Přihlásit

Produkce krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin (Mauer a kol.)

Tisk
136 stran, formát 182x255 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, černobílé a barevné obrázky, tabulky. V r. 2006 vydalo nakladatelství Lesnická práce, cena 295 Kč.
bfafde9928db007ce4b32936103e2742.jpgbfafde9928db007ce4b32936103e2742.jpg

Původní cena: 295 Kč
Sleva: -145 Kč
Cena:150 Kč
Cena bez DPH: 136 Kč
DPH:14 Kč
Popis produktu

Sdružení lesních školkařů ČR pověřilo ing. Vladimíra Foltánka, aby inicioval zpracování odborné publikace o současných poznatcích při produkci obalených sazenic. Autorský kolektiv pod vedením prof. Oldřicha Mauera (MZLU Brno) ve složení doc. Palátová, ing. Bártová, ing. Jurásek, ing. Nárovcová, ing. Szabla sestavil velmi podrobný přehled od historie používání obalů až po současnost. V knize nechybí základní charakteristiky kvality obalů, problematika deformace kořenového systému, konstrukční a technologická řešení k zamezení vzniku deformací kořenového systému a typy obalů. V knize naleznete doplněné katalogové listy biologicky ověřených typů obalů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin.
Velmi hodnotná je kapitola zabývající se technologiemi pěstování prostokořenných a krytokořenných semenáčků v umělých krytech (fóliovnících), na volných plochách, dále typy substrátů a metody hnojení krytokořenného sadebního materiálu a konečně zásady manipulace, transportu a výsadby krytokořenného sadebního materiálu.
Kniha je doplněna kapitolou polského odborníka ing. Kazimiera Szably o umělé mykorhizaci a ekonomických aspektech obnovy lesa krytokořenným sadebním materiálem.
Publikace bude cennou pomůckou nejen pro lesní školkaře, ale i jako vynikající pomůcka pro lesnické střední a vysoké školy a samozřejmě pro lesnický provoz.

136 stran, formát 182x255 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, černobílé a barevné obrázky, tabulky. V r. 2006 vydalo nakladatelství Lesnická práce, cena 295 Kč.

Slevu pro studenty nutno doložit potvrzením o studiu.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby