšího rozvoje vhodného systému pro splnění cílů EUDR a požadavků DDS;
  • Posouzení strukturálních (organizačních) a nákladových dopadů před dalším prováděním EUDR;

EUSTAFOR vyjádřil očekávání, že další provádění nařízení bude pozastaveno, dokud nebudou zajištěny výše uvedené vhodné podmínky. Uvedl, že nulová podpora ze strany těch, kteří stojí v čele sledování dřeva, by vedla k úplnému selhání provádění tohoto nařízení.

Asociace EUSTAFOR

EUSTAFOR byl založen v roce 2006. Jeho členy je 39 státních organizací lesního hospodářství z 27 evropských zemí. Tyto organizace uplatňují trvale udržitelné hospodaření v lesích na přibližně 1/3 rozlohy lesů v EU, včetně více než 16 milionů hektarů lokalit Natura 2000 a dalších zákonem chráněných lesů. Ročně vytěží přibližně 145 milionů m3 dříví a dohromady zaměstnávají téměř 130 000 lidí.


Podle TZ EUSTAFOR 

Souhlasíte s pozastavením nařízení EUDR?

Líbil se vám článek?
(1 hlas)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Populární zprávy

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Ruské dřevo se do EU vozí i přes Čínu, odhalilo nové vyšetřování

Zobrazení: 2118

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) zveřejnilo zprávu, v níž uvádí, že poté, co EU uvalila sankce...

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Ohlédnutí za kůrovcovou kalamitou II

Zobrazení: 2005

Kůrovcová kalamita, která na severovýchodní Moravě začala v plné síle v roce 2015, se postupně rozvinula...

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Inovativní postupy obnovy kalamitních holin ve správě Lesů ČR na Vysočině

Zobrazení: 1767

Vysočina je krajem nejvíce zasaženým kůrovcovou kalamitou. Situace kulminovala mezi lety 2018–2020. Po kalamitě zůstaly velkoplošné...

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Web ClimRisk ukáže pro každý katastr ČR klimatické podmínky do konce století

Zobrazení: 1513

Anketa uvnitř. Jaké budou panovat klimatické podmínky v různých částech Česka do konce tohoto století, lze...

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v Česku

Zobrazení: 1500

V loňském roce byl dokončen dokumentární film „Naslouchat lesu“ s tematikou přírodě blízkého lesnického hospodaření v...

Soukromí vlastníci lesů podporují novely zákona o lesích i o myslivosti

Soukromí vlastníci lesů podporují novely zákona o lesích i o myslivosti

Zobrazení: 1441

Soukromí vlastníci lesů na valné hromadě SVOL-komory soukromých lesů, která proběhla 22. února 2024 ve Křtinách...

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě