logo Silvarium tisk

Aktuální data ukazují, že ze všech 30 zemí, kde každý rok probíhá měření mezinárodního výzkumného programu ICP Forest, je zdravotní stav stromů dlouhodobě nejhorší v České republice a Francii. České národní statistiky to potvrzují a ukazují, že výrazným poškozením trpí téměř čtyři z každých pěti českých jehličnanů. Kampaň Zachraňme lesy žádá změnu lesního zákona, který by vedl k ozdravění našich lesů.

Ztráta jehličí dosahující 25 až 60 % vůči referenční koruně zdravého stromu byla v roce 2021 identifikovaná u zhruba 70 % jehličnanů, meziročně o tři procentní body více. Spolu se stromy, které ztrácejí ještě více jehličí, je tak výrazně poškozených celkem téměř 80 % všech jehličnanů starších 59 let. [1] Závažnost situace připouští i Ministerstvo zemědělství ve své loni publikované Zprávě o stavu lesa. [2]

Zdraví evropských lesů je od roku 1986 každoročně zjišťované výzkumným programem ICP Forests [3] prostřednictvím toho, nakolik stromy ztrácejí listy či jehličí [4]. Problémy koruny stromu přitom úzce souvisí s odumíráním kořenů, snížením přírůstu i úhynem stromů. ICP Forests přitom ukazuje, že i v Evropě je celkově méně zdravých stromů, než před třiceti lety [5]. V České republice byl v roce 2021 pozorovaný pokračující zvýšený úhyn lesních dřevin na 122 monitorovacích plochách České zemědělské univerzity v Praze a Botanického ústavu AV ČR, kde se hodnotilo 4254 stromů.

Zároveň i z poslední srovnávací studie zpracované v týmu 36 mezinárodních expertů pro Ministerskou konferenci na ochranu lesů v Evropě a nazvané Stav evropských lesů [6] vyplývá, že české lesy mají v celoevropském měřítku dlouhodobě výrazný problém. V současném oteplujícím se klimatu je již jednoznačně znát, že se nemýlily nyní již dekádu staré vědecké predikce [7] předvídající konec smrkových monokultur ve střední Evropě. Nevhodně vysázené lesy se rozpadají po celé republice a v nížinách, kde dosud odolávají, pravděpodobně rovněž během několika let uschnou. Hnutí DUHA v rámci kampaně Zachraňme lesy již v roce 2018 předalo Ministerstvu zemědělství sadu komplexních návrhů, jak zvrátit tyto negativní trendy a zároveň ušetřit státnímu rozpočtu miliardy korun ročně [8].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, uvádí: „Stát už desetiletí leje miliardy z našich daní do umělých výsadeb a výsledek je, že máme nejvíc nemocné lesy v celé Evropě. Mají-li čtyři z pěti jehličnanů výrazný zdravotní problém, není řešením, abychom uspěchaně sázeli a připláceli na další jehličnaté sazenice. Potřebujeme, aby Ministerstvo zemědělství konečně přišlo s návrhem lesního zákona, který bude v souladu s odbornými doporučeními kampaně Zachraňme lesy, a díky kterému se zdraví lesů začne komplexně zlepšovat.”

TZ Hnutí DUHA

Poznámky:

[1] Michel A, Kirchner T, Prescher A-K, Schwärzel K, editors (2022) Forest Condition in Europe: The 2022 Assessment. ICP Forests Technical Report under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention). Eberswalde: Thünen Institute. Dostupné na https://www.icp-forests.org/pdf/ICPForests_TR2022.pdf
Relevantní graf přiložen níže.

[2] „Lesní porosty však stále vykazují vysokou míru defoliace, která patří mezi nejvyšší v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a v dlouhodobém sledování vykazuje přes určité výkyvy velmi mírně stoupající trend.“ (...) „Nemalou měrou se na vyšší defoliaci podílí i dominantní zastoupení smrku (49 %), který patří u nás mezi nejcitlivější dřeviny na působení imisí.“ Ministerstvo zemědělství. 2022. Zpráva o stavu lesa 2021. Strana 31. Dostupné na https://eagri.cz/public/web/file/715438/Zprava_o_stavu_lesa_2021_web.pdf

[3] Jedná se o mezinárodní kooperativní program Evropské hospodářské komise při OSN, který vyhodnocuje vlivu sucha, znečištění ovzduší a dalších faktorů na lesy, a představuje tak jeden z nejdůležitějších evropských systémů kontroly lesních ekosystémů. Plochy jsou v lesních porostech umístěny tak, aby dobře charakterizovaly dané stanovištní a porostní podmínky.

[4] Relativní ztráta listů či jehličí, čili defoliace, v porovnání se srovnatelným zdravým stromem je indikátorem zdraví stromů. Vyšší míra defoliace je spojována se sníženým růstem a vyšší pravděpodobností odumření stromu a její příčinou mohou být například imise síry a dusíku, změny půdních a klimatických podmínek, extrémy počasí, napadení hmyzem či houbami.

[5] United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (Air Convention) International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests). 2021. ICP Forests Tree health is deteriorating in the European forests. Dostupné na https://icp-forests.org/pdf/ICPForestsBriefNo5.pdf

[6] Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. FOREST EUROPE. State of Europe’s Forests 2020. Dostupné na www.foresteurope.org

[7] Hanewinkel, M. et al. 2013. Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. Nature Climate Change 3, strany 203–207. Dostupné na https://www.nature.com/articles/nclimate1687 Grafy jsou na stranách 16-19 volně přístupné přílohy studie https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fnclimate1687/MediaObjects/41558_2013_BFnclimate1687_MOESM265_ESM.pdf

[8] Více informací o kampani na www.zachranmelesy.cz

Komentáře  

+6 # Starý 2023-08-15 08:35
Tak to nějak nemohu strávit...
"Stát leje miliardy do výsadeb v lesích"
A který že to je stát?
Asi Afgánistán...nebo jiná země?

Z mého okolí za posledních ca 35 let, co mohl vlastník lesa ovlivnit skladbu dřevin při výsadbě, byl vždy limitován stavy zvěře a tím co tolik zvěř neničila a bohužel byl to smrk. Ostatní dřeviny, pokud je víc jak cca 10 let nechránil ploty, byly zničeny!!
Nejlepší skladbu lesů mají ti co naopak nebrali dotace, sázeli a zejména velice pracně roky chránili své jiné výsadby než dotační, kde u dotací byli všelijak limitováni.
Bohužel u těchto lidí většinou po zajištění zejména jedlových a dalších atraktivních kultur pro člověka, nastoupil tento škůdce, který když už dříve nezničil pro pár hub ploty, kdy zvěř stromky spásla, tak zbytek vyřezal na vánoční stromky.
Tak se ptám pánů dokonalých, jak mnohaletou práci těmto pracovitým vlastníkům lesa v rámci "obecného užívání", plošně dotuje.
KDE JSOU TY PLOŠNÉ DOTACE NA NEJVĚTŠÍHO ŠKŮDCE LESŮ, NEODPOVĚDNÉHO "ČLOVĚKA" ???

POMÍJÍM KECY OCHRÁNCŮ, kteří sází aleje a pod za stonásobně větší dotace, byť na jeden strom (v lese pár korun a mimo les pár stokorun na jeden strom), tak to se jim to holedbá a káže pijte vodu a sami vínko až i exkluzivní kořaličku .....

Kokik jde peněz ať z dotací či jiných napřímo od ministerstev do národních parků, abychom se dozvídali, že tam ani sami nezvládají stavy zvěře a to chtějí dále kritizovat ty mimo parky?? Hamba státním parazitům.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě