logo Silvarium tisk

Celé znění připomínek k novele lesního zákona zaslaných ministru zemědělství Marku Výbornému:

Věc: Připomínky k novele zákona o lesích, č.j MZE-8712/2024-11151, v meziresortním připomínkovém řízení

Vážený pane ministře,

dne 4. října loňského roku jsme se na Vás obrátili dopisem s podněty k přípravě novely zákona o lesích. Dodnes jsme neobdrželi odpověď. Návrh novely, kterou Váš úřad předložil do meziresortního připomínkového řízení, jde naopak zcela proti většině podnětů, které jsme Vám zaslali:

- vypouští minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově jako závazný ukazatel LHP pro soukromé a obecní lesy

- ruší vydání vyhlášky, kterým mělo MZe stanovit limit pro odvoz těžebních zbytků a starých stromů ponechaných v lese na dožití a k zetlení

- nepracuje s termíny biodiverzita, proforestace, samovolný vývoj lesů, ani tyto fenomény a procesy nepodporuje

- nedefinuje naplňování veřejného zájmu a ochranu mimoprodukčních funkcí v lesích ve státním vlastnictví

- zcela neodborně vnáší do zákona terminologii ekosystémových služeb, na něž chce ministerstvo vkládat 7 mld. Kč ročně bez zřejmých záruk, že to bude mít jakýkoli ekologický efekt

- nesnižuje maximální velikost holoseče při mýtní úmyslné těžbě

neomezuje výsadbu nepůvodních dřevin, ani nevylučuje ty nepůvodní druhy, u nichž je prokázáno nekontrolované invazní chování

Kdyby byl takto schválen, uděláme v ČR několik kroků zpět od moderního lesnictví provázaného s ochranou biodiverzity. Předkládáme Vám proto tyto zásadní připomínky:

1) Je třeba zachovat pro všechny povinnost dodržet při obnově lesů stanovený minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin.

2) Je třeba nastavit platby na podporu vlastníků tak, aby podporovaly ty vlastníky, kteří svým hospodařením signifikantně posilují mimoprodukční funkce lesů a adaptují je na změny klimatu. Hodnocení ekosystémových služeb k tomu není vhodný nástroj, nezahrnuje např. ochranu biodiverzity (k §46a).

3) Je nutné zachovat zmocnění k vydání vyhlášky stanovující detaily pro ponechání potěžební biomasy a mrtvého dřeva v lesích, nikoliv se této povinnosti zbavit (k §33 odst. 3). A vyhlášku s vědecky podloženými parametry množství ponechané biomasy pak skutečně vydat.

4) Je třeba snížit maximální přípustnou velikost holosečí (k §31 odst. 2).

5) Je nutné stanovit, že lesy v majetku státu budou hospodařit s prioritou posilování mimoprodukčních funkcí lesů tak, jak se vláda zavázala ve svém programovém prohlášení (k §4).

6) Je třeba odstranit navržené byrokratické překážky zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení a lesů ochranných, zejména jejich zařazení na dobu určitou (k §7 a §8).

7) Zároveň je třeba umožnit do kategorie lesů zvláštního určení převést dostatečně velká území s ohledem na cíle Nature Restoration Law a EU Biodiversity Strategy 2030 (k §8 odst. 1). Polská vláda například jedná o opuštění managementu na 20 % rozlohy státních lesů.

8) Je nutné vrátit závazné posuzování využití nepůvodních dřevin, konkrétně douglasky, do kompetence orgánů ochrany přírody. Použití nepůvodních dřevin s rizikem invazního šíření je záhodno zakázat (k §23 a §31).

Děkujeme Vám za zohlednění našich připomínek. Zároveň Vás žádáme o další jednání k této věci.

Za iniciativu Vědci pro les (https://vedciproles.webnode.cz) s pozdravem,

prof. em. Josef Fanta, lesník, emeritní profesor Univerzity ve Wageningen a Univerzity v Amsterdamu

prof. Dr. Pavel Kindlmann, DrSc., Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Ústav výzkumu globální změny AV ČR

prof. RNDr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR

RNDr. Petr Petřík, Ph.D, Botanický ústav AV ČR a Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

prof. RNDr. Karel Prach, CSc., Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

prof. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Katedra ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 

Botanický ústav AV ČR

Komentáře  

+2 # Rensa 2024-03-21 08:13
Jeden z podepsaných slovutných pánů profesorů se k požáru v NP České Švýcarsko vyjádřil ve smyslu, že pokud odhlédneme od peněz, tak se žádná škoda nestala.
Tak co vadí na hektarové holině?
A výsadba MZD není povinná ani v zákoně od roku 1995, není co zachovávat.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Pokládáte zřizování NP na Křivoklátsku za ideální způsob ochrany tamní přírody?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě