Přihlásit

Mohou mít na odumírání borovic vliv i původně neškodné saprofytické houby? (TZ VÚLHM)

V posledních dvaceti letech došlo k prudkému nárůstu odumírání borových porostů iniciovaného stresem ze sucha v mnoha zemích Evropy. Dlouhodobé sucho totiž vede k rozvoji řady biotických škodlivých činitelů a snížení odolnosti dřevin vůči nim. V současné době se objevují nové škodlivé druhy a dříve běžné neškodné druhy se začínají projevovat agresivně.

Z biotických činitelů se na odumírání borovice lesní v Česku zásadně podílí podkorní hmyz, nejčastěji lýkožrout vrcholkový, lýkožrout borový, krasec borový a pilořitka Sirex noctilio. Nápadně také vzrůstá napadení porostů borovice lesní jmelím bílým borovicovým.

Z houbových patogenů jsou borovice lesní oslabené dlouhodobým suchem v Česku napadány především václavkami a kuželíkem borovým.

Jednou z nezodpovězených otázek je, zda mohou mít na odumírání borovic vliv i původně neškodné saprofytické houby, způsobující jen modrání dřeva. Významnou skupinou těchto hub jsou ophiostomatální houby, což jsou saprotrofové nebo příležitostní parazité žijící převážně v lýku a bělovém dřevu stromů.

Na výzkum této skupiny hub se zaměřili vědci z VÚLHM, v. v. i., a své výsledky publikovali v časopise Zprávy lesnického výzkumu 1/2023 v článku Ophiostomatální houby v porostech borovice lesní postižených dlouhodobým suchem.

Ve své práci jednak vyhodnotili přítomnost těchto hub v závislosti na období odběru, lokalitě, věku stromu, defoliaci a přítomnosti ostatních organismů, a jednak posoudili jejich fytopatologický význam.

Fytopatologicky nejvýznamnější ophiostomatální houby jsou zástupci rodů Ceratocystis a Ophiostoma. Na borovici lesní ve střední Evropě jsou nejčastějšími zástupci Ceratocystis minor a Ceratocystis ips, jejichž výskyt silně souvisí s napadením podkorním hmyzem a stresem suchem.

Silnou virulenci vědci zaznamenali u hub Ceratocystis minor, Leptographium wingfieldii, Leptographium lundbergii, Leptographium procerum, způsobující kořenovou hnilobu borovic, a Grosmannia wageneri, způsobující kořenovou hnilobu jehličnanů.

Na šíření ophiostomatálních hub se významně podílejí přenašeči, především podkorní hmyz a roztoči.

Vědci se ke studiu vybrali čtyři lokality (Valtice, Příšťpo, Brodce, Vrbová Lhota) s borovými porosty postiženými suchem. Na každé lokalitě byly pokáceny dva stromy odpovídající věku porostu: 30–40 a 50–90 let. Celkem bylo v roce 2020 na jaře, v létě a na podzim pokáceno 24 stromů. Z každého byly odebrány výřezy (kotouče) ze spodní a střední části kmene a větví.

Ophiostomatální houby byly přítomny na 24 kotoučích z celkového počtu 72 kotoučů (33 %), na 12 stromech z celkového počtu 24 stromů (50 %). Nejvyšší počet kotoučů s těmito houbami byl zaznamenán na podzim (17), poté v létě (6) a nejméně na jaře (1).

Přítomnost ophiostomatálních hub se významně shodovala s přítomností roztočů, přičemž tento vztah vykazoval přímou úměrnost. Roztoči byli přítomni na 22 kotoučích (31 %). Roztoči jsou nejvýznamnější organismy živící se myceliem a sporami ophiostomatálních hub, což by mohlo vysvětlovat významnou shodu přítomnosti těchto hub s přítomností roztočů na kotoučích.

Přítomnost těchto hub se významně shodovala s přítomností larev hmyzu z řádu dlouhorozí (Nematocera), přičemž tento vztah vykazoval přímou úměrnost. Dlouhorozí byli přítomni na 15 kotoučích (21 %).

Někteří dlouhorozí obsazují mrtvé bělové dřevo v čerstvých ranách živých stromů i na řezných plochách pařezů a vytěženého dřeva, kde se živí myceliem a sporami ophiostomatálních hub. Dlouhorozí kolonizovali kotouče dřeva po jejich odebrání a kultivované houby jim sloužily jako potrava. To znamená, že výskyt dlouhorohých na kotoučích se zdravotním stavem borovice lesní nesouvisel.

Z ostatních druhů dominovaly houby rodu Trichoderma, byly přítomny na 72 kotoučích (100 %). Jejich výskyt na borovici lesní však s chřadnutím stromů ani s přítomností studovaných hub nesouvisel.

Rozdíly v přítomnosti ophiostomatálních hub nebyly statisticky významné v závislosti na lokalitě, věku stromu, původu kotouče ani defoliaci.

Mezi lokalitami se přítomnost ophiostomatálních hub významně nelišila. Častější výskyt těchto hub ve vodivých pletivech dřevin bývá spojován se suchem. Nejnižší vlhkostí vzduchu se vyznačovala lokalita Vrbová Lhota. Nicméně rozdíly v povětrnostních podmínkách mezi lokalitami nebyly zásadní.

Vliv věku (30–40 vs. 50–90 let), respektive průměru kmene (starší stromy měly větší průměr kmene) na přítomnost těchto hub nebyl významný. Samotný věk stromů s napadením těmito houbami pravděpodobně nesouvisí, avšak staré stromy jimi mohou být napadány častěji z důvodu jejich častějšího špatného zdravotního stavu.

Ophiostomatální houby se častěji objevují na kotoučích velmi silně defoliovaných borovic, přičemž na chřadnutí hostitele se podílejí pouze virulentní druhy.

Přítomnost jmelí bílého borovicového s přítomností ophiostomatálních hub nebyla přímo ani nepřímo úměrná. U borovice lesní stresované suchem významně vzrůstá výskyt a fytopatologický význam jmelí bílého borovicového i ophiostomatálních hub, avšak přímý vztah výskytu jmelí a těchto hub na borovici lesní nebyl v žádné studii prokázán.

V závěru vědci konstatovali že, ačkoli byly ophiostomatální houby přítomné celkem ve třetině kotoučů a polovině jedinců borovice lesní a nacházely se na všech výzkumných lokalitách na stromech různého stáří, tyto stromy nevykazovaly zvýšenou defoliaci, vyšší napadení podkorním hmyzem, jmelím bílým, ani jiné příznaky zhoršeného zdravotního stavu oproti stromům bez přítomnosti těchto hub v kotoučích.

To znamená, že ophiostomatální houby zatím nepatří k významným faktorům podílejícím se na chřadnutí a odumírání borovice lesní v porostech postižených dlouhodobým suchem v Česku.

Článek Ophiostomatální houby v porostech borovice lesní postižených dlouhodobým suchem je ke stažení zde.

TZ VÚLHM

Komentáře   

+7 # schutzmeister@iex.cz 2023-05-18 11:28
"Jednou z nezodpovězených otázek je, zda mohou mít na odumírání borovic vliv i původně neškodné saprofytické houby, způsobující jen modrání dřeva. "

Co je tohle za otázku ? Jak nezodpovězená ? :cry:

Běložravé houby přeci dřevo ničí a běl je pro růst stromu klíčová.
Co shnije první u zamodralého prkna ? Modrá běl.
A nejde jen o borovici - to dělá smrk, modřín, dub, javor. Při snížení vlhkosti bělového dřeva, když je v míze, zimní to nedělá, ani jádro ač je sušší, chytne běložravou houbu jak stojící, ležící i pořezané dřevo.
Mě takhle teď scípaj i švestky a zašla meruňka.
Jak to tu houbu chytí, strom už jen živoří.
Jenom ty "neškodný" vědci to neznaj, jenom čuměj v kanclu do kompu. :sad:
-1 # schutzmeister@iex.cz 2023-05-23 11:56
A neškodné houby dorazily i do země sv.Patrika - voskovička jasanová i Yrelandu :

https://www.agriland.ie/farming-news/ash-dieback-conference-anger-and-frustration-on-full-display/

Ash dieback konference: Hněv a frustrace v plné parádě :

"Řekl: „Už nikdy nebudu sázet dřevo. Každému, kdo o tom přemýšlí, bych řekl, uběhněte míli. Je to katastrofa. 22 let mé dřevo stálo v zemi a dostávám 10 EUR/t. Zatracená ztráta času. Moje farma je svázaná posledních 22 let. Je to vtip."

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé tématem semináře v Poslanecké sněmovně

Hospodaření v národních parcích a poučení z požáru v Českém Švýcarsku podruhé…

Lesnictví

Dne 29. května 2023 proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) seminář „Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém...

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla 50 tisíc ha

V loňském roce klesla výše těžeb o 17 procent, obnova lesů dosáhla…

Lesnictví

Těžba dřeva v Česku se v roce 2022 opět snížila oproti předchozímu na zhruba 25 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry. Podíl nahodilé těžby se...

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně z nemovitých věcí

Nestátní vlastníci lesů ke konsolidačnímu balíčku vlády: Zásadní připomínky týkající se daně…

Lesnictví

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných...

Zvýšit ochranu cenných ekosystémů v EU? Umím si představit, že 20 procent území dokážeme naplnit, říká Ladislav Miko

Zvýšit ochranu cenných ekosystémů v EU? Umím si představit, že 20 procent…

Lesnictví

Podle nejpesimističtějších scénářů hrozí kvůli aktivitě člověka do konce století až polovině všech druhů vymření. Změnit dosavadní kurz si dala za cíl světová dohoda o...

Populární zprávy

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Souhrn lesnických dotací MZe: Nárok mají i majitelé nejmenších lesů

Lesnictví

Zobrazeno:4797

I letos poskytuje Ministerstvo zemědělství (MZe) vlastníkům lesů dotace na obnovu a péči o lesní ekosystémy, zlepšení jejich stability, odolnosti a biodiverzity. MZe tak podporuje...

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesy ČR čelí kvůli sporu s firmou Veronex stamilionové exekuci, podaly dovolání

Lesnictví

Zobrazeno:3949

Státní podnik Lesy ČR se kvůli dlouholetému sporu s firmou Veronex o stovky milionů korun dostal do exekuce. Uvedl to Deník N. Exekutor vymáhá jistinu...

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Úspěšná obnova lesů si podle Lesů ČR žádá i změnu v myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:3745

Do obnovy porostů investovaly v posledních třech letech Lesy České republiky 4,1 miliardu korun. Státní podnik obnovil na 57 tisíc hektarů s využitím 250 milionů...

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Na Lesním družstvu obcí Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa…

Lesnictví

Zobrazeno:3519

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby