logo Silvarium tisk

Hladík: Ochranu jedinců rostlin a živočichů by měla nahradit ochrana biotopů

Ochranu jedinců rostlin a živočichů by měla nahradit ochrana biotopů, tím by se podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) měla zlepšit ochrana ohrožených druhů. Novelu zákona o ochraně přírody připravuje ministerstvo životního prostředí (MŽP), do mezirezortního připomínkového řízení by měla jít na podzim. Ochrana všech zvláště chráněných druhů má být nově založena na ochraně jejich místa výskytu a místních populací. Další podmínky ochrany se budou lišit podle nároků jednotlivých druhů a příčin jejich ohrožení.

„V posledních desetiletích čelíme prudkému úbytku biodiverzity, ta je přitom zásadní pro kvalitu našeho života. Na přírodě jsme plně závislí. Pokud bychom zůstali nečinní a úbytek biodiverzity by pokračoval, nevyhnutelné zhroucení ekosystémů by pro nás mělo katastrofální následky. Každý můžeme již dnes pozorovat úbytek hmyzu včetně opylovačů, přitom na nich závisí více než 75 procent potravinářských plodin. „Nedokážeme čelit úbytku druhové diverzity v naší krajině, mizení opylovačů důležitých pro zajištění potravin, nechráníme dostatečně biotopy ohrožených druhů. Je proto nutné revidovat samotné základy systému druhové ochrany,“ uvedl ministr Hladík.


V současnosti je totiž podle MŽP ochrana biotopů ohrožených druhů, která by měla být základem jejich ochrany, obtížně vymahatelná. Naopak ochrana na úrovni jednotlivých jedinců je u mnoha organismů (např. většiny bezobratlých živočichů či hub) nadbytečná, zákon je v tom příliš přísný. Tento stav vede k trvalé právní nejistotě hospodářů a uživatelů krajiny a občas je nadužíván až zneužíván k obstrukcím při projednávání různých záměrů.

MŽP chce oddělit v zákoně právní restriktivní ochranu rostlin a živočichů od prioritizace péče o ohrožené druhy a jejich místa výskytu. Novela by podle ministra měla odstranit nejistotu hospodářů, ale i nepřiměřená omezení, která dnes působí problémy například při sběru hub.

Prezentace k návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny (PDF, 9 MB)

Ochrana všech zvláště chráněných druhů bude nově založena na ochraně jejich biotopu a místních populací. Další podmínky se budou lišit podle nároků jednotlivých druhů a příčin jejich ohrožení. U těch nejvíce ohrožených se bude nadále chránit doslova každý jedinec, ale v případě řady dalších druhů postačí ochrana jejich biotopů. Tato úroveň ochrany odstraní nejen nejistotu hospodářů, ale i nepřiměřená omezení, která dnes vyvolávají v praxi problémy například při sběru hub či činnosti amatérských entomologů. Nové pojetí kategorizace a ochranných podmínek přinese také snížení administrativní zátěže.

Vzorové příklady druhů a změny jejich ochrany (PDF, 4 MB) 

Samotné seznamy zvláště chráněných druhů (stanovované vyhláškou) se budou aktualizovat až na základě výsledku projednání změn zákona, ale již nyní je k diskusi předložen jejich odborný návrh, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (viz zde. Pro každý z druhů uvedených v návrhu nového seznamu zvláště chráněných druhů je dostupná karta druhu s informacemi o jeho rozšíření a popisem míry a příčin ohrožení - karty druhů jsou přístupné přes hypertextový odkaz u vědeckého názvu druhu.) ve spolupráci s odbornými společnostmi. Návrh vychází z odborných východisek, informací o míře ohrožení a také ze smysluplnosti ochrany. Vzhledem k narůstající míře ohrožení biodiverzity (a zastaralosti současných seznamů zvláště chráněných druhů) dojde k nárůstu celkového počtu chráněných druhů, ale zároveň bude omezena ochrana u nadbytečně široce pojatých skupin (jako byla nyní např. ochrana celého rodu lesních mravenců Formica), nové pojetí kategorií také omezí nadbytečnou administrativní zátěž.

Ministerstvo dále do novely doplňuje důležité principy obecné ochrany druhů v naší krajině zejména o ochranu volně žijících opylovačů a také o řešení dopadů světelného znečištění na rostliny, živočichy a ekosystémy, jichž jsou součástí.

Součástí novely by měla být i změna v zákonné ochraně dřevin, tu by mělo podle svých slov ministerstvo brzy představit. Zabývat se bude například ochranou dřevin rostoucích mimo les.

Podle TZ MŽP a ČTK

Líbil se vám článek?
(0 hlasů)

Komentáře  

+2 # Starý 2023-08-23 15:39
Vše je skvělé a kolik chemicky čistých polí hodlá překopat a odchemizovat???
Kolik že to bude stát daňové poplatníky, tedy i nás vlastníky lesů, kteří jsme tento zmar nezavinili???

Je smutné pane ministře koukat na lesy !!! a někdy části polí, kde vlastník dosud zajišťuje tyto biotopy a tím že zde nezasahuje, prakticky nehospodaří, podporuje naši diversitu v přírodě. Vše bez dotace ale s platbou daně z nemovitosti. Stačí nahlédnout do "portálu farmáře".!

Oproti tomu vedle chemické pole cca 3-15x za půl rok chemizované (půl roku pěstování plodin), životaprosté, ale dotované 5-30 tisíci korunami na 1 hektar plochy, na opět půl roku.

To je ta rovnost podmínek ????

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Anketa

Považujete za správné, že Lesy ČR stáhly námitky k záměru vyhlášení NP Křivoklátsko?

Poslední komentáře

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě