Přihlásit

Evropští poslanci zpřísnili klimatickou strategii do roku 2030 a přijali nový cíl o propadu uhlíku

Nový právní předpis vytyčuje ambicióznější cíl EU pro propad uhlíku ve využívání půdy a v lesnictví. Měl by tak do roku 2030 snížit objem skleníkových plynů v EU oproti roku 1990 až o 57 %. Revize pravidel v oblasti využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví je součástí balíčku „Fit for 55".

Doporučený Foto: Pixabay Foto: Pixabay

Parlament přijal revizi nařízení o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF). Nařízení usiluje o zlepšení přírodních propadů uhlíku, aby se EU do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním světadílem a v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu rozšířila biologickou rozmanitost. Znění bylo přijato 479 hlasy pro, 97 bylo proti a 43 se zdrželo hlasování.

Větší propad uhlíku do roku 2030 budou podporovat jak unijní, tak i vnitrostátní cíle.

Cíl EU pro čisté pohlcování skleníkových plynů v oblasti využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do roku 2030 je stanoven na 310 miliónů tun ekvivalentu CO2, což je přibližně o 15 % více než v současnosti. Dosud se EU držela cíle snížit emise skleníkových plynů v Unii oproti roku 1990 o 55 %. Nový unijní cíl by měl do roku 2030 emise zredukovat přibližně o 57 %.

Pro každý členský stát budou navíc platit závazné vnitrostátní cíle do roku 2030 ohledně vypouštění a pohlcování emisí ve využívání půdy, změnách ve využívání půdy a v lesnictví. Cíle berou v potaz, kolik skleníkových plynů se odbourává dnes i kolik by se jich mohlo odstraňovat v budoucnu. Stávající pravidla platí do roku 2025. Do té doby musejí členské státy zajistit, že nevyprodukují ve výše zmíněných oblastech větší objem skleníkových plynů, než kolik jich stihnou odstranit. Od roku 2026 se země EU namísto závazných ročních cílů budou řídit čtyřletým plánem na období 2026–2029.

Pokud členský stát splní cíle dané tímto nařízením i nařízením o sdílení úsilí a získá kredity za odstranění emisí, může je prodat zemi, která cíle nesplnila. Dojde-li k přírodní katastrofě, jako je například lesní požár, členské státy by navíc nyní měly dostat kompenzace.

Aby bylo možné sledovat reálný pokrok v jednotlivých zemích, bude se mimo jiné využívat více geografických údajů a dálkový průzkum Země. Díky tomu bude snadnější dohlížet na vypouštění emisí i jejich pohlcování, ověřovat dodržování pravidel a podávat o něm zprávu.

Pakliže k vytyčenému pokroku nedojde, musejí členské státy zavést příslušná nápravná opatření. Pokud některý stát pravidla poruší, bude čelit postihu: k jeho cíli pro rok 2030 se přičte 108 % skleníkových emisí vypuštěných nad limit v letech 2026–2029. Aby se zajistilo, že se cíle skutečně naplní, předloží Komise nejpozději šest měsíců po prvním globálním hodnocení v souladu s Pařížskou dohodou zprávu o dosaženém pokroku. Pokud bude třeba, Komise vypracuje další legislativní návrhy.

Zpravodaj Ville Niinistö (Greens/EFA, FI) po hlasování uvedl: „Propad uhlíku v EU v posledním desetiletí klesá. Tento právní předpis zajistí, že se na řešení klimatické krize bude podílet i odvětví půdy. Od nynějška si klademe vyšší cíle a chceme dbát na to, aby se uskutečnily. Proto hodláme od roku 2025 efektivněji využívat údaje a zpřísnit požadavky na informování, transparentnost a přezkum. Nová verze nařízení poprvé zohledňuje jak biologickou rozmanitost, tak klimatickou krizi, členské státy tudíž budou muset postupovat podle zásady významně nepoškozovat.“

Znění nyní musí formálně schválit také Rada. Poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a v platnost vstoupí o 20 dní později.

TZ Evropského parlamentu

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Ministr životního prostředí s generálem HZS ČR jednali v Českém Švýcarsku o přípravě protipožární prevence

Ministr životního prostředí s generálem HZS ČR jednali v Českém Švýcarsku o…

Lesnictví

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v rámci výjezdu do Ústeckého kraje navštívil Národní park České Švýcarsko. Nad požárem zasaženým územím se setkal se šéfem...

Školní lesní podnik Křtiny v krátkých videích představuje svá polesí

Školní lesní podnik Křtiny v krátkých videích představuje svá polesí

Lesnictví

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny v roce 2023 slaví 100 let od svého vzniku, 100 let kontinuální péče o lesy Mendelovy univerzity. Při této...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Jak by měly vypadat lesy budoucnosti? Možné scénáře nabízí nový dokument Fakulty lesnické a dřevařské

Jak by měly vypadat lesy budoucnosti? Možné scénáře nabízí nový dokument Fakulty…

Lesnictví

Doplněn odkaz na iVysílání. Fakulta lesnická dřevařská České zemědělské univerzity v Praze spolu s Českou televizí a dalšími partnery natočila dokument věnovaný budoucnosti českých lesů...

Populární zprávy

Novela zákona o myslivosti má zavést plány lovu podle míry poškození lesů

Novela zákona o myslivosti má zavést plány lovu podle míry poškození lesů

Lesnictví

Zobrazeno:5319

Aktualizováno o vyjádření ČLS. Novela zákona o myslivosti, kterou nyní připravuje ministerstvo zemědělství (MZe), by měla zavést plánování lovu v honitbách podle poškození lesů. Hlavním...

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Ekonomickým ředitelem Lesů ČR bude od ledna Daniel Szórád

Lesnictví

Zobrazeno:5247

Ekonomickým ředitelem Lesů České republiky se 1. ledna 2023 stane Daniel Szórád. Jmenuje ho generální ředitel Dalibor Šafařík.

Pokuta 550 tisíc za nedostatečnou péči o kůrovcem napadený les

Pokuta 550 tisíc za nedostatečnou péči o kůrovcem napadený les

Lesnictví

Zobrazeno:3765

Česká inspekce životního prostředí uložila obci Hodonín u Nasavrk pokutu ve výši 550 tisíc korun za to, že jako vlastník lesa významně zanedbala ochranu lesního...

Ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus

Ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus

Lesnictví

Zobrazeno:3741

Novým ředitelem Lesní správy Lány se stal Pavel Rus. Do funkce ho k 2. lednu jmenoval na základě doporučení výběrové komise prezidentův kancléř Vratislav Mynář...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby