logo Silvarium tisk

{mosimage}

... v oblastech s vyhlášeným nouzovým stavem

Zpracování kalamity v oblastech, kde byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav, bude řešeno v souladu se zákonem 137/2006 mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

Lesy České republiky v koordinaci s Ministerstvem zemědělství ČR rozhodly o způsobu zadání zpracování kalamity v oblastech s vyhlášeným nouzovým stavem. Zadávány budou pouze kalamitní práce formou jednoduchého nabídkového řízení ucelených zakázek. Zpravidla půjde o smluvní územní jednotky (dále SÚJ), nebo jejich části (kalamitní bloky). Celá procedura je zkrácena na časové minimum, z hlediska nutnosti okamžitého započetí prací na odstraňování kalamity.

Dozorčí rada Lesů ČR na svém zasedání dne 24. ledna 2007 vzala na vědomí informaci Generálního ředitele Lesů ČR k aktuální situaci v souvislosti s kalamitou.
S dosavadním postupem vedení Lesů ČR dozorčí rada souhlasí. „Zájmem Lesů ČR je i nadále co největší transparentnost a objektivnost výběrového řízení při současném dosažení rovného přístupu k dodavatelům a maximálního ekonomického efektu pro stát,“ říká Ing. František Koníček, generální ředitel Lesů ČR.

Jaký bude další postup?

V souladu se zněním § 18 zákona o veřejných zakázkách bude ve všech postižených regionech vyhlášeno výběrové řízení na těžbu kalamitního dříví v oblastech, ve kterých byl Vládou ČR vyhlášen nouzový stav. „Organizací a realizací těchto výběrových řízení byly pověřeny krajské inspektoráty (KI) ve spolupráci s jednotlivými lesními správami (LS),“ upřesňuje Ing. Koníček.

Smlouvy budou uzavírány pouze na těžbu a prodej kalamitního dříví včetně úklidu klestu. Součástí smluvního vztahu bude následný výkup cca 50 % objemu těženého dříví ve vybraných sortimentech (kulatina, vláknina), určených k plnění smluvních závazků Lesů ČR vůči zpracovatelům dříví a veřejným obchodním kanálům.

Uzavření smluvních vztahů

Výběrové řízení proběhne na základě výzvy minimálně třem podnikatelským subjektům pro každou navrženou kalamitní jednotku. Z hlediska flexibility a rychlosti likvidace kalamity bude jejich prostorové vymezení definováno dle zkušeností a konkrétních podmínek v regionu, přičemž zejména v území nejhůře postiženém kalamitou se tyto kalamitní jednotky nemusí shodovat s klasickými SÚJ (smluvními územními jednotkami), ale budou jejich součástí. Toto přerozdělení umožní oslovení většího počtu podnikatelských subjektů a maximální využití disponibilní kapacity v regionu. Přihláškou do zadávacího řízení bude přijatá nabídka. Hodnotícím kritériem bude nabídková cena.


U každého KI Lesů ČR byla k 26. 1. 2007 zřízena krajská výběrová komise ve složení: ředitel KI, lesní správce z území, na kterém kalamitní jednotka leží, a jmenovaný pracovník ředitelství Lesů ČR. Předsedou komise je vždy ředitel KI. Jednání se zúčastní jako pozorovatelé zástupci nominovaní za Ministerstvo zemědělství a za příslušný Krajský úřad.

Lesy ČR předpokládají, že k uzavření smluvních vztahů v kalamitních jednotkách dojde nejpozději do 5. 2. 2007. Na území, které nebylo postiženo významně kalamitou, přepracují Lesy ČR roční těžební a pěstební projekty na rok 2007. „Lesy ČR musí poměrně zásadním způsobem zredukovat objem úmyslné těžby tak, aby nedošlo vlivem extrémní kalamitní těžby k přetěžení přijatelných ročních limitů (dle lesního zákona),“ dodává Ing. Koníček.

Proč je nutné začít okamžitě?

„Objem kalamity odpovídá obvykle roční práci = tj. roční těžbě. S ohledem na hrozící riziko šíření kůrovců je nutné lhůty zkrátit zhruba na polovinu. Odklad zpracování
by znamenal další zkrácení lhůty na provedení prací,“ říká Ing. Ladislav Půlpán, vedoucí odboru lesního hospodářství a ochrany přírody Lesů ČR.

Je nutné zdůraznit, že Lesy ČR disponují velkou schopností vyrovnat se s obdobnými kalamitními situacemi na odpovídající odborné úrovni a ku prospěchu lesa. Z kalamit, které Lesy ČR dokázaly úspěšně zvládnout, jmenujme zastavení kůrovcové kalamity v letech 1992 – 95, zastavení gradace kůrovců v letech 2003–04, zabránění následné kůrovcové kalamity po námrazové kalamitě ze zimy 1995/96, větrné kalamitě 2002 a naposledy sněhové kalamitě 2006.


 

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě