Přihlásit

Lesnická veřejnost se obává zásahů MŽP do zalesňovací vyhlášky (ČTK)

Lesnická veřejnost se obává zásahů ministerstva životního prostředí (MŽP) do připravované zalesňovací vyhlášky ministerstva zemědělství. Měla původně reagovat na změnu klimatu, stává se z ní však tvrdá regulace, uvádí například think-tank Czech forest. Zpřísněním vyhlášky, kterou by stát přikazoval poměr jednotlivých druhů vysazovaných dřevin, by se například podle člena představenstva Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR Radomíra Charváta ČR stala unikátem v rámci EU. MŽP uvádí, že chce, aby se omezilo pěstování smrku na nevhodných plochách, ale zároveň se snaží o zmírnění podmínek pro hospodáře.

Finální znění připravovaného dokumentu zatím není známé, v připomínkovém řízení je od května. "Není možné, aby v zalesňovací vyhlášce byly patrné snahy o eliminaci některých původních českých dřevin, nepodložené snahy o dramatické změny druhové skladby ve prospěch dřevin, které se sice dnes jeví jako perspektivní, ale za deset let tomu může být přesně naopak," uvádějí zástupci think-tanku. Pěstování lesů je dlouhodobá záležitost a vysazené stromy podle něj budou růst za 100 let v jiných klimatických podmínkách, které nyní nejsou předpověditelné. "Proto musí vyhláška opravdu motivovat k druhově co nejpestřejším lesům, a počítat s tím, že u jakékoliv dřeviny může v budoucnosti dojít k plošnému chřadnutí a odumření," dodávají.

Podle Petra Zahradníka z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti například v 70. letech docházelo na českém území k masivnímu odumírání jedle, v 80. letech pak chřednutí dubu. "Dnes čelíme bezprecedentnímu odumírání jasanů a velmi významným problémům smrku a borovice. Pokud bychom ale v posledních 50 letech reagovali na zdravotní problémy jednotlivých dřevin snahou o jejich eliminaci z budoucích porostů, neměli bychom zde dnes duby ani jedle, které ale v současných podmínkách považujeme za odolné a perspektivní," dodal Zahradník.

Podle MŽP jsou návrhy kompromisní. "Snaha MŽP na omezení pěstování smrku mimo vhodná stanoviště vychází z potřeby ochrany lesa jako významné složky životního prostředí a z dlouhodobého hlediska je pak i v souladu se zájmy vlastníků směřujícími k trvalé a udržitelné produkci lesa. Chceme, aby se neopakovala situace, kdy byl smrk v minulosti plošně vysazován a pěstován tam, kde nemá vhodné ekologické podmínky v současné době navíc ztížené dopady změny klimatu, což vede k velkoplošnému rozpadu smrkových porostů na celém území České republiky, který zažíváme právě teď a jedná se o nejhorší kalamitu za posledních 300 let," uvedla mluvčí ministerstva Petra Roubíčková.

Ministerstvo pak podle ní také musí trvat na tom, aby se do legislativy zahrnul nepasečný způsob hospodaření, čímž by měli hospodáři větší svobody. "To znamená, že nám jde přesně o opak toho, co tvrdí tyto organizace, když chce MŽP docílit toho, aby vlastníci, kteří zvolí jiný způsob hospodaření než pasečný, nebyli v rozporu s platnou právní úpravou. Výběrný způsob hospodaření vlastníkům lesů zajistí trvalý porostní kryt odolnější vůči působení kůrovce a dalších škodlivých vlivů, včetně právě dopadů změny klimatu, tedy hlavně sucha a vysokých teplot," uzavřela mluvčí.

Pokud by stát soukromníkům přikazoval, jaké stromy pěstovat, jednalo by se podle Charváta u český unikát v rámci EU. Naopak by uvítal systém státní pobídek, kde by lidé mohli, pokud podmínky druhové výsadby splní, dostat peníze. Hnutí Duha změny ve vyhlášce podporuje, návrh ministerstva zemědělství byl podle něj nedostatečný.

ČR se již několikátým rokem potýká s kůrovcovou kalamitou, která se z východu republiky rozšiřuje do jižních Čech a na Vysočinu. Podle odhadu think-tanku škody kvůli suchu a kůrovci jenom letos dosáhnou 12 miliard korun. V českých lesích letos odumřelo podle něj více než 20 milionů stromů.

Komentáře   

+5 # Lynx 2018-10-07 14:36
Stát názorně dokazuje v praxi, jak "úspěšně" funguje. Úředníci MZe posledních 20 let řeší "úspěšně" škody zvěří na lesních porostech.
Není důvodu pochybovat o tom, že si stejně "úspěšně" poradí i se "zalesňovací vyhláškou".
Primárně jde o nastavení co nejvýhodnějších podmínek pro jejich spolužáky z fakult, pracující nyní v soukromých firmách, které podnikají v lesnictví.
Blaho a prospěch státu, potažmo občana-daňového poplatníka, jsou až na samém chvostu úřednických hodnot.
Na prvním místě je osobní prospěch a plné vole.

Jedle na některých místech přežila díky víře a nadšení několika jedinců, jejichž jména jsou většinou zapomenuta.
Jakékoliv stranění jedné dřevině a její nadměrná cílená preference znamenají v podstatě vyvolání umělé disbalance v ekosystému se všemi důsledky.
+4 # lesnar 2018-10-05 22:03
Citace:
"Dnes čelíme bezprecedentnímu odumírání jasanů a velmi významným problémům smrku a borovice. 
Tak jestli tohle není nešťastný přepis, ale přesná citace, zavání to **vulgarismus**em. Chřadnutí jasanu není bezprececdentní a naopak problémy s borovicíba smrkem nejsou pouze "velmi významné". Stačí se projet Vysočinou, byť jen po dálnici a stejně tak lesníkovi stačí mrknout z auta na borové porosty třeba u Nemotic a na Hradecku. A za těchto okolností ručit vlastníkovi za " trvalost a vyváženost produkce" jak jsme se o ní učili, to chce opravdu umět poroučet větru, dešti, ať už z materialistického nebo křesťanského hlediska. Doporučuji mrknout opačným, východním, směrem a tu trvalost skutečně objevit v případě Karpat třeba do 30 km od Košic. Západně...To jsou ty "druhově co nejpestřejší lesy" a v žádném případě nejsou nepasečné! Právě tu a ne v ČR nedbali na "přechodné potíže s jedlí", jak to formuluje p. Zahradník, a běžně ji kultivovali.
-6 # Vladimír Pelíšek 2018-10-05 11:53
Uvedený think tank není nic jiného než zájmový konglomerát části české lesnické veřejnosti, usilující o to, aby změny, které nastanou, byly co nejmenší či spíše jenom kosmetické.
Jinými slovy, aby současný stav spojený s plnými koryty pro dotyčné vydržel co nejdéle.

Největší hlouposti touto zájmovou skupinou prezentované:

1) Návrat k přirozenější druhové skladbě může být nebezpečný, protože co když se třeba za deset let ukáže, že dlouhodobě nejudržitelnější a klimaticky nejperspektivnější jsou nynější smrkové monokultury?

2) Označovat situaci, kdy každý rozumný člověk usiluje o redukci zastoupení smrku z nějakých 50% na 20-25% , za jeho eliminaci, tomu říkám ta pravá demagogie! Co dělali tito lidé před 30 lety, když odumírala jedle (což sami zmiňují) a hrozila její skutečná eliminace? Také jim tak tehdy ležel na srdci její osud, jako jim leží na srdci dnes osud smrku, který má pouze snížit své zastoupení v porostech na míru, která bude i tak vysoce přesahovat jeho přirozené zastoupení?

3) Za naprosté odkopání se pak považuji fakt, že se Czech Forest brání podpoře nepasečného hospodaření! Ve střední Evropě, přirozeném to domově desítek stromů rostoucích většinou ve smíšených porostech obnovujících se téměř výlučně maloplošně, Czech Forest nesouhlasí, aby se hospodařilo jinak než pasečně! Takovéto postoje dle mého názoru spadají pod paragraf 294 týkající se poškozování životního prostředí Trestního zákoníku.

Úsměv vzbuzuje volání této skupiny po "ce nejpestřejším spektru vysazovaných dřevin". Zní to na první pohled krásně, ale jen pro naivního snílka, který nikdy neviděl mraky jedlových oplocenek, porostů stylu 2 řádky smrk x jeden řádek buk, jasanem či olší osazovaných pasek apod., jež měly jediný cíl - následné pohodlné přezalesnění smrkem. Samozřejmě s bonusem "my jsme vám to přece říkali, že tady nic jiného než smrk nemá cenu pěstovat!"

Je však zřejmé, že ani tyto Czech Foresty, ani zoufalecká "hnutí život" nezvrátí trend zásadní změny druhového složení našich lesů, protože postoje a cíle dříve prosazované na úrovni aktivistické, například DUHY, jsou v této chvíli už dávno pevnou součástí vládní agendy a široké občanské diskuse, takže v případě nesplnění této jasné společenské objednávky by nastaly i dopady politické, které si těžko (nejen) Babišova vláda nechá vnutit.
+9 # boudajiri 2018-10-05 16:51
Sleduji docela pravidelně výstupy tohoto thinktanku a mám opačný pocit, myslím, že některé návrhy jdou spíše na hranu možného, někdy asi až za hranu, ale je to v téhle kalamitě asi pochopitelné.

Protože musím bez podpory státu, státní správy, navzdory vlastníkům, kteří kašlou na sousední porosty bojovat s kůrovcem, aby vlastník měl v budoucnu
na mnou výplatu, nemám čas polemizovat z nesmyslnými názory v komentáři.

Jsem rád, že se aspoň někdo snaží solidně reprezentovat náš obor a není líný něco dělat. Přeji lesníkům v thinktanku hodně zdaru a
nenechte se odradit…

JB

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Riziko šíření kůrovcové kalamity narůstá i ve vyšších nadmořských výškách

Riziko šíření kůrovcové kalamity narůstá i ve vyšších nadmořských výškách

Lesnictví

V článku naleznete aktuální letecké záběry lesů v ČR. Dopady dlouhodobého sucha a následný rozvoj kůrovcové kalamity jsou již pozorovatelné prakticky na celém území České...

Obnovu českých lesů podporují osobnosti veřejného i sportovního života

Obnovu českých lesů podporují osobnosti veřejného i sportovního života

Lesnictví

Do kampaně Lesů ČR s názvem „Sázíme lesy nové generace", která vyvrcholí již 19. října akcí „Den za obnovu lesa", se zapojí mnoho zajímavých osobností...

Kůrovcové kalamitě se věnoval pořad ČT Byznys Speciál

Kůrovcové kalamitě se věnoval pořad ČT Byznys Speciál

Lesnictví

Kůrovcová kalamita dopadá na celý dřevozpracující a papírenský průmysl, dál na nábytkářství nebo stavebnictví, výrobu sportovních potřeb nebo lodí. Kvalitní smrkové dřevo vyžaduje například výroba...

Pražská lesnická fakulta otevřela nový Hi-tech pavilon

Pražská lesnická fakulta otevřela nový Hi-tech pavilon

Lesnictví

Se začátkem nového akademického roku otevřela Fakulta lesnická a dřevařská ČZU novou budovu High-tech technologicko-výukového pavilonu. „Jedná se o jediné výukové pracoviště v ČR, které...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby