Přihlásit

Zásadní změna podpory na hospodaření v lesích

Vláda ČR schválila 15. června 2016 návrh Ministerstva zemědělství na poskytování podpor na hospodaření v lesích, podle něhož by se podpory nově poskytovaly přímo z rozpočtu Ministerstva zemědělství stejně jako před rokem 2005. Zatímco v roce 2015 poskytly kraje na obnovu a péči o lesní porosty nebo využívání ekologických technologií přibližně 136 milionů korun, od příštího roku by Ministerstvo zemědělství chtělo přispět roční částkou až 350 milionů korun. Protože se jedná o dlouho očekávanou a lesnickou veřejností žádanou změnu, požádala redakce Lesnické práce náměstka pro řízení sekce lesního hospodářství MZe Patrika Mlynáře o bližší představení této změny.

Doporučený Zásadní změna podpory na hospodaření v lesích

- Jaké hlavní důvody, impulsy vás vedly k přípravě změny systému podpory hospodaření v lesích?
Jednalo se o dlouhodobý proces vyhodnocování efektivity poskytovaných veřejných prostředků vlastníkům lesů. Není žádným tajemstvím, že v průběhu let rostlo v oblasti poskytování finančních příspěvků rozčarování nad přístupem některých krajů jak ze strany Ministerstva zemědělství, tak ze strany vlastníků lesů. Původní záměr a v podstatě požadavek jednotlivých krajů na tvorbu vlastních regionálních pravidel dotační politiky se minul účinkem. Výsledkem byl neustále se snižující objem vyplácených finančních prostředků a nejrůznější omezení daná zavíráním dotačních titulů, omezováním žádostí zastropováním plateb, diferencováním přístupu k různým typům vlastnictví atp. Netvrdím, že to je problém všech krajů, nicméně Ministerstvo zemědělství musí v této věci na situaci nahlížet jako na celek a jako celek ji řešit. Přechodu k poskytování podpor ze zdrojů Ministerstva zemědělství však předcházela řada kroků, mezi které patřil zejména opakovaný apel na Asociaci krajů, aby řešila klesající trend ve výplatě finančních prostředků, Sekcí lesního hospodářství předložený návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní, jednání s Ministerstvem financí atp. Bohužel, vynaložené úsilí nenašlo kýženého cíle.

- Přejde podpora plně na MZe, nebo budou některá opatření řešena i nadále kraji?
Je třeba zdůraznit, že se nejedná o ryzí převod podpory z krajů na Ministerstvo zemědělství. Novelou nařízení vlády č. 30/2014 Sb. se pro Ministerstvo zemědělství rozšiřují kompetence v poskytování finančních příspěvků nad rámec již v současnosti poskytovaných příspěvků, a to konkrétně na finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese. Vzhledem k tomu, že tato podpora je u Evropské komise notifikována společně s krajskými podporami pod jedním tzv. dotačním rámcem, je vyloučena možnost současného poskytování stejné podpory vícero poskytovateli. Předpokládá se tedy, že jednotlivé kraje využijí volné finanční prostředky, které jim zůstávají v rozpočtech na základě přerozdělování daňových výnosů, k vytváření vlastních podpůrných programů. Ostatně, toto byl hlavní důvod změny vyvolané v roce 2005. Historie však ukázala, že se ve velké míře minula účinkem.

Registrujete ve svém okolí odumírání borovic v důsledku sucha a škůdců?

- Pokud dojde k navýšení finanční podpory proti částce, která byla distribuována kraji, z jakých zdrojů bude toto navýšení financováno?
Ministerstvo zemědělství bude řešit související financování z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství. Za tímto účelem očekávám a pokládám za logické posílení rozpočtu Sekce lesního hospodářství každoročně o 350 mil. Kč.

- Jaké konkrétní dotační tituly na základě této změny vzniknou a jaká bude jejich plánovaná výše?
Jedná se o, troufám si říct, pro vlastníky lesů hlavní podpůrný dotační titul zahrnující podporu přirozené a umělé obnovy sadbou, dále pak o podporu zajištění porostů v zákonné lhůtě a podporu výchovy porostů do 40 let věku. Neméně důležitým dotačním titulem sledujícím šetrnost těžby a ochranu lesa je pak podpora přibližování dříví lanovkou, železným koněm a stroji bez vlečení dříví po zemi a štěpkování potěžebních zbytků s jejich ponecháním na místě. V obou případech se jedná o sazbovou dotaci vztaženou k množství ks sazenic, množství přiblíženého dříví atp. Konkrétní výše sazeb je dohledatelná v příloze č. 1 zmiňovaného nařízení.

Děkuji za odpovědi (22. 6. 2016), Jan Příhoda

Celý rozhovor najdete v Lesnické práci 7/2016.


Naposledy změněno: pátek, 01 červenec 2016 10:41

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Lesnictví

Aktualizováno 13. 6. V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii...

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Lesnictví

Lesníci v celé republice bojují s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou. Potýkají se s nedostatkem těžebních a asanačních kapacit i s problémy s odbytem. Jen...

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro Silva Bohemica, pobočného spolku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby