Přihlásit

Páté opakování celorepublikové inventarizace škod zvěří

Ministerstvo zemědělství se před 20 lety rozhodlo, že bude pro potřeby řízení resortu a pro kontrolu účinnosti přijatých myslivecko-lesnických opatření pravidelně v pětiletém intervalu plošně monitorovat škody zvěří na celém území ČR. V roce 2015 se proto konalo již páté opakování celorepublikové inventarizace škod zvěří (dále v textu ISZ), jejímž cílem bylo zjistit reprezentativní údaje o rozsahu poškození lesních porostů zvěří v České republice.

Doporučený Páté opakování celorepublikové inventarizace škod zvěří

Foto: Jaroslav Vogeltanz

Pět opakovaných šetření, která dokládají dvacetiletou historii lesního a mysliveckého hospodaření, zajistily ve spolupráci Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem a IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o. Spojení těchto dvou subjektů při realizaci technologicky a logisticky náročného projektu je zárukou nejen profesionálního nasazení všech zúčastněných, ale zejména zachování návaznosti mezi jednotlivými cykly, a to v situaci, kdy se vyvíjí forma vstupních dat i platformy umožňující správu a zpracování výsledků.

Páté opakování inventarizace škod zvěří umožnilo analyzovat vývoj poškození v posledních 20 letech v kontextu celé republiky. Potvrdilo se, že vliv zvěře na stav a vývoj zejména nejmladších vývojových stadií smíšených a listnatých porostů trvá a že poškození zvěří se nevyskytuje rovnoměrně na celém území republiky. Nadprůměrně vysoké poškození zvěří bylo při všech šetřeních zjištěno v oblasti západních Čech a severní Moravy. Podrobnější informaci o oblastech s nadprůměrným poškozením by mohly poskytnout regionální studie, na základě kterých by bylo možné formulovat konkrétní „na míru šitá" lesnická a myslivecká opatření.

Okusem vrcholu je v kulturách poškozeno 32 % jedinců hlavních dřevin a 57 % jedinců dřevin zpevňujících a melioračních, což je jednoznačně nejvyšší podíl poškozených jedinců, pokud mezi sebou porovnáme výsledky všech předchozích šetření. Modelovým výpočtem nad daty inventarizačního šetření bylo zjištěno, že nové a opakované poškození kultur zvěří vyšší než 20 % se nachází na více než 50 % rozlohy České republiky.

Porosty středního věku jsou poškozovány zejména loupáním – v roce 2015 se poškození zvěří zjistilo u 22 % jedinců smrku středního věku. Podíl smrků středního věku poškozených loupáním od roku 1995 soustavně klesá. Poškozeno mechanizací je 6 % jedinců všech dřevin bez rozlišení. V dospělých porostech podíl jedinců poškozených zvěří klesá u všech skupin dřevin a stoupá podíl stromů poškozených mechanizací. V dospělých smrkových porostech je pak zvěří nebo mechanizací poškozeno 24 % stromů hlavních dřevin.

Inventarizace škod zvěří, jako dlouhodobá a jedinečná řada informací o působení zvěře na lesní ekosystémy, je pro Ministerstvo zemědělství zdrojem dat, na základě kterých může uvažovat o účinnosti přijatých myslivecko-lesnických opatření. Dále se mohou výsledky ISZ stát například východiskem pro cílené analýzy zjištěných negativních i pozitivních jevů.

Jak hodnotíte akci „Den za obnovu lesa“?Vhodné by bylo analyzovat příčiny zvyšující se intenzity poškození kultur. Předmětem zkoumání by měl být vztah mezi poškozením novým a opakovaným okusem a vybranými parametry mysliveckého hospodaření (stavy zvěře, odlovy, poměr pohlaví), změnami v zastoupení zemědělských kultur (rozloha kukuřice a řepky versus rozloha obilovin), případně četností výskytu některých vybraných klimatických charakteristik (ledové dny, dny se sněhovou pokrývkou, tropické dny apod.).

Pozitivním výsledkem ISZ je jednoznačně potvrzený pokles poškození loupáním v porostech středního věku. Tento trend má pravděpodobně dvě hlavní příčiny:
- nové postupy používané v přikrmování zvěře v zimním období,
- nárůst podílu listnáčů, které jsou méně citlivé k tomuto typu poškození. Bylo by dobré obě výše uvedené hypotézy potvrdit, případně vyjasnit jejich skutečný význam.

Další zkoumání by zasluhoval kumulativní nárůst poškození mechanizací v porostech dospělých, který může mít řadu příčin – může být důsledkem rostoucího využívání harvestorových technologií v lesním hospodářství, nedostatečnou technologickou přípravou pracovišť, nárůstem objemu kalamitních těžeb nebo nedůslednou kontrolou kvality práce pracovníků v těžbě a přibližování.

Opakované, dvacet let trvající využívání dat lesních hospodářských plánů při přípravě terénních šetření a také vlastní terénní šetření ve více než 2 000 náhodně vybraných porostních skupinách signalizuje pozitivní změny v lesním hospodaření v České republice: postupně se zmenšující velikost porostních skupin v nejmladších věkových třídách indikuje zjemňování obnovních způsobů, kromě toho se v lesních porostech jednoznačně zvyšuje podíl melioračních a zpevňujících dřevin.

Jana Beranová, Vladimír Zatloukal
IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o

Kamil Turek
ÚHÚL Brandýs nad Labem

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Celý článek najdete v Lesnické práci 4/2016.

 

Naposledy změněno: úterý, 19 duben 2016 08:52

(0 hlasů)

Komentáře   

+7 # Lynx 2016-04-22 05:43
Paráda. Tak jsme zase chytřejší.
Hlavně, že zkusnou oplocenku dva roky ležící a zarostlou jsem uklízel po "státní firmě" osobně zdarma. Prostě bordel ležící v lese. Nějaký nýmand placený státem a sedící u PC pak vyplodil "data" a fertig.
Tady to máš občane.
Chápu, LČR mají moc starostí s broučkem a se zahraničními investicemi, a tak pod svícnem je tma...

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Prezident podepsal novelu lesního zákona

Prezident podepsal novelu lesního zákona

Lesnictví

Novelu lesního zákona, která mimo jiné zavede pravidla pro státní příspěvky soukromým vlastníkům na obnovu lesů, podepsal dne 14. 11. 2019 prezident Miloš Zeman, informoval...

NP Šumava se kvůli ceně dříví dostal do finančních potíží

NP Šumava se kvůli ceně dříví dostal do finančních potíží

Lesnictví

Aktualizováno 14. 11. Šumavský národní park se kvůli poklesu ceny dřeva dostal do finančních potíží. Park potřebuje peníze na mzdy pro své zaměstnance. Zřizovatel parku...

KRNAPu kvůli pádu cen dříví chybějí desítky milion korun v rozpočtu

KRNAPu kvůli pádu cen dříví chybějí desítky milion korun v rozpočtu

Lesnictví

Krkonošskému národnímu parku (KRNAP) letos kvůli propadu cen dřeva chybějí v rozpočtu desítky milionů korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako zřizovatel parku proto KRNAP zvýší...

Letecké záběry lesních porostů v roce 2019

Letecké záběry lesních porostů v roce 2019

Lesnictví

V průběhu roku 2019 Lesnická práce a PEFC ČR realizovaly tři lety nad vybranými oblastmi České republiky s cílem objektivně přiblížit lesnické veřejnosti zdravotní stav...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby