Přihlásit

Prohlášení Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd k problematice vyhlášení nových národních parků

V posledním období, zejména s nástupem nového vedení Ministerstva životního prostředí, se ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích oživuje myšlenka vyhlášení nového národního parku, resp. chráněné krajinné oblasti Soutok a posiluje se tendence k prosazení kontroverzního národního parku Křivoklátsko. V obou případech se bezpochyby jedná o území velmi cenná, s vysokou (bio)diverzitou, s výskytem jinde vzácných druhů organizmů, specifickými geologickými či hydrologickými podmínkami, ale zároveň s vysokým podílem historických i recentních lidských aktivit, které významně formovaly vznik a udržení těchto jedinečných fenoménů. Řečeno jednoduše – bez lidské, zejména lesnické činnosti, respektující hodnoty daných území, by tyto obdivované ekosystémy nevznikly. Při naléhání na potřebu striktní ochrany daných území je často argumentováno nekorektně, zavádějícím způsobem. Veřejnosti jsou udávány značně pokřivené argumenty, ne-li rovnou nepravdivé informace, ať již vědomě, nebo kvůli nízké kompetenci či profesnímu úzkému zaměření prezentujících. Souvisí to bohužel se snahou institucí státní ochrany přírody a životního prostředí obecně prosazovat své cíle silou, prostředníctvím politického tlaku a bez ohledu na ostatní zainteresované partnery jako jsou dotčené obce, místní obyvatelé či osoby a subjekty hospodařící v krajině. To vše bez jakékoli manažerské, finanční nebo osobní odpovědnosti za budoucí vývoj území.

Znovu se tak vrací do hry vyhlášení národního parku Soutok, které předchozí vedení MŽP po diskusích s místními obyvateli, akademickou sférou i vedením státních lesů zastavilo jako nevhodný způsob ochrany místních cenných ekosystémů. V této lokalitě Soutok, s několika již vyhlášenými přísnými rezervacemi, je opět argumentováno devastačním způsobem hospodaření, existencí obory i hospodářskými zájmy. Je pravdou, že lesní hospodářství je ekonomickou činností, kde je jedním z cílů tvorba přiměřeného zisku, jenž umožňuje financovat veškerou péči o lesy, včetně ochranářských, krajinotvorných a environmentálních opatření a v řadě případů i rekreační využití lesů. V případě vyváženého dialogu státní ochrany přírody s lesními hospodáři je možno dosáhnout všech uváděných cílů (včetně částí území ponechaných samovolnému vývoji) bez podpory ze státního rozpočtu a se zapojením veřejnosti a místních obyvatel na vytváření a udržování požadovaných hodnot. Situace je o to jednodušší, že v místních lesích hospodaří Lesy České republiky, které jsou připraveny upravit management pro podporu a udržení současných velmi cenných ekosystémů. Při vyhlášení národního parků je naopak nutno počítat s dotací ze státního rozpočtu v řádu stovek miliónů korun ročně. Navíc, jak jasně ukázal případ rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko a do jisté míry i vývoj v NP Šumava, rozsáhlé bezzásahové zóny národních parků nevedou nutně k uchování původních cenných ekosystémů – jakkoliv jsou i dramatické zvraty přírodní sukcese pro přírodovědce zajímavé. Lužní les, tak jak je dnes obdivován, je z podstatné části antropogenní výtvor – jak by potvrdil rakouský císař Karel Vl. (produkce dubového dříví pro lodní stavitelství). Lužní lesy jsou v současné době mimo jiné pině závislé na umělém udržování hydrologických poměrů.

Odbor lesního hospodářství České akademie zemědělských věd podporuje myšlenku dosavadního způsobu ochrany přírody a krajiny i další dialog orgánů MŽP s hospodáři, správci území a místními obyvateli. Zvyšování biologické hodnoty daných území je zcela jistě možné – a ve skutečnosti i snáze dosažitelné – při zachování korektního přístupu, respektování odbornosti i lokálních znalostí pro podporu chráněných hodnot.

V Praze 20. 3. 2023

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
předseda OLH ČAZV
místopředseda ČAZV

Komentáře   

+15 # bergfreund 2023-03-22 12:58
......Bravo Viléme.....jenže tuto po generace osvědčenou pravdu a praxi nikdo nechce z těchto organizací a institucí slyšet...je to jejich obživa...tlak ze strany Bruselu...a kapři si přece rybník nevypustí...a je to bohužel i odraz lesnického školství..toho lesa je tam už minimum...hlavní je to enviro....a obcas tady komentáře " výkonných " lesníků...tj děs a hrůza...pamatuju na doby, kdy jsme společně přednášeli a pak dlouze diskutovali... :D

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé tématem semináře v Poslanecké sněmovně

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé…

Lesnictví

Dne 29. května 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) seminář „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém...

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně z nemovitých věcí

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně…

Lesnictví

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných...

Zvýšit ochranu cenných ekosystémů v EU? Umím si představit, že 20 procent území dokážeme naplnit, říká Ladislav Miko

Zvýšit ochranu cenných ekosystémů v EU? Umím si představit, že 20 procent…

Lesnictví

Podle nejpesimističtějších scénářů hrozí kvůli aktivitě člověka do konce století až polovině všech druhů vymření. Změnit dosavadní kurz si dala za cíl světová dohoda o...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4797

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:3949

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3746

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3520

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby