Přihlásit

VÚLHM: Genetika pomáhá zachraňovat cenné populace dubů

Duby patří k našim hospodářsky i ekologicky nejvýznamnějším lesním dřevinám, jejich zastoupení v lesích dnes činí 7,3 % a bude velmi pravděpodobně stoupat. Dva hlavní druhy – dub letní a dub zimní – mají značně rozdílné nároky na přírodní podmínky, v nichž se jim daří, rostou od nížin do pahorkatin. V době klimatických změn je důležitá adaptace jednotlivých druhů a jejich populací na měnící se podmínky prostředí.

Extrémní stanoviště s cennými populacemi dubů na stráních nad Vltavou u Štěchovic, archiv VÚLHM

Vlivu přírodních faktorů na genetické vlastnosti jedinců a jejich přizpůsobování genetického vybavení organismů novým životním podmínkám se věnuje mnoho pozornosti, avšak volba vhodné metody k určení genotypů je zcela zásadní. Touto problematikou se zabývali vědci z VÚLHM při řešení výzkumného projektu TA ČR TJ01000385 „Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společenstvech" a zpracovali Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů (nSSR markery).

V lesním hospodářství mají biotechnologické metody zaměřené na výzkum genetických vlastností a určení genotypů dubů značný význam nejen z hlediska charakterizace jedinců a populací dubů, ale např. i pro podpoření biodiverzity v lesních ekosystémech a uchování cenných genotypů.

Například v zahraničí v roce 2018 porovnávali evoluční vztah genotypů dubu korkového v rámci rozsáhlého geografického šetření a jejich adaptaci na podmínky prostředí. Navzdory velkým geografickým vzdálenostem u analyzovaných vzorků byla překvapivě zjištěna nízká genetická rozmanitost (diverzita).

Zmíněná publikace popisuje postup použití biotechnologických metod pro stanovení genetických vlastností dubů (letního a zimního) a jejich vegetativní množení v in vitro podmínkách. Získané poznatky lze využít při záchraně ohrožených a cenných populací dubů.

V porovnání s jinými metodami jsou nSSR markery používány od konce minulého století, nejčastěji při genotypizaci rostlin. Hlavními výhodami použití nSSR markerů je vysoká variabilita (polymorfismus), kodominantní dědičnost, která umožňuje rozlišit heterozygoty, využití více genetických markerů v jedné analýze, vysoká reprodukovatelnost a genotypování i jiných příbuzných rostlinných druhů.

Metodický postup určení genotypů dubů byl vyzkoušen celkem u čtyř populací dubu letního a zimního, pocházejících záměrně z lokalit s odlišnými stanovištními podmínkami – optimálními a extrémními (nedostatek spodní vody, vysoké teploty).

Na základě standardních hodnocení genetických vzdáleností se odlišily populace dubu zimního od dubu letního, přičemž geneticky nejblíže si byly populace dubu letního z lokalit s vhodnými stanovištními podmínkami. Geneticky rozmanitější byly populace dubu zimního, které se nacházely na lokalitách s vhodnými podmínkami a s extrémními podmínkami.

Vytvořená standardizovaná metodika určení genotypů dubu letního a zimního pomocí nSSR markerů umožňuje s vysokou spolehlivostí zjistit genetickou diferenciaci a variabilitu u studovaných populací. Výsledky ukázaly, že s využitím nSSR markerů je možné určit nejen genotypy uvnitř populace, ale i odlišit jednotlivé populace na základě genetických vzdáleností u pozorovaných společenstev. Metodické postupy analýzy nSSR markerů u dubů nebyly dosud pro podmínky České republiky popsány.

Reprodukce genově bohatších populací zaručuje získání stabilnějších a odolnějších porostů, které budou zvyšovat biologickou rozmanitost, lépe se přizpůsobovat možným změnám klimatu, a tím přispívat k ochraně životního prostředí. Zlepšená genetická produkční báze zvyšuje kvantitativní těžební potenciál a přispívá tím ke zvýšení ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti trvale udržitelného obhospodařování lesů, což je jeden z cílů Národního lesnického programu II (2012).

„Znalostí genetické struktury populací dubů, které představují důležitou složku lesních společenstev, významně přispějeme k podpoře a zvýšení biodiverzity lesních porostů a rovněž pomůžeme naplnit cíle Státní politiky životního prostředí a mezinárodní závazky ČR při ochraně biologické rozmanitosti," uzavírá Eva Pokorná, jedna z autorek metodického postupu.

Brožuru „Metodický postup určení genotypů dubů s využitím jaderných mikrosatelitových markerů" je možné si stáhnout zde

Kontakt: Eva Pokorná, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., VÚLHM, v. v. i., útvar Biologie a šlechtění lesních dřevin

Podle TZ VÚLHM, red.

Naposledy změněno: čtvrtek, 20 únor 2020 09:11

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vláda schválila protikrizová opatření MZe kvůli koronaviru za šest mld. Kč

Vláda schválila protikrizová opatření MZe kvůli koronaviru za šest mld. Kč

Lesnictví

Více než miliardu korun pro vlastníky lesů, zvýšení rozpočtu Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) o miliardu a 3,3 miliardy na doplňkové platby...

MZe: Další peníze pro vlastníky lesů bude muset odsouhlasit vláda

MZe: Další peníze pro vlastníky lesů bude muset odsouhlasit vláda

Lesnictví

Další 1,3 miliardy korun na kompenzace poklesu cen dříví budou k dispozici, až je schválí vláda. 23. 3. to v reakci na požadavek Sdružení vlastníků...

V čele Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Slovensku bude poprvé lesník

V čele Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova na Slovensku bude poprvé lesník

Lesnictví

V sobotu 21. března prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová jmenuje novou Vládu Slovenské republiky. Ministrem zemědělství a rozvoje venkova se stane poprvé lesník, Ing. Ján...

Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Koronavirus ohrožuje boj s kůrovcem v nestátních lesích

Lesnictví

Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace podle SVOL nelze přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dříví. Při...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby