Přihlásit

Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Americká společnost Forest Economic Advisors se v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu zabývá analýzou a zprostředkováním informací s využitím ekonomických modelů již mnoho let. Zpracované reporty, publikace a analýzy zachycují tyto zásadní momenty napříč kontinenty celého světa a pro širokou škálu klientů různých zájmových stran lesnického a dřevařského sektoru. Redakce Lesnické práce využila osobní návštěvy generálního ředitele kanadské pobočky Russella Taylora v únoru 2020, kdy ho požádala o korespondenční rozhovor, který přinášíme na Silvarium.cz ve zkrácené verzi.

Doporučený Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Společnost Forest Economic Advisors

- Společnost Forest Economic Advisors (FEA) má v oblasti specializace na analýzy trhu s dřívím již mnoho let zkušeností. Čím konkrétně se společnost zabývá a co patří k jejím hlavním činnostem?
Hlavní činností společnosti FEA je analyzování trhu s dřívím v Severní Americe a vybraných regionech po celém světě včetně Číny a Ruské federace. Společnost zpracovává čtvrtletní a měsíční zprávy, které předpovídají vývoj konkrétní oblasti na dva roky až 15 let a firmám tak pomáhají s jejich podnikatelskými záměry. Běžnými klienty společnosti jsou firmy lesnického sektoru a dřevozpracujícího průmyslu. Patří mezi ně podniky zabývající se oblastmi velkoobchodu, exportu, logistiky, penzijních fondů, ale i různé sektory vlády a řada dalších sdružení a zainteresovaných stran, kterým poskytujeme i příležitostné konzultace.
Mezi další činnosti FEA patří například organizování výročních konferencí a příležitostných zahraničních výjezdů do vybraných regionů po celém světě a také poskytování poradenské služby klientům. Výstupy společnosti jsou k dispozici pouze na základě předplatného a klientům poskytují klíčové analýzy a prognózy z oblasti vývoje trhu, produktů a cen.

- Jedním z výstupů FEA je například zpráva porovnávající globální ceny na trhu s dřívím a náklady dřevozpracujícího průmyslu, která upozorňuje na dramatické změny v celosvětových nákladech na těžbu dříví ve více než 29 zemích světa. Které další zajímavé informace může klient získat?
Tuto zprávu reflektující vývoj cen dříví od nejnižších cen až po nejvyšší a náklady a výnosy dřevozpracovatelských podniků v jednotlivých zemích a regionech po celém světě jsme zpracovávali od roku 2002. Z našeho nového reportu z roku 2019 vyplývají rychle klesající ceny dříví ve střední Evropě a konkurenceschopnost evropského dříví na klíčových vývozních trzích po celém světě.
Hodně cestuji do regionů, které jsou zapojeny do zprávy FEA o globálním vyhodnocování konkurenčního prostředí, což zahrnuje více než 24 zemí na pěti kontinentech. Vytvořením silné sítě kontaktů po celém světě můžeme následně poskytnout různým regionům nejnovější informace o cenách a tržním prostředí.

Zkušenosti s gradací podkorního hmyzu v Kanadě

- V Kanadě máte poměrně čerstvé zkušenosti s biotickými škůdci v lesích. Můžete v tomto kontextu popsat vývoj posledních let?
V provincii Britské Kolumbie v západní části Kanady začala masivní gradace lýkohuba Dendroctonus ponderosae škodícího na borovicích koncem 90. let, která vyvrcholila v roce 2005, a v menším měřítku tento problém trvá dodnes. Více než 95 % objemu dříví z nahodilých těžeb, které bylo vytěženo, se rovnalo celkově 700 mil. m3 dříví borovice. Jelikož se 95 % napadených porostů nacházelo na pozemcích ve vlastnictví státu, vláda Britské Kolumbie povolila zvýšení objemu těžby dříví tak, aby měli těžaři a dřevozpracující podniky šanci co nejvíce dříví zachránit před dalším napadením. V důsledku tohoto rozhodnutí podniky v roce 2000 zavedly delší směny až do doby, než se kolem roku 2007 v USA zhroutil trh s bydlením.


Z grafu v reportu o kůrovcové kalamitě ve střední Evropě je zřejmý dramatický propad cen smrkového dříví II. třídy jakosti v severovýchodním Německu během let 2013 a 2020. Zdroj: Forest Economic Advisors

Kůrovcová kalamita ve střední Evropě

- Mezi oblasti nejpostiženější kůrovcovou kalamitou v Evropě patří Německo, Česká republika, severní Rakousko, Slovensko a další země včetně Švédska. Jak ovlivnil nadbytek dříví v těchto zemích a jeho zvýšený vývoz globální trh s dřívím?
Zaznamenali jsme zvýšený export dříví vytěženého ve střední Evropě zahrnující smrkovou kulatinu, a to zejména do Číny. Celkový objem kulatiny exportované do Číny v roce 2019 přesáhl osm milionů metrů krychlových. V roce 2018 činil tento objem méně než 1,5 mil. m3 a na čínském trhu s dřívím to znamenalo dramatickou změnu. Levnější evropské dříví vyřadilo z trhu tradiční dodavatele například z Ruska, Nového Zélandu, pobřežních oblastí v severozápadní části USA, pobřeží Britské Kolumbie a mnoho dalších dodavatelů.

- Objem vytěženého dříví napadeného kůrovcem a po větrných kalamitách ve střední Evropě tvořil v roce 2017 20 % z celkových těžeb, v roce 2018 stoupl na 42 %, což je odhadem více než 100 milionů m3. Jakou prognózu trendu těchto těžeb odhadujete do budoucích let a jaký to bude mít dlouhodobý dopad na trh s dřívím, evropské dodavatele a konkurenceschopnost na trhu?
Výše objemu kůrovcového dříví za rok 2019 je odhadována na přibližně 130 mil. m3. Jedná se o zásadní nárůst oproti roku 2018 a skutečnou otázkou nyní je, co se stane v roce 2020 a dalších letech. Z krátkodobého hlediska je to výhodné pro dřevozpracovatele v důsledku nízkých cen dříví a pro vývozce, kteří mohou dodávat větší objem dříví do Číny. Skutečnou újmu bohužel pociťují vlastníci lesů, protože z nich nezískávají téměř žádnou hodnotu. Z dlouhodobého hlediska bude mít snížení dodávek dříví za následek zvýšení konkurence dodavatelů, což bude mít dopad na dřevozpracovatele. Pro příklad přibližně 35 % dřevozpracujících podniků v provincii Britské Kolumbie muselo svůj provoz uzavřít v přímém důsledku gradace podkorního hmyzu. S touto zkušeností tedy očekáváme výrazné snížení kapacit evropských dřevozpracovatelských podniků. Se skončením kůrovcové kalamity totiž klesá nabídka kvalitního dříví.

- Co byste v kontextu vývoje na trhu s dřívím, ale i na základě zkušeností s kalamitou podkorního hmyzu v provincii Britské Kolumbie doporučil vlastníkům lesů a dřevozpracovatelům v České republice?
Lesnicko-dřevařský sektor v provincii Britské Kolumbie může předat následující zkušenosti:
- Jakmile množství napadeného dříví překoná vaši hranici zpracovatelských kapacit, je to obdobné jako nekontrolovaný lesní požár, kdy se pokoušíte minimalizovat jakékoli sekundární škody a zachránit, co se dá.
- Po rozvoji kalamity nečekejte příliš dlouho s aplikací obranných opatření, protože ty mohou omezit další šíření hmyzu.
- Investujte do kontroly a monitoringu, jako je satelitní snímkování, do partnerství se soukromým sektorem a vlastníky lesů za účelem sdílení monitoringu a dalších informací, do kontrol při terénních pochůzkách a leteckého monitoringu.
- Důležitá je koordinace a komunikace soukromého sektoru a vlády. Lesy provincie Britské Kolumbie vlastní z 95 % provinční vláda a vzájemná neochota zabývat se kalamitou podkorního hmyzu trvala tak dlouho, až bylo příliš pozdě.
- Kůrovci nerespektují hranice, šíří se do všech majetků.
- Podporujte vědu a výzkum. Kalamita může podnítit k inovacím, například při využití mrtvého dřeva a těžebních zbytků pro palivo a výrobu dřevěných pelet nebo zpracování starých stojících souší pro jiné koncové využití.

Děkuji za odpovědi (16. 4. 2020), Markéta Penzešová


Naposledy změněno: čtvrtek, 07 květen 2020 09:14

(0 hlasů)

Komentáře   

+8 # cvonza 2020-05-10 16:18
Nesrovnatelné Severní Amerika - Evropa . V ČR paseka do 1 ha a SA 5 ha a více postaví se celá linka v lese odvozy 50m3 na auto síře 3 m , traktory 15 tun táhne 10 m3 vetšina ve větvích až k lince na zpracování ( ČR nemožné) Amerika a Evropa je jinej svět. SA se sadí minimálně. Evropa vše.
-7 # Vladimír Pelíšek 2020-05-10 20:58
To ani nemusíte jet do Severní Ameriky, stačí si zajet na Slovensko. Bukové lesy se na Slovensku obnovují tak, že se mírně proředí, počká se na nálety, a ty jak mají kolem půl metru, nekdy i míň, udělá se holoseč. A nemusí jít jen o bučiny. V hektaru smrčáku stačí dva buky nebo dvě jedle, a máte tam plošný nálet taky, jen řidší a trvá to déle. Takto hospodaří to lesnicky zaostalé Slovensko, které naši plantážničtí mistři ještě za minulého režimu jezdili školit. Samozřejmě, pokud máte nějakých 20-30 ha souvislých smrčáků "vylepšených" akorát tak někde na kraji břízou a shodíte to, tak to osázet musíte, protože zvěř nezvěř, nic než smrk tam prostě odkud nalétnout nemá. Ale přece si nebudeme kazit plantáž výnosové dřeviny nějaký aušusovým bukem dobrým leda tak do kamen, že? A co teprve bratři školkaři, z čeho ti by žili, kdyby nikdo nebral jejich narychlené tyrolské smrčky? Jeden velký špinavý kšeft, kde zisky si rozdělí předem vyvolení braši, a pokud se jde do ztráty, tak tu nám zaplatí daňový poplatník. Jenže konec pánové, už se o vás ví, budete to muset vymyslet nějak chytřeji, toto už je profláklé.
+7 # schutzmeister@iex.cz 2020-05-12 12:16
Jenže to podstatný co tam ten matěj ze západu říká, je, že na kůrovce platí jen mokrá zima plus studený léto - to je u nás stejný - a oni tam kůrovce prakticky netěží, takže s tím rozhodně mají zkušenost.
A druhá podstatná informace je, že globálně je dřeva přebytek, takže pro odbyt rozhoduje dumpingová cena a dobrá logistika.
Z čehož pramení poznání, že tak jak pojímáme lesnictví v evropě, tak to do budoucna nemůže fungovat. Myslím plantáž a jak bylo nahoře popsáno, malé paseky.
Ekonomicky dává smysl jen trvalý les a stromová metoda s prací na celých celcích. A žádná výsadba a oplocenky. A ani manipulace v lese. Oni vozí celé délky do kombinátu a vědí proč.
Prostě jeden maník podřezává, druhý tahá, třetí odvětvuje a čtvrtý nakládá. Pátý štěpkuje biomasu. Samozřejmě vše strojově. Probírka, těžba, jehličí, listnáč, vše v jednom a na velké ploše.
Jinak to nemá budoucnost.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

10 tipů na skvělé vánoční dárky z Lesnické práce!

10 tipů na skvělé vánoční dárky z Lesnické práce!

Lesnictví

Vše nasvědčuje tomu, že letošní Vánoce všichni prožijeme možná trochu netradičně. Shánění vánočních dárků ale nemusí být důvod k obavám. Online nákupy nám budou zřejmě...

Lesy ČR se v Soutoku dohodly s ochranou přírody na dalším hospodaření

Lesy ČR se v Soutoku dohodly s ochranou přírody na dalším hospodaření

Lesnictví

Lesy ČR se dohodly s AOPK ČR na způsobu obnovy porostů v evropsky významné lokalitě Soutok. Velmi staré lesy s vysokým zastoupením dubu letního lesníci...

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond

Lesnictví

Po letech diskuzí nad vznikem Lesnicko-dřevařského fondu došlo k významnému posunu a 22. října 2020 valná hromada Lesnicko-dřevařské komory v České republice schválila statut Lesnicko-dřevařského...

Vznikl nový dokumentární film o šumavských lesích

Vznikl nový dokumentární film o šumavských lesích

Lesnictví

Zelené plíce – nový dokumentární film o šumavských lesích a Národním parku Šumava se snaží o racionální a poctivý pohled na téma, u kterého se...

Populární zprávy

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Státní podnik Lesy ČR zhodnotil situaci v lesích po letošní kůrovcové sezóně

Lesnictví

Zobrazeno:5017

Letová aktivita kůrovců skončila, kalamita ale pokračuje. Podle vyjádření Lesů ČR je zvládnutí kalamity pro podnik prioritou. Postupně se to daří na Moravě, situace se...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4753

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:4449

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Nestátní majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci 5,3 mld. Kč

Lesnictví

Zobrazeno:4027

Ministerstvo zemědělství (MZe) poskytuje finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích. Za rok 2019 měla činit sazba finančního příspěvku 398 Kč/m3. Přijato bylo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby