Přihlásit

Tendr 2019+ bude podle LČR jednodušší a elektronický

Aktualizováno o stanovisko ALDP. Lesy ČR seznámily 25. září obchodní partnery s parametry tendrů 2019+. Ty vyhlásí 27. září 2018 a nabídky bude možné podávat do 1. listopadu 2018. Komplexní zakázky s prodejem dříví budou vypsány v senátním systému na pět let, na objem zhruba 11 milionů kubíků s předběžnou hodnotou služeb 6 miliard. 

Doporučený Tendr 2019+ bude podle LČR jednodušší a elektronický

Nejvýznamnější změny v připravených smlouvách podle Lesů ČR směřují k pružnější spolupráci se smluvním partnerem a zvýšení předvídatelnosti rozsahu zadávaných činností. Celkem bude soutěženo 47 částí, z nichž 40 bude pětiletých. Na kratší dobu se uzavře sedm v minulosti vypovězených nebo zrušených zakázek - dvě na čtyři roky a pět tříletých.

Nový generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček ve svém vystoupení k obchodním partnerům uvedl, že budoucnost vidí v oboustranně výhodné spolupráci státního podniku a lesnických firem. Odmítl ovšem, že by řešení současné komplikované situace v lesích mohlo jít pouze na úkor státních podniků a očekává, že zainteresované subjekty lesnicko-dřevařského sektoru k řešení situace nějakým způsobem přispějí.

Josef Vojáček řekl, že i přes krátkou dobu působení ve funkci generálního ředitele jednal s profesními svazy a seznámil se s výstupy z pracovních skupin. Proto věří, že se v tak krátkém čase podařilo najít maximální možné kompromisní nastavení tendrů, které ve smluvní dokumentaci poskytne prostor pro dohodu a řešení komplikované situaci v terénu. „Cílem všech úprav je oprostit smlouvy od zbytečné administrativy a zavést efektivnější protikůrovcová opatření s maximálním využitím všech dostupných kapacit," dodal generální ředitel Josef Vojáček. Za zásadní rozhodnutí označil pokračování v senátním systému s pětiletými tendry z důvodu zachování kontinuity a nevytvoření specificky odlišných podmínek na části území pro aplikaci systémových změn.

V rámci diskuze se smluvními partnery Josef Vojáček uvedl, že počítá se vznikem střednědobé strategie, která by měla definovat nový model fungování Lesů ČR, jenž by lépe reagoval na měnící se podmínky v lesích i na trhu s dřívím. Nový model musí podle jeho slov vznikat v diskuzi se smluvními partnery, od nichž očekává návrhy a konstruktivní diskuzi. Nastavení nového modelu by totiž mělo proběhnout poměrně rychle, a to v následujících šesti měsících.

Změny v podmínkách tendrů

Konkrétní změny v tendrech 2019+ představil obchodní ředitel Lesů ČR Radovan Srba. Tendry budou mít 47 částí, z toho 40 5tiletých 2 čtyřleté, 5 tříletých. Počet ukončovaných částí je 36, došlo tedy k nárůstu počtu jednotek. V pětiletých tendrech bude předběžná hodnota služeb 6 miliard korun a plánovaný objem těžeb 11 mil. m3 (roční objem těžby 2,3 mil. m3). Předchozí roční objem těžeb na srovnatelném území činil 1,4 mil. m3.

Jako předpokládaný termín vyhlášení tendru 2019+ uvedl Radovan Srba 27. 9. 2018 s tím, že podmínky tendrů budou ke stažení z profilu zadavatele od 1. 10. 2018. Předpokládaný konec lhůty pro podání nabídek je 1. 11. 2018, ale lze očekávat, posun v řádech několika dní z důvodů zodpovídaní dotazů uchazečů.

Hlavním smyslem změn bylo zjednodušení administrativy a zefektivnění boje s kůrovcem. Lesy ČR opustily od dělení zakázek a vyhlašovány budou pouze komplexní zakázky s prodejem dříví. Samostatné pěstební a těžební zakázky nenaplnily podle slov Radovana Srby očekávání Lesů ČR (zvýšení počtu soutěžících subjektů a zatraktivnění soutěží pro nové firmy) a podnik od nich upouští.

V tendrech 2019+ nebude z důvodu maximálního možného využití kapacit zohledňován systém hodnocení smluvních partnerů a nebude omezen počet částí na jednoho účastníka. Dále však platí možnost vyloučení účastníka z důvodů závažných pochybení v minulých 3 letech. Smlouvy budou tradičně podepisovány pouze s vítězi tendru.

Zásadní změnou bude elektronizace celého procesu komunikace LČR s dodavateli, což je povinnost uložená zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výlučně elektronicky musí probíhat i příjem nabídek, a to prostřednictvím aplikace EVEZA. Tato změna znamená, že veškeré časti nabídek včetně příloh a bankovních garancí musí být elektronicky podepsané.

Vypuštěny byly požadavky na zabezpečení počtu a kvalifikaci THP nebo požadavek na průběžné poskytování informací o OSVČ a zaměstnancích dodavatele. Podstatně redukován byl také výčet nároků LČR na součinnost v rámci kontrol.

Ke změnám nedošlo v oblasti reklamací zalesňování, protože nebyla nalezena shoda v projednávání tohoto tématu. Proto bylo zachováno původní znění, tedy že 10 % nezdaru jde k tíži Lesů ČR, až vyšší nezdar jde k tíži smluvních partnerů.

Byla odstraněna formulační nejednoznačnost při započítávání množství včasně zpracované nahodilé těžby s nárokem na tzv. superbonus v hodnotě 200 Kč/m3.

Podstatnou změnou je to, že v rámci ročního projektu může být zadáno 80-120 % z ročního podílu pětiletého tendru. Platná bude i nadále tzv. kalamitní výhybka, tedy oboustranná možnost vypovězení smlouvy, pokud požadované těžby výrazně vzrostou nad plánované objemy.

U jednotlivých jednotek bude ve smlouvě uveden konkrétní předpokládaný objem ročních těžeb. Na kalamitních jednotkách lze předpokládat vyšší objemy v prvních letech. Naopak u nekalamitních jednotek lze očekávat nižší roční objemy v prvních letech platnosti smluv. LČR nejméně v nejbližších dvou letech nepředpokládají obnovení provádění úmyslných jehličnatých těžeb.

V podmínkách tendru bude také zakotveno měsíční maximum pro zadávání těžby dříví ve výši 120 % průměrné projektované měsíční těžby. Zrušena bude pokuta 500 Kč/m3 za dalších 10 dnů prodlení zpracování kůrovcového dříví a proti tomu současně bude zrušeno vyplácení tzv. bonusů ze strany LČR za včasné zpracování, zachovány zůstanou pokuty 200 Kč/m3 za včas nezpracované kůrovcové dříví v aktivním období a 50 Kč/m3 v podzimním období.

Nově bude ve smluvní dokumentaci také zakotvena možnost uložit po souhlasu příslušného lesního správce do hráně výřezy z více porostů. Zadavatel také bude muset informovat smluvního partnera o vývoji nezdaru zalesnění za posledních 5 let na dané SÚJ.

Úplnou novinkou je takzvaná vyhrazená změna závazku, opce, která prostřednictvím JŘBU umožní projednat se stávajícím smluvním partnerem rychlý přechod na výrobu dříví na OM, kdy by dříví zůstalo v majetku Lesů ČR. Podmínkou možné aktivace opce bude dosažení stropu nasmlouvaného maximálního objemu plánované těžby.

Reakce ALDP na představení lesnických tendrů 2019+

V úterý 25.6.2018 Lesy České republiky, s.p. představily základní rysy tendrů na lesnické zakázky pro období 2019+. ALDP vítá změny, které zejména umožní zefektivnit boj proti následkům dlouhodobého extrémního sucha. Smluvní partneři budou moci lépe využít své výrobní kapacity i stabilněji plánovat odbyt vyrobeného a nakoupeného dříví. Přínosem bude i omezení přebujelé administrativy spojené se soutěžením a plněním zakázek.

ALDP oceňuje iniciativu a snahu nového vedení MZe a nového generálního ředitele Lesů České Republiky, s.p. při řešení současné kritické situace v lesích i na trhu s dřívím.

Zdroj: TZ ALDP

Red.

Naposledy změněno: středa, 26 září 2018 21:40

(0 hlasů)

Komentáře   

+1 # lesnar 2018-09-26 19:56
Citace:
oprostit smlouvy od zbytečné administrativy
Třeba přijdu o práci....Hurááá! Konečně nebudu muset fušovat právníkům do řemesla.

P.S: rychle vyrukujte se zaručenými zprávami o "mafii, která dosadila Vojáčka na post generálního ředitele", bude to výživné. Mediální lesnická nanobublina se zaplní šermováním mafiemi a já si v duchu říkám, že ta, která naopak vytlačila ing. Vojáčka z jeho funkce vedoucího odboru informatiky PŘ LČR, Palasovsko-Slówikovs ká, snad již uspokojena je.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Palas

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

Komerční zpráva

Na základě výsledku proběhlého výběrového řízení Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo pro konání národní oborové výstavy dřevozpracující techniky vybráno Výstaviště Brno...

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby