Přihlásit

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku a z podvodu v souvislosti s působením ve vedení státního podniku Lesy ČR. Podle kriminalistů způsobil škodu zhruba 1,8 miliardy korun. Škoda by se měla týkat umožnění výpovědi smluv bez sankcí smluvním partnerům v době kůrovcové kalamity a propadu cen dříví. Obvinění z podvodu se týká podezření z porušení konkurenční doložky. V případě prokázání viny mu hrozí podle mluvčího Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslava Ibeheje dva až osm let vězení.

Doporučený Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

V sídle Lesů ČR zasahovali policisté v dubnu 2019. Ministr zemědělství Miroslav Toman tehdy uvedl, že razie se týkala doby působení bývalého ředitele podniku Daniela Szóráda. Szórád následně řekl médiím, že to, co mu policie klade za vinu, je absurdní.

Na své nevině trvá i nyní. „Od začátku říkám, že celou svoji kariéru, co jsem působil v Lesích České republiky, tak jsem všechno vykonával, jak nejlépe jsem dovedl, svědomitě a s péčí řádného hospodáře,“ řekl Daniel Szórád Radiožurnálu.

Vývody, ke kterým vyšetřovatel došel, jsou z mého pohledu nesmyslné, nepochopitelné. Je mi trapné někomu obhajovat, že jsem chodil do práce pracovat, což tam vždycky nebývalo zvykem,“ dodal pro Radiožurnál.

Případem se zabývá královéhradecká expozitura NCOZ a dozoruje jej Adam Borgula z pražského vrchního státního zastupitelství. Borgula dnes ČTK sdělil, že stíhání bylo zahájeno 15. února.

Lesy ČR podle ČTK zatím o obvinění nemají informace. „O obvinění nás policie zatím neinformovala. Jde o policejní záležitost, ke které se nemůžeme vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lidové noviny dříve uvedly, že policie Szóráda podezírá ze způsobení škody 2,4 miliardy korun, a to v souvislosti s nevýhodným ukončením smluv a s nedostatečným zásahem proti kůrovcové a větrné kalamitě. „Daniel Szórád nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů,“ citovaly z materiálu souvisejícího s vyšetřováním.

Policisté zasahovali předloni v dubnu nejen v sídle Lesů ČR, ale také na Ministerstvu zemědělství. Jeho mluvčí v té době uvedl, že policie úřad požádala o součinnost a o předložení dokumentů, které se vztahují k předchozímu vedení ministerstva a Lesů ČR.

Daniel Szórád nastoupil do čela Lesů ČR na základě výběrového řízení 14. dubna 2014, v době, kdy byl ministrem zemědělství Marian Jurečka. V květnu 2018 jej z funkce odvolal ministr zemědělství ČR v demisi Jiří Milek.


Vyjádření Daniela Szóráda pro Silvarium.czDne 15. 2. 2021 jsem obdržel Usnesení o zahájení trestního stíhání mojí osoby pro domnělý zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku a pro zločin podvodu podle ustanovení, kterých jsem se měl dopustit při výkonu zaměstnání v pozici GŘ státního podniku Lesy ČR a následně po mém odvolání v průběhu trvání tzv. konkurenční doložky.
V zájmu objektivní informovanosti veřejnosti si dovoluji poskytnout stručné stanovisko k celé záležitosti.

Domnělým zločinem porušení povinnosti při správě cizího majetku bylo ve skutečnosti manažerské rozhodnutí s cílem zamezení vysokých škod, které by nepochybně nastaly na lesních ekosystémech v případě, že bychom aktivně nekonali a nepřijali účinná opatření pro řešení vzniklé situace.

Odborná lesnická veřejnost si jistě vzpomene na přelom srpna a září roku 2017, kdy jsme čelili nejen vzrůstající gradaci podkorních škůdců, ale i důsledkům škod způsobených opakovanými větrnými smrštěmi, které postihly oblast střední Evropy. V důsledku toho se dramaticky propadly ceny dřeva a smluvní partneři požadovali okamžité řešení situace. Podnik mohl jistě trvat na dalším plnění smluv, nicméně situace byla natolik složitá, že pokuty za neplnění se staly mnohdy přijatelnějšími, než ztráty z provozu. O tom, že došlo k podstatné změně okolností smluvního vztahu dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebylo vzhledem i k interním výsledkům přímo-řízených lesních závodů pochyb. V zájmu zabránění vyšších škod z nezpracování kůrovcem napadené či ohrožené hmoty v dlouhodobějším horizontu, bylo nepochybně potřebné najít legální mechanismus k vyřešení situace. Pochopitelně bychom uvítali, kdyby stát situaci řešil podobně jako Bavorsko či Rakousko finanční podporou dotčených vlastníků, nicméně nic takového se v podmínkách ČR nestalo. Proto bylo třeba najít způsob pro transparentní objektivizaci smluvních vztahů.

Po jednáních mezi představiteli ALDP, LČR a MZe jsme připravili vědomi si vážnosti situace materiál pro jednání Vlády ČR s návrhem řešení. Vláda byla o navrhovaném způsobu řešení situace řádně a jasně zpravena, usnesení včetně postupu vzala na vědomí a uložila ministru zemědělství v tomto smyslu konat.

Následovala veřejná tisková konference, oslovení smluvních partnerů a proběhla otevřená transparentní soutěž, která umožnila předložit všem zájemcům nabídky umožňující splnění všech požadavků ochrany lesa potažmo státního majetku. V daném případě tak podnik zcela legitimně a plně v souladu s právními předpisy postavil na roveň veřejný zájem a povinnosti jemu uložené a pro něj vyplývající ze zákona o státním podniku, zákona o lesích, obchodních zásad a zvyků a dosažení maximálního zisku v každé situaci. Povinnosti státního podniku nelze vykládat bez přihlédnutí k dalším vlivům na dřevozpracujícím trhu, jelikož je nutné zohlednit dlouhodobější prvek.

Domnělého podvodu jsem se měl dopustit zasíláním nepravdivých čestných prohlášení, která jsem doručoval na podnik a uváděl ho v omyl, nicméně faktem je, že mnou zasílaná čestná prohlášení byla pravdivá. Myslím, že je lidsky pochopitelné, že jsem se nevyhnul a ani nebránil kontaktům v zájmu připravení se na budoucí zaměstnání v soukromém sektoru. Potřeboval jsem se po mnoha letech v Ikea a později LČR znovu seznámit se situací na trhu a v lesnickém provozu obecně. Nejednalo se o výdělečnou činnost a bezpochyby jsem nikterak nepoškodil svého bývalého zaměstnavatele.

Závěrem k tomuto obvinění prohlašuji, že veškeré mé konání v pozici GŘ státního podniku Lesy ČR proběhla s maximálním důrazem na transparentnost a obhajitelnost všech mých kroků. Nikdy jsem při výkonu funkce GŘ nejednal s cílem získání jakékoliv osobní výhody či prospěchu a veškerá rozhodnutí byla učiněna s péčí řádného hospodáře a s ohledem na dosažení nejlepšího výsledku podniku.

Ve Zlíně, dne 19. 2 .2021 Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Red.

Souhlasíte s tím, že Daniel Szórád v čele Lesů ČR porušil povinnosti při správě cizího majetku, spáchal podvod a způsobil škodu 1,8 miliardy korun?

Naposledy změněno: sobota, 20 únor 2021 15:11

(1 Hlasovat)

Komentáře   

+22 # siezer 2021-02-23 17:59
Problém vznikl mezi p. Jurečkou / p. Milekem / "premiérem" Z nového výběrka p. Tomana / premiéra vzešel politicky vhodný ředitel. Ministři a politici nejsou zodpovědní za svoji dobře placenou práci :sad: Ex GŘ vysoutěžil vhodné IT, aplikace pro nové století, služební auta, srovnal mzdy a nastavil tvář podniku zpět k občanům a zaměstnancům.
+31 # petrv 2021-02-23 17:15
Obvinění D. Szoráda považuji za nesmysl. Byl jsem jeden z té menšiny, který s "generálním pardonem" nesouhlasil a stejně tak profesní organizace v které jsme (ČAPLH) - protože jsem to považoval za nesystémový krok, který zachránil kůži zejména firmám, které se "pohybovali na nebo za hranou". Nicméně jsem přesvědčen, že z jeho strany to bylo skutečně myšleno v dobrém úmyslu, možnost odstoupit od smluv byla pro všechny stejná a následně se soutěžilo. To, jestli bylo horší pro LČR "neřízené" ukončování smluv s vymoženými nebo nevymoženými sankcemi nebo to řešení, které se prosadilo - je čirou spekulací a může mít i pravdu, že to bylo pro LČR lepší. A hlavně co vím, bylo to skutečně "politické zadání" (ke kterému se zřejmě nyní nikdo nehlásí). To, že: "nerozhodl o žádných efektivních opatřeních, jejichž prostřednictvím by se zabránilo šíření kůrovců do dalších porostů"... To by v ten okamžik nedokázal nikdo. Určitě by to šlo lépe, ale jsem přesvědčen, že (v systému, v kterém se musel pohybovat) dělal co mohl. Co mě zaráží (a znechucuje) je, že všichni ti, kteří mu nadšeně tleskali, se ho nyní nezastanou (zřejmě nadšeně tleskají jinde...). Takže ať jsem kritik LČR a v mnohém jsem s D. Szorádem nesouhlasil a ctím právo zakladatele, že si může vybrat GŘ, toto vůči němu považuji za nefér. Taktéž se domnívám, že důvody k jeho odvolání byly jiné - čistě obchodně politické, zejména s ohledem na obchodování se dřívím.
+96 # Lakatoš 2021-02-19 10:17
Pánové, ale vždyť toto je hon na čarodějnice. Vždyť před panem Szorádem na té židli seděli jiní pánové, za nichž se brouk rozběhl. U LČR v Nízkém Jeseníku to trvalo nejméně 15 let, byli tu různí generální ředitelé, kteří neudělali vůbec nic, a kdo bude soudit je? Pan Szorád to mohl už jen brzdit. Jestli to měl dělat víc, je otázka, ale přece není možné mu hodit na hlavu takovou škodu. Co ti před ním, ty bude soudit Boží soud? A kdo bude soudit majitele mimo LČR, a že jich máme, na jejichž majetcích jsou ty škody srovnatelné? Dodávám, že LČR nijak nefandím a jsem k nim naopak velmi kritický.
+33 # Rensa 2021-02-19 14:14
Provinil se tím, že chtěl změnit strukturu podniku, aby se proti brouku mohlo snáz zasahovat (mám z doslechu).
0 # Hejkalka 2021-02-19 07:07
Velkou chybou bývalého generálního ředitele bylo, že neodvolal lesního správce na správě v TR. Zachránil by tím hodně lesů na Vysočině. Jinak se hodně snažil, poctivě pracoval a hlavně nastavil tvůrčí, otevřenou a transparentní pracovní atmosféru, což předtím opravdu nebylo zvykem.
-13 # Lynx 2021-02-20 06:19
Na Třebíčsku se zasahovalo asi takto:
Vzal se pás porostu o šíři cca 60m. Dřevo se naskládalo k silnici a nechalo se tam (všechny sortimenty) a počkalo se, až brouk vyletí.
Za měsíc a půl se to opakovalo. Takto minimálně třikrát.
Bez chemické asanace, bez odkornění.
Jediná podmínka LČR byla, aby hráně byly perfektně začelené a srovnané, aby se to zeleným mužikům dobře měřilo.
Howgh :-x
+22 # Lynx 2021-02-18 23:22
Policie je v rozkladu a schopných vyšetřovatelů je jako šafránu. Proto vezme zavděk jakoukoliv kauzou, kde se budou kolem vrtět média.
Vzhledem k presumpci neviny je zbytečné toto téma více pitvat.
Policejní orgán ani státní zástupce za zpackanou práci nikdy nenesou odpovědnost, vše platí občan. Tím je řečeno vše.
+116 # lesmistr 2021-02-18 18:36
Dane, snad Tě někdo podrží. Snad máš i slušné kamarády.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Povolen přípravek EDN (ethandinitril) k fumigaci dříví napadeného kůrovcem

Povolen přípravek EDN (ethandinitril) k fumigaci dříví napadeného kůrovcem

Lesnictví

Dne 1. 3. 2021 bylo uveřejněno nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterým se povoluje použití přípravku EDN (ethandinitril) k fumigaci dříví napadeného kůrovcem...

Nosíme dříví do lesa

Nosíme dříví do lesa

Komerční zpráva

Nosit dříví do lesa či, chcete-li, nosit sovy do Athén, obyčejně znamená dělat zbytečnou činnost. Nosit dříví do lesa pohledem Petra Bláhy, jednatele firmy TAXUS...

Lesnické práci ke 100 letům popřáli T. Kuchta, V. Šrámek, M. a M. Pecha, M. Toman a L. Szórád

Lesnické práci ke 100 letům popřáli T. Kuchta, V. Šrámek, M. a…

Lesnictví

Video uvnitř článku! A je tu již sedmé videopřání osobností lesnictví ke stému výročí časopisu Lesnická práce!

Gratulujeme výhercům 100leté soutěže!

Gratulujeme výhercům 100leté soutěže!

Lesnictví

Po celý letošní leden jste se mohli zapojit do soutěže k oslavě jubilejního 100. výročí časopisu Lesnická práce. Hodnotné ceny od partnerů již putují k...

Populární zprávy

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 1,8 miliardy korun

Policie obvinila Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku se…

Lesnictví

Zobrazeno:6693

(Aktualizováno 19. 2. o vyjádření Daniela Szóráda) Policie ČR obvinila bývalého generálního ředitele Lesů České republiky Daniela Szóráda z porušení povinnosti při správě cizího majetku...

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Nepotřebujeme náhrady za škody zvěří, potřebujeme, aby nám kultury odrůstaly

Lesnictví

Zobrazeno:5241

V posledních několika letech se v důsledku kůrovcové kalamity lesníci potýkají s bezprecedentním nárůstem holin a klimatická změna s sebou nese nutnost přechodu k pestřejším...

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesy ČR z tendru 2021+ podepsaly všechny smlouvy, nejvíc má Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4284

Aktualizováno Lesy ČR uzavřely podpisem posledních čtyř smluv miliardový lesnický tendr. Vítězem pětimiliardového tendru státního podniku Lesy České republiky (LČR) na lesnické práce a prodej dřeva...

VLS spustily poptávkový systém na lesnické práce do roku 2024

VLS spustily poptávkový systém na lesnické práce do roku 2024

Lesnictví

Zobrazeno:3317

Vojenské lesy a statky ČR spustily poptávku na lesnické služby v rámci čtyř tzv. dynamických nákupních systémů. V rámci systému, který je otevřen jak živnostníkům...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby