Přihlásit

Myslivci: Uzavřít les? Všemi deseti (Břeclavský deník)

Jižní Morava – Zajít si na houby nebo na procházku do lesa možná nebude tak snadné. V dílně ministerstva zemědělství se rodí plán, jak zvířatům zajistit potřebný klid. Zakázat lidem do určitých míst vstup zvažuje šéf resortu v demisi Jiří Milka. Myslivci z jihomoravského příhraničí to vítají. „Zvířata jsou ve stresu. Pak okusují stromy a způsobují škody," řekl Jiří Dušek z Vranova nad Dyjí na Znojemsku.
Návštěvníci lesa podle mnohých zvířata čím dál více ruší a zapříčiňují změny v jejich chování. Týká se to třeba jelenů nebo srnců.
„Zvěř se pak nekontrolovatelně přesouvá do různých oblastí. Je to katastrofa," reagoval myslivec Ivan Racek z Podivína na Břeclavsku.
Ministr Milek navrhl vytvoření klidových zón, které běžně fungují například v Rakousku. Po jejich zavedení by lidé do některých lokalit ve vybranou dobu nemohli vstoupit. Třeba v noci. „Důležité je najít přijatelný kompromis mezi vlastníky pozemků, hospodáři, uživateli honiteb a návštěvníky lesa. Hlavním důvodem je vytvořit přijatelné podmínky pro ostatní živočichy," uvedli úředníci z tiskového odboru ministerstva zemědělství.
K takovému řešení se přiklání také myslivec Jiří Otáhal z Kostelce na Hodonínsku. „Se zákazem souhlasím všemi deseti. Zvířat ubývá, za chvíli se budou děti chodit do zoo dívat na bažanty a králíky," poukázal Otáhal.
Problém podle něj představují hlavně majitelé psů, k čemuž se přiklání i myslivec Ladislav Kubíček z Hostěradic na Znojemsku.
„Většina lidí nechá běhat psa na volno, ten pak štěká a ruší zvěř," upozornil. Myslivci jsou si jistí, že i když jde zatím o návrh, uskutečnit se dá. „Les pak můžeme hlídat my, stejně se tam pohybujeme," navrhl Kubíček.
Názory ostatních návštěvníků lesů už tak jednoznačné nejsou. Pavel Mančík z Hovoran na Hodonínsku nevidí na procházkách nic špatného. „Pokud se člověk chová slušně, nemluví nahlas a neodhazuje odpadky, nemůže se nic stát lesu ani zvěři," je přesvědčený Mančík.
S omezením naopak souhlasí Michaela Novotná z Břeclavi. „Procházet se v lese je sice hezké, ale pokud tím ruším zvířata, raději tam nepůjdu. Slušný člověk to pochopí," namítla žena.

Komentáře   

-2 # Máchal 2018-04-24 10:06
Tak za nedostatek drobné zvěře můžou návštěvníci lesů, zajímavý a fundovaný názor.

Tohle se u nás bude uchytávat velmi těžko, lidi jsou zvyklí už po generace chodit volně do lesa, a ten kdo by z toho měl první veliké problémy by byl ten jedinec, který by je odtud vyháněl. A je to tak dobře, příroda a lesy, přinejmenším ty státní a obecní jsou součástí prostoru kde žijeme a přístup ven by měli mít všichni. Ještě zákaz vstupu na louky a pole, a můžeme se všichni držet jen ve vsích a městech, ideálně jen v bytech a v práci, nebo po cestě, ne? Vím že to zní jako klišé a nemám to přirovnání rád, ale opravdu to není jen fabrika na dříví ani odchovna zvěře pro myslivost. Ne že by to nemělo vliv, ale svádět škody zvěří na lese jen na veřejnost je nonsens a není to fér.
-1 # Pavel Boucký 2018-04-24 13:46
Já chápu, že myslivci za pronájem honiteb platí nemalé prostředky, ale celkově společenské vnímání myslivosti se mění a funkce využití lesa a krajiny jsou směrovány jinam. Rekreační využití lesa a pohyb lidí neomezuje ani tolik zvěř, ta si na určitý pravidelný režim aktivit zvykne, ale omezuje spíše myslivce. To hlavně stažením zvěře do méně přístupných částí honiteb s horší dostupností terénními auty a omezují je potřebou větších ohledů z hlediska bezpečnosti. Otázkou ale je, který pohled z hlediska celospolečenských potřeb převažuje a myslivost to zcela jistě není. Stavy drobné zvěře podobná opatření nevyřeší, černá se klidně pohybuje mezi paneláky, srnčího je také víc na polích než v lese a ostatní druhy spárkaté jsou vždy specifické pro každou honitbu. A je jich větší koncentrace v oborách či farmových chovech, než ve volnosti, takže vyhubení jim jistě nehrozí.
+7 # Rensa 2018-04-24 19:04
Tak zakazovat vstup na pole a louky není třeba, protože obecně na ně vstup není dovolen. Dovolen je pouze průchod (průchod nerovná se vstup), a to pouze přes takové pozemky, které vlastní stát, obec či jiná právnická osoba.
Les není jenom fabrika na dříví, avšak především fabrika na dříví - cca 98% lesnického provozu je financováno právě z peněz za dřevo. Takže až budete vstupovat na lesní pozemek (nejen přes něj procházet), uvědomte si, že tak můžete činit, protože jeho vlastník byl omezen zákonem o lesích na právech, která majiteli jiného pozemku odejmuta nebyla.
-4 # Pavel Boucký 2018-04-25 15:40
Podobně omezeni jsou majitelé zemědělských a de facto všech neoplocených pozemků. Těžko zabránit pohybu lidí ve volné krajině a i pohyb po existujících cestách a chodnících zavádí lidi dost hluboko do volné krajiny. Horská kola před lety značně zvýšila radius tohoto dosahu rekreačních aktivit a nyní elektrokola to posouvají o kilometry hlouběji do lesů. A dá se čekat, že tento pohyb bude spíše narůstat. Nevím, zda vůči tomu existuje nějaká efektivní obrana, nebo zda je žádoucí se o ni vůbec snažit, ale zákazy vstupu do lesa nefungují příliš ani tam, kde jsou vyhlašovány z bezpečnostních a jiných důvodů.
+4 # Rensa 2018-04-25 19:13
No, právě že nejsou - na zemědělské půdě nemá nikdo co dělat, žádný zákon to neumožňuje (viz moje vyjádření výše). Nebo jsem snad něco opomněl, nechám se poučit.
+2 # Pavel Boucký 2018-04-26 08:11
Beru to tak, že nejsme v dobách knížete Hohenlohe, kdy hajný vyháněl z lesa každou bábu, co šla na chrastí. Bohužel, náš lesní zákon vychází myšlenkově v mnohém z těchto dob. Otázka zní, zda už není načase přehodnotit význam jednotlivých funkcí lesa, přizpůsobit tomu legislativu a samozřejmě řešit i otázky finančního zajištění naplnění těchto funkcí. Snižující se kredit lesnictví ve společnosti prokazuje i snížení zájmu o práci v lese. Stejně tak kredit myslivosti klesá úměrně nárůstu jiných možností volnočasových aktivit. Dá se čekat, že směr do budoucna bude poněkud jiný, ať se nám to líbí, nebo ne.
+2 # Pavel Boucký 2018-04-26 08:19
A ještě snad jedna poznámka. Jestli jste se někdy pohyboval turisticky třeba v Rakouských Alpách, určitě jste viděl, jak mají tamní zemědělci vyřešenou možnost vstupu turistů dokonce i na zahrazené pozemky. Množství udělaných průchodů, branek a pod. a to nejen v rámci značené sítě cest, ale i na neznačených pěšinách. Je zde zájem nikoliv zabránit lidem ve vstupu na pozemky, ale naopak jim jej co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit. Právní historie pozemkové legislativy je tam obdobná, jako u nás, bývaly doby, kdy byla de facto stejná. Jen to chápání vlastníků je tam jiné.
+3 # Rensa 2018-04-26 08:52
Ano, průchody, v rámci značených cest. Tedy dobrovolné, po dojednání se značkaři, nikoliv vynucené zákonem.
Ale meritum je zákonem povolený vstup do lesů, který je dnes dokonce judikáty vykládán tak, že pod hrozbou sankce může omezit hospodářskou činnost (přednost návštěvníka lesa před kácením stromu).
0 # Pavel Boucký 2018-04-26 10:31
Nejde jen o značené cesty. Jde o dlouhodobě užívané průchody, zkratky, cesty k sousedům " přes les", dnes navíc leckde využívané pro rekreační procházky nebo projížďky na kole více než dříve. Narušit taková po generace "vydržená" práva, byť samozřejmě nemusí mít oporu v zákoně, asi není to nejlepší, co může vlastník udělat. A pokud vlastník navíc není místní, jak to dnes často bývá, vyvolá to jen problémy. Všechno je o rozumu z obou stran. A často ani naše obvyklá přesvědčení neplatí. Má rodina vlastní pozemky, kde si částečně v lese a částečně na louce udělali kluci dráhu pro čtyřkolky a terénní motorky. A jedná se přitom o lokalitu, kde je nejvíc drobné zvěře v širokém okolí. Zajícům a bažantům se kupodivu pod "ochranným řevem motorů" daří lépe, než v okolních "klidných" místech. A člověk by si logicky myslel, že je to musí vyhnat kilometry daleko.
+2 # Máchal 2018-04-26 08:32
§ 63 zák. 114/1992
(2) Každý má právo na volný průchod přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy.
(3) Práva podle odstavce 2 se nevztahují na zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka. Zvláštní předpisy nebo tento zákon mohou oprávnění podle odstavce 2 omezit nebo upravit odchylně.
(4) Při oplocování či ohrazování pozemků, které nejsou vyloučeny z práva volného průchodu podle odstavce 3, musí vlastník či nájemce zajistit technickými nebo jinými opatřeními možnost jejich volného průchodu na vhodném místě pozemku.


Asi málokdo je takové hovado, aby musel někomu zdupat neposečenou louku, rostoucí kulturu nebo prohánět krávy po pastvině. Ale taky není pravda, že "nikdo nemá nikde co dělat".
+3 # Rensa 2018-04-26 08:45
Upozorňuji výše - neplést si pojmy vstup a průchod.
0 # Máchal 2018-04-26 08:46
Obyčejnou procházku bych bral spíš jako průchod, ten vstup bych vnímal jako delší vegetění jako je uspořádání nějaké párty nebo provádění jiných činností. Je to někde definováno líp?
+4 # Rensa 2018-04-18 10:49
Nastává doba pro zrušení odst. 1 § 19 lesního zákona, pozůstatku to z doby, kdy zákon o lesích suploval cosi z dnešních zákonů - o ochraně přírody a krajiny a občasnkého zákoníku?

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Národní parky projednávají nové zonace

Národní parky projednávají nové zonace

Lesnictví

V národních parcích vrcholí po 18 měsících proces přípravy a schvalování nové zonace, vyplývající z novely zákona o ochraně přírody a krajiny schválené našimi zákonodárci...

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Kraje dostanou peníze pro řešení kůrovcové kalamity

Lesnictví

Kraje mají dostat od ministerstva zemědělství peníze na pracovníky, kteří budou vyřizovat žádosti soukromých vlastníků lesů o státní pomoc při obnově lesů po kůrovcové kalamitě...

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

ALSOL: Na kalamitu reagujeme navýšením výsadby a investicemi do cest a skladů

Lesnictví

Téměř pět milionů sazenic dřevin plánují letos na svých polesích vysadit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL). Reagují tak na následky kůrovcové kalamity, která postihla...

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Rok 2018: lesnictví, jak ho neznáme

Lesnictví

Souhra mnoha nepříznivých faktorů, zejména pak dlouhodobého sucha a vysokých teplot ve vegetačním období, přispěla k dalšímu rozvoji kůrovcové kalamity na našem území. Rok 2018 změnil...

-4°C

ČR - aktuální počasí

Část.zataženo

Vlhkost: 84%

Vítr: 20.92 km/h

  • 03 Led 2019 -1°C -5°C
  • 04 Led 2019 0°C -5°C

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby