logo Silvarium tisk

Pod Lesnickou a dřevařskou fakultou vznikne špičková interdisciplinární výzkumná skupina, která se bude zabývat výzkumem lesních ekosystémů pod vedením předního vědce, profesora Douglase L. Godbolda. Tým bude studovat dopady předpokládaných klimatických scénářů na středoevropské lesy. Sběr potřebných dat i praktický výzkum bude probíhat na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny, kde se také opakovaně v průběhu projektu budou konat takzvané Science Days, komentované prohlídky na stálých výzkumných plochách ve spolupráci s lesní pedagogikou ŠLP Křtiny. Pětiletý prestižní projekt EXCELLENTIA zahájila LDF MENDELU v květnu letošního roku.

„Projekt by měl přinést nové poznatky v otázce klimatem ohrožených lesních ekosystémů střední Evropy s ohledem na potřeby společnosti, ale také objasnit, nakolik k destabilitě v minulosti přispěl člověk odklonem od pěstování přirozeného lesa směrem k pěstování monokultur. EXCELLENTIA bude postavena na dostupnosti dat a již probíhajícím výzkumném programu na LDF,“ přiblížil jeden ze zásadních cílů projektu Libor Jankovský.

Výzkumníci multidisciplinárního týmu se zaměří na probíhající změnu klimatu, která dopadá i na evropské lesy. Zkoumat budou i udržitelnost funkcí lesních ekosystémů v kontextu probíhajících změn a zajištění stability lesů pro následující desetiletí. Sucho, skutečnost, že různé druhy stromů reagují na sucho rozdílně, náchylnost či odolnost kořenových systémů stromů vůči napadení patogeny jsou dalšími otázkami, kterými se vědci v rámci projektu budou zabývat. Prostřednictvím mimořádných kontaktů profesora Godbolda v rámci evropské vědecké komunity se počítá se začleněním týmu do významných mezinárodních projektů.

ŠLP Křtiny coby dlouholeté univerzitní výzkumné pracoviště poskytne pro toto bádání jedinečné zázemí, a to i díky různorodému půdnímu podloží a pestré dřevinné skladbě. Některé výzkumné plochy zde navíc byly založeny již v roce 1973, odkdy probíhá nepřetržité měření růstu stromů. Vědci tak mají k dispozici jedinečný soubor dat.

„Kromě linie vědecké si projekt EXCELLENTIA bere za cíl uskutečnění strukturálních změn v oblasti udržitelného výzkumu a inovací, práv duševního vlastnictví a řízení výzkumných dat, kodifikace vědecké morálky a také v oblasti kariérního poradenství. V plánu jsou mimo jiné online školení zaměřená na vědeckou etiku, ale také na schopnost vědců prezentovat výsledky své práce jak verbální, tak písemnou formou. Projekt EXCELLENTIA bude úzce spolupracovat s knihovnou MENDELU v oblasti otevřené vědy,“ nastínila další cíle projektu Pavlína Pancová Šimková. S výsledky projektu bude průběžně seznamována nejen odborná, ale i laická veřejnost, například prostřednictvím celorepublikové akce Noc vědců. Projekt počítá i se spoluprací na úrovni středních škol, mimo jiné v rámci biologických olympiád.

Projekt ERA-Chair: Striving for Excellence in the Forest Ecosystem Research (EXCELLENTIA) bude realizován od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2028. Jedná se o projekt s doposud největším finančním příspěvkem pro MENDELU, který ze všech rámcových programů EU získala. Výzkumný tým projektu EXCELLENTIA bude mít rovnocenné postavení jako ostatní ústavy na LDF. Koordinátorem projektu je Libor Jankovský, vedoucí Ústavu ochrany lesů a myslivosti a děkan LDF MENDELU. Projekt navazuje na realizovaný projekt ASFORCLIC financovaný z programu Horizont 2020 a další projekty jako Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora financovaném z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

TZ MENDELU

Komentáře  

+6 # Starý 2023-05-10 06:52
opět jsem se zmýlil, již není výzkumem pokus tohoto zřízení za přispění LČR zničit naše lasy kůrovci, ale na to nebyly dotace...tedy alespoň z počátku, pak již se krátilo a LČR dotovalo.
No a dnes mimo to vše se opět bude dotovat jen někdo.

Ptám se tedy, kde je ta plošná podpora pro lesy, ???

Ani tu daň z nemovitosti stát ještě nezrušil, ale naopak obce ji vesele navyšují !!!

No asi obyvatelé do lesů nechodí a čistý vzduch nedýchají a nebo si jej děli a dýchají a do lesa chodí jen ti vyvolení - dotovaní a nekrácení.?

Na toto tento stát a společnost zajde a zákony jsou bičem jen na malé, ti velcí se "dotují".

Psaní komentářů k článkům na serveru Silvarium.cz zůstává přístupné pro všechny čtenáře. Pro vkládání komentářů je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Souhlasíte s pokutami pro myslivce za nesplnění minimální hranice lovu určené státem?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě