logo Silvarium tisk

Zuzana Petrů, redaktorka
Teď už ale naše hlavní téma. Na záměr vyhlásit chráněnou krajinnou oblast soutok na Břeclavsku padlo trestní oznámení. Jak zjistila Česká televize, podal ho místní podnikatel. Nesouhlasí s tzv. zonací CHKO, která zahrnuje i vodohospodářskou infrastrukturu. Staví na argumentech břeclavských vodáren, že by vyhlášení mohlo komplikovat údržbu nebo rozvoj vodních zdrojů. Ochránci přírody to popírají, větší péče o krajinu by podle nich navíc mohla vést ke zkvalitnění vody.

Kateřina Švédová, redaktorka ČT
Přírodní bohatství na Břeclavsku, někdy se mu přezdívá Moravská Amazonie. Lužní lesy, které jsou domovem vzácných druhů ptactva i hmyzu, by měla nově uchovávat chráněná krajinná oblast. Proti záměru Ministerstva životního prostředí se ale postavili někteří místní, kteří v lokalitě vlastní pozemky. Podnikatel František Fabičovic dokonce podal trestní oznámení.

František Fabičovic
Mě tam spadá 330 ha. Jsou to převážně orné půdy, kde není vlastně předmět ochrany žádný, což jsem nepochopil, proč ho tam dávají.

Kateřina Švédová, redaktorka ČT
Vadí mu taky, že je do plochy CHKO zahrnuta i vodohospodářská infrastruktura. Například úpravna vody Kančí obora včetně podzemního vodního zdroje, ta zásobuje Břeclav a čtyři okolní obce. Podnikatel upozorňuje na měnící se klima a sucho, se kterým se oblast potýká.

František Fabičovic
Jak víme, že budeme mít tolik vody, jak máme dneska, za pět let? Co když to celé budeme muset překopávat, a v případě, že bude CHKO, tak to bude na roky řízení. V tomhle mám strach.

Kateřina Švédová, redaktorka ČT
Námitku proti záměru vyhlásit CHKO podali i sami břeclavské vodárny.

Milan Vojta, Vodárny a kanalizace Břeclav
Máme infrastrukturu, ke které potřebujeme přistupovat a bohužel část z ní je v 1. ochranné zóně a potřebujeme provádět opravy, údržbu, a pokud tu dojde k havárii, tak tento stav řešit okamžitě. Máme rozvojové projekty a tady vyhlášení CHKO by nám jejich realizací, řekl bych značně zkomplikovalo.

Kateřina Švédová, redaktorka ČT
S ochránci přírody teď jednají o kompromisu. Podle zástupců Agentury ochrany přírody není k obavám důvod.

Stanislav Koukal, AOPK ČR
Když jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, tak se uděluje výjimka. Se dá ověřit ve všech existujících chráněných krajinných oblastech, že se nikdy nestalo, že byla nedodávána pitná voda.

Kateřina Švédová, redaktorka ČT
Pro příklad nemusíme daleko. CHKO Soutok by polohou téměř navázala na CHKO Pálava, i tam mají břeclavští vodohospodáři svou infrastrukturu.

Jiří KMET, Správa CHKO Pálava
Například tady stojíme kousíček od vodního zdroje Klentnice, který je v Národní přírodní rezervací, je součástí 1. zóny odstupňované ochrany přírody a obhospodařování tohoto zdroje, údržba, veškeré opravy jsou zcela bez problémů.

Kateřina Švédová, redaktorka ČT
Snaha o větší ochranu území trvá už od 70. let, k vyhlášení CHKO málem došlo před 12 lety, Ministerstvo životního prostředí ale tenkrát od záměru upustilo kvůli odporu místních a samospráv. Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala k vyhlášení národního parku. Jako vhodnější řešení se nakonec ukázala právě chráněná krajinná oblast. Kateřina Švédová, Česká televize, Břeclavsko

Zuzana Petrů, redaktorka
A teď několik příkladů omezení, která můžou právě v chráněných oblastech dopadnout na podnikatele. Obecně platí, že v národních parcích a v 1. zónách CHKO jsou pravidla přísnější. Majitelé tamních pozemků nemůžou počítat například s intenzivními chovy zvěře, nesmějí zakládat obory, farmy nebo bažantnice. Zakázané jsou taky chemické provozy nebo čerpací stanice, ale i vodní elektrárny, protože se nesmí zasahovat do přirozených toků řek. V národních parcích navíc není dovoleno pořádat ohňostroje, zákon zakazuje i volný nebo stánkový prodej mimo zastavěná území.

Jan Skalík, kampaň Zachraňte lesy
My nemáme až takový problém s tím, že do chráněných území vstupují lidé, to je zcela v pořádku, a je to taky jeden z jejich účelů. To, co je ale problematické, tak je jejich rozloha, ta by určitě měla být větší.

Zuzana Petrů, redaktorka
A hostem v našem vysílání je teď ministr životního prostředí Petr Hladík, dobrý večer. Pane Hladíku, jak vy se...

Petr Hladík, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/
Krásný dobrý večer.

Zuzana Petrů, redaktorka
Pane Hladíku, jak vy se díváte na argumenty valtického podnikatele, který to trestní oznámení podal, že tím vyhlášením CHKO bude znehodnocen jeho majetek, že by to mohlo komplikovat údržbu nebo rozvoj vodních zdrojů? Má pravdu?

Petr Hladík, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/
Já se přiznám, že o tom trestním oznámení my oficiálně nevíme. My jsme ho nedostali, nečetli jsme ho, neviděli jsme ho, tak se k tomu nemohu bohužel vyjádřit. Co se týká ale aktivit pana Fabičoviče, myslím si, že se prostě tonoucí stébla chytá. Je to naprosto jako mylné to, co on neustále opakuje. To území si zaslouží tuhletu ochranu, naopak všude jinde, kde je ochrana typem CHKO, tak je to pozitivní vůči zdrojům pitné vody. Je to přece jako selský rozum. Já jsem teďka ve Slatinicích, tady je Liptovský Pomoraví, je to CHKO na Olomoucku, jsou tady zdroje pitné vody, je tady infrastruktura. Slavkovský les v Čechách, jsou tam zdroje pitné vody, běžně se tam hospodaří. Samozřejmě Vodárny a kanalizace Břeclav má, jak jste to uvedli ve své reportáži, další infrastrukturu, úpravny, také zdroje pitné vody v jiné CHKO.

Zuzana Petrů, redaktorka
Právě, právě i ty vodárny argumentovaly stejně jako ten zmiňovaný pan podnikatel.

Petr Hladík, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/
Agentura ochrany, já se přiznám, že tomu nerozumím. Agentura ochrany přírody a krajiny tak jedná s břeclavskými Vodárnami a kanalizacemi, a já chci vést ty jednání prostě prakticky, normálně, zcela konkrétně, kdo si co myslí, komu by něco mohlo být znemožněno. Zásobování pitnou vodou, zdroje pitné vody jsou převažující veřejný zájem, ten převažuje i nad třeba ochranou přírody a krajiny, je to logické, pitnou vodu pro obyvatele je náš vrcholný záměr, proto taky děláme ústavní ochranu vody, právě proto, aby voda jako zdroj pitné vody pro občany i pro ostatní živočichy byly tady uchovány. Naopak ta chráněná krajinná oblast může pomoci tomu vodnímu režimu, je to Soutok, je to soutok dvou řek Moravy, Dyje a je to unikátní lokalita, která naopak má být zachována a pomůže tomu vodnímu režimu. To znamená, tady my nejsme určitě v rozporu a s Vodárnami a kanalizacemi v Břeclavi se určitě domluvíme.

Zuzana Petrů, redaktorka
Už jenom krátce, pane Hladíku, neobáváte se možných žalob o náhradu škody kvůli případnému poklesu tržní ceny pozemků, až tam bude CHKO vyhlášena?

Petr Hladík, ministr životního prostředí /KDU-ČSL/
Ničeho takového se neobávám. Já si myslím, že většinu té Chráněné krajinné oblasti zaujímají pozemky státní, částečně samozřejmě pozemky soukromé. Ale je to oblast, která kopíruje evropsky významnou lokalitu. To znamená lokalitu, která je chráněna už dneska na evropské úrovni. Je tam jeden z nejhodnotnějších mokřadů, který je dokonce celosvětově chráněn. I proto přistupujeme k té ochraně na úrovni České republiky a je to standardní proces. My jsme se se všemi námitkami, připomínkami vypořádali před tím, než o tom definitivně rozhodne Vláda České republiky.

Zuzana Petrů, redaktorka
Tolik o plánované CHKO Soutok ministr životního prostředí Petr Hladík, díky za váš čas.A já ještě doplním, že vyhlášení CHKO Soutok plánuje Ministerstvo životního prostředí na 1. ledna příštího roku. Správa oblasti bude sídlit v Břeclavi nebo v Lanžhotě. V jednom z těchto míst vznikne taky návštěvnické centrum, to druhé bude ve východní části CHKO v Mikulčicích.

ČT 1

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě