Přihlásit

Srnčí zvěř III. (P. Scherer)

Tisk
312 stran, formát 225 x 285 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné fotografie. V r. 2017 vydal autor vlastním nákladem, prodejní cena 750 Kč.

Cena:750 Kč
Cena bez DPH: 682 Kč
DPH:68 Kč
Výrobce:vlastní náklad
Popis produktu

Výpravná kniha Srnčí zvěř III. s podtitulem výživa – její význam pro mysliveckou praxi, fenomén parožení, je reprezentativní obrazovou publikací, jež se svým pojetím a originalitou vymyká tradičním monografiím o srnčí zvěři. Smyslem jejího vydání je podat čtenářům komplexní informace o biologii, etologii a fyziologii srnčí zvěře a vyvrátit mýty a dogmata, které se bez kritického zkoumání předávají z jedné myslivecké generace na generaci následující. Autor se zaměřil na nejvíce diskutované a stále aktuální oblasti myslivecké praxe – na výživu a její význam pro mysliveckou praxi. Publikace pomůže čtenáři získat správný náhled na celou problematiku výživy a umožní mu doplnit si odborné vědomosti a znalosti z této myslivecky nejvýznamnější oblasti, která se často stává předmětem dohadů a diskusí.
Další část knihy je věnována úzce specializované oblasti – vývojovému cyklu srnčích parůžků a biologickým souvislostem. Kromě procesů růstu, vytloukání a shazování je vysvětlen i složitý cévní a nervový systém ve vztahu k růstu parůžků a další fyziologické jevy spojené s vývojem tohoto citlivého hormonálně řízeného útvaru. Kapitola nazvaná „Fenomén parožení“ je pro mysliveckou praxi velmi přínosná, protože čtenář v ní najde odpovědi na dosud nevyjasněné otázky, které byly často vysvětlovány podle zastaralých názorů a dlouhou dobu stály na vratkých pilířích hypotéz.
Kromě výše uvedených témat se autor v knize věnuje i stupňům a tvarům srnčích parůžků, patologickým formám reprodukce, osvětě o srnčatech a příčinám snížení stavů srnčí zvěře a faktorům, které populaci ovlivňují.
Rozsahem 312 stran a více než 950 originálními snímky jde o historicky nejobsáhlejší monotematické odborné dílo u nás zaměřené na toto téma.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby