Přihlásit

Společné prohlášení Agrární a Lesnicko-dřevařské komory ČR, vyzývající k racionální diskuzi o hospodaření a ochraně lužních lesů na lokalitě Soutok (TZ Agrární a Lesnicko-dřevařské komory ČR)

V reakci na otevřený dopis zástupců vybraných odborných společností k hospodaření na území tzv. Moravské Amazonie důrazně odmítáme stávající formu nátlaku, jejímž cílem má být změna správy a způsobu hospodaření v jihomoravských lužních lesích.

Naše lesy čelí napříč republikou mimořádné situaci zaviněné změnou klimatu a mnohaletým suchem. Lesníci však dobře vědí, jak postupovat. Potřebují k tomu však účinnou součinnost a pomoc nejen státních orgánů, ale i podporu široké odborné veřejnosti. „České lesnictví zažívá největší přírodní kalamitu ve své novodobé historii. Situace je o to složitější, že se současně potýká s přebytkem, a tím i bezprecedentním poklesem ceny dřeva. Stav lesů, na kterém se zásadně podílí změna klimatu, současně ovlivňuje mikroklima i na polích. Je proto velmi neprozřetelné a společensky nezodpovědné vytvářet v současné vážné situaci mediální tlak namísto seriózního odborného dialogu," říká Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.

Biosférické rezervace, kam patří i sporné území, řeší primárně ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů s jejich udržitelným rozvojem a socio-ekonomickým rozvojem. Plně si stojíme za činností Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s., která se za dobu své sedmnáctileté existence významně podílela na udržitelném využívání této kulturní krajiny, ochraně přírody, včetně lužních lesů, vzdělávání, popularizaci vědy i samotného Programu Člověk a biosféra.

Lužní lesy jsou fenoménem se značnými přírodními hodnotami. Je ale třeba mít na paměti, že jsou do značné míry antropogenního původu. Jejich fungování a zachování je podmíněno zachováním tradičního, stovky let trvajícího lesnického využívání, tedy obhospodařování území. Změna managementu hrozí likvidací tolik oceňovaných přírodních hodnot. K zachování jejich ekologické hodnoty a eventuálnímu rozvoji je třeba neustále vést korektní diskuzi mezi správci území a zájmovými skupinami. Stanovisko náměstka MZe Mlynáře považuji za korektní, opodstatněné a odborně, vědecky i společensky fundované," uvádí prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., místopředseda České akademie zemědělských věd.

Rádi bychom věřili, že máme se signatáři otevřeného dopisu společný zájem, kterým je trvalá udržitelnost lesů v České republice, lužní lesy na Soutoku nevyjímaje. Na těchto principech hospodaří čeští lesníci již řadu generací, na těchto principech stojí i naše legislativa, která patří k nejpřísnějším v Evropě.

Je však nechvalnou a v minulosti opakovanou skutečností, že někteří experti a představitelé ochranářských společností pracují s fakty velmi selektivně a bez širších souvislostí. Nikde se v jejich prohlášení nedozvíte, že se celková plocha lesů v ČR zvýšila za posledních 50 let o více než 415 tis. hektarů nebo že podíl jehličnanů a listnáčů již dosahuje poměru 59 % ku 41 %,. Ani to, že 80 % rozlohy lesů tvoří lesy smíšené. Lesy, zabírající třetinu území naší země, jsou tu díky lesníkům a jejich každodenní práci. Poplašná a zavádějící kampaň, vyzývající mimo jiné k personálním změnám, lužním lesům určitě nepomůže. Pomůže jim pouze věcná a odborně vedená diskuze všech, kterým na nich záleží," uvedl Jan Václavík, předseda LDK ČR.

Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK ČR) sdružuje nejvýznamnější podnikatelské subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, správce lesů ve vlastnictví státu, instituce z akademické i výzkumné sféry, oborového školství a společnosti, zaměřené na celoživotní odborné vzdělávání a oborovou osvětu. LDK ČR je současně i dlouholetým členem Agrární komory ČR, kde je zapojena do poradních orgánů této organizace.

LDK ČR sdružuje tyto významné členy – Českou lesnickou společnost, Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků, Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Sdružení lesních školkařů, Lesnickou
a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze i několik středních lesnických škol.

Lesnicko-dřevařská komora ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt: Ing. Andrea Pondělíčková, tel.: 733 755 521, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Komentáře   

+10 # schutzmeister@iex.cz 2020-08-22 11:57
citace : "Nikde se v jejich prohlášení nedozvíte, že se celková plocha lesů v ČR zvýšila za posledních 50 let o více než 415 tis. hektarů nebo že podíl jehličnanů a listnáčů již dosahuje poměru 59 % ku 41 %,. Ani to, že 80 % rozlohy lesů tvoří lesy smíšené. "
Když pominu to, že plocha lesů se zvedla hlavně díky poválečnému odsunu a nedostatku pracovní síly v pohraničí, což nepovažuji za velký úspěch / kdo viděl kupříkladu Hanušovicko, ví, o čem mluvím / tak v čem je to úspěch ? Pro přírodu to nebude, vždyť v Krkonoších už klučí kleč, v Šunapu pasou opět dobytek a květné louky musí síct dobrovolníci.
U mě na "louce" sice ještě přežívají ještěrky, ale brzy tam všude bude trnka.
Smíšené lesy ? Tak z Prahy to tak vypadá, ano. Tady u nás je taky "máme" - na hektar smrku je tak jedna osika a dvě břízy. A pod borovicema je podrost lísky. No a nově - hektary čistýho buku, s dvěma javory či duby. To je pane diverzita ! Jo, 80% smíšených lesů .
V čem je tohle psaní relevantnější, než těch broučkářů ? Jasně, máme stejný zájem ! Těžit co nejvíc dřeva, které nikdo nechce. A už to o moc lepší nebude. Až ty buku trochu poporostou.
Fakt je pod tímhle "výkrmem" podepsána univerzita v Brně ? Nebo se s tím jen svezli s tou lesnickou jednotou ?
Hlavně mě uniká, v čem je zvýšení plochy lesa v ČR prospěšné pro soutok ?
+8 # schutzmeister@iex.cz 2020-08-22 12:25
http://www.ldkomora.cz/o-komore/seznam-clenu-ldk/

Popravdě nerozumím tomu, proč lesnické školy jsou členy organizace dřevařské lobby - v praxi sedí lesníci a dřevaři na opačné straně jednacího stolu a zájmy jsou dost protichůdné. Zvlášťě teď v době kdy lesnictví jde ke dnu a zpracovatelé na tom neskutečně bohatnou, to je zvláštní spojení.
Jako, že mají ovce a vlk stejné zájmy ?
+11 # schutzmeister@iex.cz 2020-08-22 12:40
A jÓ.
Hlavní témata řešená LDK - opsáno z jejich www :
5. Prosazování zájmů dřevozpracovatelů vůči MPO
6. Oponentura a protinávrhy ke změnám obchodní politiky LČR

Rozuměj - zachování komplexních zakázek.
A zlatý důl Židlochovice do toho dobře zapadá.
A tohle kryjí lesnické univerzity. To je pane objektivita !

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Atraktivní pracovní pozice v Lesnické práci

Atraktivní pracovní pozice v Lesnické práci

Lesnictví

Lesnická práce, s.r.o. vypisuje výběrové řízení na pozici obchodního a marketingového manažera/manažerky. Nebojte se přihlásit! Předchozí pracovní zkušenost z oblasti obchodu není podmínkou. Hlavním předpokladem...

Státní podnik Lesy ČR v pololetí kvůli kůrovci ve ztrátě 480 milionů Kč

Státní podnik Lesy ČR v pololetí kvůli kůrovci ve ztrátě 480 milionů…

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) vykázal v prvním pololetí kvůli kůrovci a nízkým cenám dřeva ztrátu 480 milionů korun. Loni do konce června měl...

Letní aktualizace kůrovcové mapy zveřejněna

Letní aktualizace kůrovcové mapy zveřejněna

Lesnictví

Aktualizovaná kůrovcová mapa na podkladě satelitních dat z rozdílového období od dubna až července 2020 obsahuje cca 14 800 ha detekovaných těžeb převážně jehličnatých porostů...

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11484

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7514

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5354

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Kůrovcová kalamita a české lesy byly tématem Otázek Václava Moravce

Lesnictví

Zobrazeno:4081

Je příliš pomalá proměna smrkových monokultur hlavním důvodem, proč stále bojujeme s kůrovcem? Hlavními hosty diskusního pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby