Přihlásit

Sněmovna projednala návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodu s RMLD

Sněmovna 2. 6. projednala v 1. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a lesní zákon. Cílem předloženého návrhu (sněmovní tisk 732/0) je zejména odstranění zjištěných nedostatků při praktické aplikaci zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a úprava některých jeho částí souvisejících s vyhlášením Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Doporučený Sněmovna projednala návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodu s RMLD

Vlastníci lesa mají již druhým rokem možnost čerpat dotace na podporu genetických zdrojů lesních dřevin. Účast v Národním programu je dobrovolná, pokud však vlastník lesa do programu vstoupí, musí plnit některé povinnosti dané zákonem, např. je-li vyzván, umožnit Národní bance osiva a explantátů lesních dřevin odebrání vzorku genetického zdroje, přičemž banka tento sběr provede na vlastní náklady. Konzervace vzorků v této bance je podle Ministerstva zemědělství jakousi zálohou cenných genotypů lesních dřevin pro případ, že jejich ochrana v místě přirozeného výskytu bude neúspěšná. V případě zániku populací v přírodě může být prostřednictvím banky populace navrácena zpět.

Vlastník lesa, který vstoupí do programu, umožní např. v případě smrku ztepilého jednorázový sběr 120 kg šišek do banky, kde je osivo uloženo na dobu 20 až 30 let, a může pak každoročně čerpat dotaci ve výši 1.936 Kč na každý hektar uznaného zdroje selektovaného reprodukčního materiálu (z PRV), případně další podpory nabízené v rámci programu ze státního rozpočtu. Novela upravuje podmínky pro poskytování vzorků genetických zdrojů, pravidla pro poskytování dotací a dále snižuje maximální výši sankce za nedodržování zákona v oblasti ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin z dosavadních 100 000 Kč na 20 000 Kč.

Norma, kterou má během měsíce projednat sněmovní zemědělský výbor, upravuje též některá ustanovení lesního zákona. Novela rozšiřuje povinnosti vlastníka lesa vést evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého při umělé obnově lesa a zalesňování, a to o kategorii identifikovaného reprodukčního materiálu, který je nejméně kvalitní, a tedy pro tyto účely nejméně vhodný, přičemž v současné době není povinnost tento materiál evidovat. Ministerstvo bude dále moci udělit výjimku na požadavky na reprodukční materiál použitý k umělé obnově lesa a zalesňování při zakládání výzkumných ploch na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Předloha má rovněž umožnit zkrácení doby platnosti již schválených lesních hospodářských plánů v případech, kdy vlastníci lesů chtějí slučovat části svého majetku do nových celků.

Podle MZe a ČTK, red.

 

Naposledy změněno: pondělí, 06 červen 2016 14:53

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Pro Silva Bohemica žádá ministra zemědělství o řešení škod zvěří

Lesnictví

Nová anketa! Aktualizováno 19. 6. Předseda sdružení Pro Silva Bohemica Milan Hron zaslal 11. 6. 2019 otevřený dopis ministru zemědělství, ve kterém jej žádá jménem Pro...

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Vláda brzy projedná dotace na boj s kůrovcovou kalamitou

Lesnictví

Aktualizováno. Vláda zřejmě brzy projedná návrh na vyčlenění tří miliard korun na boj s kůrovcovou kalamitou. V dalších letech by mohl být objem dotací vlastníkům...

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Nahodilá těžba v roce 2018 v ČR: 23 milionů kubíků

Lesnictví

Aktualizováno 13. 6. V roce 2018 vzrostla těžba dřeva v lesích na 25,7 mil. m3 dřeva bez kůry. Jedná se o nejvyšší hodnotu v historii...

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Kůrovcová situace a podpora vlastníků lesů v jednotlivých krajích

Lesnictví

Lesníci v celé republice bojují s dopady sucha a kůrovcovou kalamitou. Potýkají se s nedostatkem těžebních a asanačních kapacit i s problémy s odbytem. Jen...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby