logo Silvarium tisk

Vedení dvou fakult České zemědělské univerzity (ČZU) nedoporučuje ministerstvu zemědělství snižovat v plánované novele zákona o myslivosti minimální výměru honiteb. Nyní je podle zákona 500 hektarů, což je podle akademiků minimální výměra k zachování biologických potřeb spárkaté zvěře. V odborném stanovisku, které má ČTK k dispozici, to uvedl děkan Fakulty lesnické a dřevařské Róbert Marušák, děkan Fakulty životního prostředí Vladimír Bejček a vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské Vlastimil Hart. Snižování minimální výměry honiteb prosazují třeba ekologická organizace Hnutí Duha, Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) nebo Asociace soukromého zemědělství ČR.

Podle stanoviska ČZU by snížení minimální výměry honiteb nevedlo k poklesu počtů spárkaté zvěře a škod na zemědělských a lesních pozemcích. Za klíčové vedení fakult označilo zavedení účinných kontrol odlovu zvěře a změnu plánování založeném na biologických základech potřeb zvěře, hodnocení stavu ekosystému a míry jeho poškození. „V souvislosti se snížením minimální výměry honiteb by došlo pouze k významnému narušení biologických potřeb zvěře, nikoliv ke snížení škod zvěří,“ uvedli akademici.

Ve svém stanovisku upozornili na to, že stanovení minimálních výměr honiteb historicky souviselo se zachováním potřeb zvěře. V 19. století se myslivecky hospodařilo hlavně s drobnou zvěří, jako jsou bažanti, koroptve nebo zajíci. Tato zvířata mají prostorové nároky v desítkách hektarů. Poprvé byla minimální výměra stanovena v roce 1849 na 115 hektarů, kdy se spárkatá zvěř ve volných honitbách téměř nevyskytovala. Minimální výměra se poté podle nich zvětšovala kvůli změnám v zemědělském a lesnickém hospodaření a postupně bylo potřeba měnit i přístup ke zvěři a a k redukci stavů. Na 500 hektarech byla stanovena minimální výměra zákonem v roce 1962, uvedli.

Akademici poukázali na to, že v současnosti je potřeba efektivně hospodařit s jelení, dančí, srnčí nebo mufloní zvěří. Upozornili na výzkumy ČZU, podle kterých se jeleni nebo divočáci v průměru pohybují na prostoru mezi dvěma až třemi tisíci hektary, jelen sika žije na jednom až dvou tisících hektarech, srnčí zvěř mezi 300 až 500 hektary.

V početně nízkých stavech může zvěř podle akademiků z ČZU při narušení přirozených procesů a potřeb působit značné škody, a to hlavně loupáním a ohryzem kůry stromů. Regulovat to, aby se zvěř nesoustředila v místech, kde působí největší škody, je možné pouze ve větších honitbách, míní. Efektivní lovy v malých honitbách by podle akademiků nebylo možné provádět kvůli využívání psů, které ovlivní i sousední honitby.

Problémy se stavy zvěře souvisí především s rozdílným přístupem vlastníků, kdy jeden může upřednostňovat zvěř a jiný ne, tvrdí akademici. V případě zmenšení honiteb to podle nich může vést i k prohloubení problémů. „Řešení aktuálního problému spatřujeme především ve zvýšení míry jednotného přístupu. Toho lze dosáhnout především zvýšením pravomocí státní správy myslivosti. Jako zásadní považujeme proto zavedení jednotného systému kontroly lovu a zavedení systému stanovení plánu lovu na základě míry poškození ekosystému,“ uvedli ve svém stanovisku.

ČTK

Komentáře  

+1 # Starý 2023-03-10 10:08
Vážení akademici, chtělo by to zpozakatedry vystrčit nos a sledovat reál.
I Vaše vážená slova si odporují a lov NENÍ ŘEŠENÍ.
Ale jak plyne z vašeho vyjádření, dříve tu za zvěř bylo jen srnčí a v malém množství černá.
Řešením není lov, ale návrat k minulosti!! JAK?
Příkladem udělejme to rychle a jednoduše.
Z daňčího, muflona, druhů jelenů, udělejme mimo oblasti chovu a obory zvířata, vyjměme je z působnosti zákona o myslivosti a každý vlastník mimo rozsah CHOVU je bude jako škůdce likvidovat a věřte, že si poradí.
I pány myslivce, kteří je šíří by to vyškolilo a věřte, škody by ustali.
Ale prosím nekažte, víno, když teče sotva voda a jednejte v zájmu lesa.
Zatím pouze vašimi slovy podporujete dnešní neutěšený stav.
Prosím, přejděte si zastoupení dřevin ve 100 letých a více porostech, je tam i dost JD a dalších, které dnes již skoro nejsou a nebudou, pokud budeme připouštět další spárkaté druhy zvěře v celé ČR, COŽ DĚLÁTE.
"Ekosystému" škodí už jenom to, že sem myslivci-lovci jiné druhy zavlekli, bohužel musí se eliminovat a to jak původce, tak tyto druhy.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Poslední komentáře

Anketa

Jaký podíl na obnově u vás tvoří přirozená obnova?

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby

Sociální sítě