Přihlásit

Jaký je aktuální podíl lesa v chráněných územích ČR?

Podle statistiky AOPK od roku 2004 do současnosti narostla plocha maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných území o 18 144 ha. V aktualizovaném programovém prohlášení vlády České republiky z března 2023 se mluví o rozšíření plochy zvláště chráněných území, vyhlášení NP Křivoklátsko a přípravě podkladů k vyhlášení NP Soutok a CHKO Krušné hory. V nedávné době se mluvilo také o vyhlášení NP Jeseníky nebo CHKO Chřiby. Ve všech případech se jedná o území s vysokým podílem lesa, kde by v případě vyhlášení nových chráněných území došlo k omezení hospodaření v lesích. Rozhodli jsme se proto aktualizovat naši analýzu z roku 2014 o podílu lesa v chráněných územích ČR.

Doporučený Ilustrační foto Ilustrační foto

Způsob vyhodnocení aktuálního zastoupení lesa v chráněných územích

Pro vyhodnocení aktuálního zastoupení lesa v chráněných územích byla provedena analýza digitálních prostorových dat. Jako vstupní vrstvy byly použity aktuální vrstvy maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ), velkoplošných zvláště chráněných území (VZCHÚ), ptačích oblastí (PO) a evropsky významných lokalit (EVL) od Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Prostorovým průnikem s aktuální vrstvou porostních skupin (PSK) z databáze lesních hospodářských plánů a osnov (LHPO) byla provedena identifikace porostních skupin zasahujících do některého z chráněných území. Územní systémy ekologické stability (ÚSES), bezlesí, jiné pozemky a ostatní pozemky nebyly v této analýze brány v úvahu. Na základě výše uvedené identifikace bylo vyhodnoceno zastoupení porostní půdy (PSK) v jednotlivých typech chráněných území, včetně všech existujících překryvů. V tabulce jsou uvedeny všechny tyto překryvy s vyčíslením zastoupené porostní plochy, jejím procentuálním podílem na celkové porostní ploše a zjištěná zásoba dříví. Pokud by chtěl někdo vyhodnotit porostní plochu např. jen za EVL, je potřeba sečíst hodnoty ze všech řádků, kde se zkratka EVL vyskytuje.

Výsledky analýzy

Touto analýzou bylo zjištěno, že 993 652 ha porostní půdy leží v některém z uvedených typů chráněných území včetně překryvů. Pokud toto číslo vztáhneme k celkové ploše porostní půdy, která dle platné databáze LHPO činí 2 615 378 ha, pak to v procentuálním vyjádření činí 38,0 % porostní půdy.

V porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu porostní plochy v chráněných územích o 40 462 ha a procentuálním podíl stoupl o 1,3 %. Nově jsme z databáze LHPO analyzovali také zásobu dříví, která, bez zohlednění přírůstu od počátku platnosti jednotlivých LHPO, činí 230 mil. m3 b. k. To představuje podíl na celkové zásobě ve výši 33 %.

Jak velké může být omezení těžebních možností v chráněných územích, jsme se pokusili analyzovat na příkladu vybraných kategorií lesa z aktuální databáze LHPO. Pro analýzu jsme vybrali kategorie lesa 31c (lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací), 32a (lesy v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a přírodních památkách) a všechny kategorie lesů ochranných. Decenální etát ve výši 3,6 mil. m3 je u těchto kategorií lesa stanovený induktivním způsobem. Pro porovnání jsme pro stejné porostní skupiny odvodili decenální etát také pomocí těžebních procent, a to ve výši 8 mil. m3. Z porovnání obou hodnot nám pak vyšlo snížení potenciálního etátu o 55 %.

Pokud se podíváme na území soustavy Natura 2022, tak zařazení lesů do EVL nebo PO donedávna nemělo významný vliv na omezení výše těžeb. Příklady z nedávné doby z EVL Východní Krušnohoří ale ukazují, že se situace mění. U jednoho LHP bylo vydáno v podstatě podmínečné souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody (OOP) a vlastník musí při každém plánovaném těžebním zásahu žádat OOP o souhlas. Nemá ani garanci času, ve kterém bude rozhodnuto, natož množství hmoty, která mu bude k těžbě schválena. Při závěrečném šetření jiného LHP bylo nevládní organizací požadováno, aby těžba na území EVL byla realizována pouze v okolí cest a z důvodu bezpečnosti návštěvníků.

Závěry

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že aktuální porostní plocha lesů v chráněných územích činí 993 652 ha, což představuje 38,0 % z celkové plochy porostní půdy v ČR. Na této ploše pak dle databáze LHPO roste jedna třetina celkové zásoby dříví v ČR.

Nejen s dalším rozšiřováním chráněných území lze očekávat nové požadavky na omezení těžebních možností, nebo dokonce na bezzásahovost. Příklad mediálně známé kauzy těžby v bučinách EVL Východní Krušnohoří naznačuje jasný trend, kde to, co platí de iure, se neprojeví v realitě. Vlastník lesa zdánlivě může hospodařit a provádět úmyslnou těžbu, žádná legislativa ani individuální právní akt mu to nezakazuje. Ovšem nejprve musí kvalifikovaně požádat, a to v dostatečném předstihu a s dostatečnými podklady. Nemá časovou záruku, kdy vůbec bude jeho žádost projednána, jakému tlaku veřejnosti bude čelit on i orgán státní správy, který o věci rozhoduje, kdy a jak bude rozhodnuto. Musí počítat i s tím, že mu vůbec žádná těžba povolena nebude. Lze hovořit o fenoménu skryté bezzásahovosti, která není vázaná na legislativu nebo jasně definovaný a projednaný zákaz, je ovšem takto vynucena. Tento přístup pravděpodobně povede k omezení tuzemských zdrojů dříví, které je důležitou surovinou jak z pohledu cirkulární ekonomiky, tak z pohledu bioekonomiky, jejichž rozvoj je jednou z priorit EU.

Je proto namístě hledat jiné cesty ochrany biodiverzity v lesích, než je prosté omezování těžeb a hospodaření samotného. Jak ukazují výstupy projektu Integrate, tak jednou z těchto cest může být vzájemné sladění požadavků na zachování biologické rozmanitosti a udržitelné produkce dříví v hospodářských lesích.

Autoři:
Ing. Michal Synek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kubišta, Ph.D.
Ing. Bc. Jana Čacká
Mgr. Ivo Sirota
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tab.: Porostní půda a zásoba v jednotlivých typech chráněných území

Kombinace kategorií ochrany Porostní plocha   Zásoba
  ha % m3 b.k.
EVL 98 947 3,8 18 433 345
PO 74 795 2,9 11 941 685
MZCHÚ 10 541 0,4 2 334 424
VZCHÚ 275 464 10,5 66 205 039
EVL+PO 42 816 1,6 7 969 552
EVL+MZCHÚ 24 834 0,9 5 394 941
EVL+VZCHÚ 128 088 4,9 39 866 495
PO+MZCHÚ 314 0,0 33 545
PO+VZCHÚ 96 541 3,7 20 817 924
MZCHÚ+VZCHÚ 3 063 0,1 695 064
EVL+PO+MZCHÚ 6 454 0,2 1 205 261
EVL+PO+VZCHÚ 199 754 7,6 47 955 247
EVL+MZCHÚ+VZCHÚ 11 272 0,4 2 847 771
PO+MZCHÚ+VZCHÚ 1 378 0,1 289 373
EVL+PO+ MZCHÚ+VZCHÚ 19 391 0,7 4 286 045
Celkem 993 652 38,0 230 275 709
Naposledy změněno: úterý, 09 květen 2023 11:31

(1 Hlasovat)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Servis, za kterým stojí lidé… Výstavní dny P & L – Velké Meziříčí 16.–18. 5. 2023

Servis, za kterým stojí lidé… Výstavní dny P & L – Velké…

Komerční zpráva

Servis – to nejsou jenom opravy, ale i služba zákazníkům při výběru jejich budoucích pomocníků, zpracování nejvhodnější nabídky s ohledem na konkrétní podmínky, následné zaškolení...

Mimořádně ničivý úvod sezóny lesních požárů v Kanadě

Mimořádně ničivý úvod sezóny lesních požárů v Kanadě

Lesnictví

Kanadské úřady žádají o pomoc ze zahraničí ve světle mimořádně ničivého úvodu sezóny lesních požárů, která běžně trvá od května do září. Letos výraznější problémy...

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu na lesy

Odborníci z evropských zemí připravují společnou platformu ke zvládání dopadů změny klimatu…

Lesnictví

Česká republika hostila mezinárodní workshop „Managing biotic threats in forests - lessons learned from bark beetle calamities“ (Zvládání biotických rizik v lesích – poučení z...

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4943

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:4186

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3893

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3658

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR TotalEnergies ČR

Naše další weby