logo Silvarium tisk

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“ (Zvládání biotických rizik v lesích – poučení z kůrovcových kalamit), pořádaný Forest Europe ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, za podpory Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. (VÚLHM) a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

„Vytvoření mezinárodní platformy pro sdílení informací a výměnu zkušeností se zvládáním nejen hmyzích kalamit, ale i lesních požárů a vichřic, včetně systému včasného varování, je pro nás v době sílících dopadů změny klimatu na lesy velmi důležité. Budeme tuto platformu i nadále podporovat,“ řekl Patrik Mlynář, vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Workshopu na přelomu května a června se účastnilo 38 expertů z 16 evropských zemí, včetně zástupců mezinárodních organizací jako je Evropský lesnický institut (EFI) a Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO). Českou republiku reprezentovali zástupci Ministerstva zemědělství VÚLHM, ÚHÚL a České zemědělské univerzity v Praze.

Zástupci se dohodli na vytvoření panevropské expertní platformy pro sdílení informací o rizicích pro lesní ekosystémy, mimo jiné i s cílem sestavit vědecky podložená doporučení.

„Podobná setkání představují jedinečnou příležitost pro sdílení informací a znalostí v rámci celé Evropy. Vzhledem k nejistotám ohledně budoucího vývoje klimatu a reakce ekosystémů považuji spolupráci za naprosto nezbytnou. Věřím, že aktivity Forest Risk Knowledge Mechanism významně zvýší naše šance vypořádat se s budoucími výzvami,“ uvedl Jaroslav Kubišta, ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL).

Práce na přípravě „Forest Risk Knowledge Mechanism“ jsou rozděleny do 3 pilotních fází. Workshop byl součástí druhé, zaměřené na problematiku biotických škodlivých činitelů, které předcházela jednání o lesních požárech. Následující třetí etapa se bude zabývat problematikou větrných disturbancí.

Účastníci workshopu se věnovali také možnostem a limitům úspěšného zvládání kalamit kůrovců v kontextu klimatické změny, komplexnímu přístupu zahrnujícímu připravenost, prevenci, reakci a obnovu. Pozornost věnovali komunikaci nejen na expertní úrovni (sdílení dat, příkladů dobré praxe, aplikovatelných výstupů), ale i vůči veřejnosti (mediální komunikace) a politické reprezentaci (odborně podložená doporučení).

Ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. a Lesní správou Arcibiskupství pražského byla pro účastníky připravena terénní exkurze v jihozápadních Brdech s ukázkami opatření a obnovy kalamitních holin na lokalitách zasažených kůrovcem, umožňující porovnat přístupy v lesích ve státním a soukromém vlastnictví.

„Kůrovcová kalamita má v České republice i ve většině evropských zemí klesající trend. Celkové množství napadeného dřeva je však stále extrémně vysoké a další vývoj výrazně závisí nejen na počasí, ale rovněž na aktivních opatřeních, která vlastníci lesa provádějí. Proto byly představené ukázky managementu v rámci exkurze velmi cenné,“ řekl Vít Šrámek, ředitel Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Spuštění „Forest Risk Knowledge Mechanism“ coby efektivně fungující expertní sítě se předpokládá v roce 2024.

Proces FOREST EUROPE je založen na dobrovolných závazcích 47 signatářských zemí. Byl zahájen již v roce 1990 s cílem podpořit udržitelné obhospodařování v lesích v Evropě. V současné době mu předsedá Německo, které na příští rok připravuje ministerskou konferenci.

Více informací o Forest Risk Knowledge Mechanism najdete zde

TZ MZe

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě