Přihlásit

Obnova lesa na kalamitních holinách příležitost založit pestřejší a odolnější lesy (Vesmír)

Lesy pokrývají v České republice více než 2,6 milionu hektarů, což představuje třetinu rozlohy státu. Patříme tak v rámci Evropy k zemím s průměrnou lesnatostí (vysokou má např. Finsko 73 %, nízkou např. Nizozemí 11 %) a rozloha lesů u nás v posledních desetiletích kontinuálně narůstá. Krajina ve střední Evropě je již několik století významně ovlivňována člověkem. Lesy nejsou samozřejmě výjimkou a prošly obdobím od spontánní exploatace až k metodám trvale udržitelného využívání obnovitelného přírodního zdroje.

Historický vývoj se odrazil zejména ve změně druhové skladby lesů, kdy byly při jeho obnově upřednostňovány lépe zužitkovatelné a snáze obhospodařovatelné dřeviny, zejména smrk ztepilý a borovice lesní.

Zastoupení smrku tak například vzrostlo ze zhruba 11 % (v tzv. přirozené druhové skladbě) až na téměř 60 % v polovině minulého století. Smrkové porosty pěstované ve formě monokultur však často podléhají abiotickým (sněhu, větru) a biotickým (kůrovci, houbám) škodlivým činitelům a může dojít až k velkoplošnému rozpadu lesa. Lesníci se tedy již řadu let snaží podíl smrku v našich lesích snížit ve prospěch dalších dřevin a smrk (který je stále hospodářsky velmi atraktivní dřevinou) pěstovat ve směsích a na stanovištích s jeho přirozeným rozšířením (zejména pahorkatiny a hory). Rychlá změna druhové skladby však není vzhledem k dlouhověkosti lesních dřevin možná. Tak jako podíl smrku v našich lesích narůstal po staletí, bude jeho snížení trvat desítky let. V současnosti je zastoupení smrku ca 50 %.

Celý článek najdete ve Vesmíru.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

ČHMÚ zpřístupnilo mapu sumy efektivních teplot ve vztahu k rojení kůrovců

Lesnictví

Teploty mají významný na rychlost vývoje kůrovců. Čím vyšší jsou průměrné teploty, tím je vývoj kůrovců rychlejší. Proto vznikla nová mapová informace zveřejňující sumu efektivních...

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

ČSÚ: Nahodilá těžba v roce 2019 představovala 95 % těžby celkové

Lesnictví

Těžba dřeva vloni dosáhla 32,6 mil. m3 dřeva bez kůry, což představuje doposud rekordní objem vytěženého dříví. Došlo také k výraznému nárůstu plochy umělého zalesňování...

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Lesnictví

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna...

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

LČR za rok dokončily 70 staveb v rámci programu „Vracíme vodu lesu“

Lesnictví

Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků – Lesy České republiky vrací lesům a krajině vodu. V rámci největšího programu v historii státního podniku...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby