Přihlásit

Od března platí nová zonace NP Šumava

V neděli 1. března nabyla účinnosti nová zonace Národního parku Šumava. Po 25 letech má tak největší národní park v České republice nově rozčleněné území a to nejméně na nadcházejících 15 let.

Je to významný krok pro budoucnost Šumavy. Konečně jsme zastaralá pravidla nahradili novými, jasnějšími a srozumitelnějšími, konečně je tu koncept, který říká jak dál a dává Šumavě určitou stabilitu. A to je důležité nejen pro ochranu přírody, ale i pro život místních obyvatel," sdělil ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený a dodal: „Děkuji všem, kteří se na přípravě a projednání návrhu zonace podíleli! Zejména členům Rady Národního parku Šumava, kteří se nenechali zatáhnout do tradičního sporu mezi některými politiky a Správou parku. Tyto téměř třicet let staré spory už mnoho lidí unavují a proto je skvělé, že se už dokážeme společně dívat do budoucnosti a něco pro ni opravdu udělat!"

Nová zonace je podle Správy NP Šumava moderní a v některých oblastech i revoluční. Například, proti původní zonaci tato už neslouží k regulaci vstupu veřejnosti (vstup veřejnosti do citlivých území národního parku vymezují klidová území), ale jejím hlavním úkolem je definovat cíl a režim území. Tedy na jakém území má být příroda ponechána sama sobě, a na jaké části území a s jakým cílem se má hospodařit.

Posledních 29 let existence národního parku naznačilo, že na některých místech je vhodné nechat přírodu přírodě. A přitom není nutné do takových míst zakazovat vstup. Na jiných místech se zas o přírodu hodláme starat trvale, abychom zachovali její jedinečnost. Třeba i takovou, kterou vytvořil člověk svým hospodařením. Horské květnaté louky, vřesoviště, nebo smíšené a bohatě strukturované lesy se zastoupením typických a méně častých druhů dřevin," říká Pavel Hubený.

Zonace tak vymezuje území divoké přírody. Zároveň definuje území, která se divokými teprve stanou. A pak také ta, o která se budeme trvale starat a jiná, která jsou zasvěcena životu lidí. 

Dnešní zóny se skládají ze čtyř částí:

  • ZÓNA PŘÍRODNÍ (27,7% rozlohy NP Šumava): Je nejdivočejší zónou a vymezili jsme ji tam, kde je možné zcela uvolnit ruku přírodním procesům už nyní. Popravdě: tady nejsme úplně revoluční. Udržujeme tuto zónu na téměř stejném území, jaké bylo ponechané přírodním procesům dosud.
  • ZÓNA PŘÍRODĚ BLÍZKÁ (24,5% rozlohy NP Šumava): V této zóně jsou převážně lesní ekosystémy, o kterých jsme přesvědčeni, že mohou být v relativně krátké době převedeny do režimu zóny přírodní. Přírodní procesy v nich už nyní hrají hlavní roli a my jejich projevy jen mírně korigujeme, případně činíme opatření proti šíření lýkožrouta smrkového do okolních lesů.
  • ZÓNA SOUSTŘEDĚNÉ PÉČE (46,6% rozlohy NP Šumava): V této zóně jsou zahrnuty ty lesní nebo zemědělské pozemky, ve kterých v následujících desetiletích budeme o přírodu pečovat. Budeme se soustředit hlavně na zachování jedinečných, chráněných či ohrožených nebo evropsky významných druhů a také evropsky významných biotopů.
  • ZÓNA KULTURNÍ KRAJINY (1,2% rozlohy NP Šumava): Do této zóny patří všechna sídla, která vytvářejí prostorově propojitelný celek, zastavěná území a pozemky územními plány obcí určené k zastavění. I když je rozsahem nejmenší částí národního parku, je velmi významnou. Přitom skutečně zastavěná plocha (se souvisejícími zahradami a dvory) představuje necelou polovinu této plochy.

Ještě zhruba před rokem velká část obcí národního parku psala panu prezidentovi alarmující dopis. Stěžovala si v něm, že jim národní park ztěžuje život, a proto že nesouhlasí s navrhovanou zonací. Stěžovaly si, že je v národním parku samospráva trvale potlačována a znevažována, že jsou tu vynakládány miliardové prostředky na nepotřebnou vědu, zatímco lesnictví je trvale znevažováno a likvidováno, a že stát není schopen přijmout na Šumavě žádnou koncepci. Přesto už 7. června 2019 většina zástupců obcí odsouhlasila dohodu mezi Správou a Radou národního parku o návrhu zonace," vzpomíná Pavel Hubený.

Možná, že to byl zlom v dosavadním vnímání národního parku. A věřím, že jsme se vydali na novou, méně konfliktní cestu," doufá Pavel Hubený. 

Podrobnou mapu naleznete na oficiálních stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny zde.

Podle TZ NP Šumava, red.

 

Naposledy změněno: pondělí, 02 březen 2020 13:23

(0 hlasů)

Komentáře   

+5 # Hroch 2020-03-05 19:09
Hubený, duháci, brabci a jiní extremisté tu nebudou pořád. Ta bezzásahová blbost skončí a na Šumavu se zase vrátí rozum - a hlavně lesy.
Teď je ovšem temné období.
+2 # Starý 2020-03-06 06:40
Kdypak asi bude nová defenestrace ???
Už se chystám....jinak už to asi nepůjde...

"Vylepšení" mysliveckého zákona předpokládám v dnešní verzi mluví za vše !!! A je už asi třeba někoho na slavném ministerstvu odměnit za zhoubu našich lesů....

Mimo jiné, jelikož tzv. ochránci přírody, nemají odbyt na dřevo, tak už toho s lesy nedělají ani dnes mnoho... tedy mimo to, že rozšiřují bezzásahové zóny a rychle vyhlašují nové rezervace a chráněná území, aby nemuseli nést náklady na zpracování bezcenného dřeva a další obrovské náklady na zalesnění a pěstování lesa - i přírodě blízkého.
No pak by museli brojit proti myslivcům, jejich zvěři (myšleno obrazně) a to se sakra nehodí střílet zvířátka a rozházet si vlivné pány i z ministerstev !!!
+9 # Hroch 2020-03-07 08:53
Kdy přesně to bude, nevím. Národ je hloupými politiky otráven a ještě k tomu s pomocí mainstreamových medií trvale desinformován a rozeštváván ultralevicovými aktivisty. Navíc se těm neomarxistům daří úspěšně prosazovat různá represivní opatření proti eventuální revoltě proti jimi zaváděným novým pořádkům, takže formování odporu bude, jak se obávám, příliš zdlouhavé a budeme si muset nejdříve vyžrat další totalitu se vším všudy...
Budeme muset zkrátka padnout úplně na hubu, abychom pochopili, že blbcům se ustupovat nesmí.
Psal jsem to tu někdy před 12 lety, že Šumava je jenom prubířský kámen
psychologicky-manipu lativních praktik nové levice, která touží po úplném ovládnutí společnosti ve všech sférách. A to se teď děje, protože jsme je
nezastavili.
A když se pořádně podíváme na ty ,,medy" co se nám snaží vnutit Brusel...to není jen svinstvo zvané ,,Istambulská úmluva" . Budou následovat další a další...

Většina lidí nemá čas a náladu se tím tak dopodrobna zabývat a varovné hlasy zůstávají ponejvíce nevyslyšeny.

V Říši dokonce skupina zfanatizovaných ultralevičáků napadla sjezd klimatologů, kteří si opovážili při posuzování skutečného stavu atmosféry, klimatu a jeho budoucího vývoje používat fakta.
+6 # Starý 2020-03-07 20:34
Ten názor mi není cizí.
-5 # vesničan 2020-03-08 09:05
Pane Hroch. Mě by zajímalo, kde berete tu jistotu, že je národ těmi hloupými politiky otráven, když je stále volí. Nechtěl byste místo těchto hloupých proklamací konečně navrhnout národu politiky chytré, případně jít do politiky sám. Jistě byste tím otráveným národem byl bez problémů zvolen a stal byste se vyjímečným a milovaným politikem na svém místě.
-8 # Vladimír Pelíšek 2020-03-06 08:50
Staří Slované, ale i Germáni měli jedno takové zajímavé uspořádání, jehož význam si uvědomím skoro vždy, když čtu vaše příspěvky, které by se daly jednoduše označit jako "výstřiky do tmy".
Hlas každého člena společenství neměl stejnou váhu.
Vztaženo na lesnictví, hlas někoho, kdo jakteživ nic nevypěstoval, nevyprodukoval, o nic se nestaral a jeho příspěvky jsou pouze o tom, kdo všechno dělá věci špatně a měl by vyklidit pole, by měl třeba pětinovou váhu, než hlas lesníka, který někde udržel, zachránil pár hektarů jedliny či bučiny ve smrkovém poli před zničením moudrými zásahy plantážníků a sežráním srnkami.
Dnes tento hlasovací model sice nikde oficiálně možný není, takže například při volbách do poslanecké sněmovny má stejnou váhu hlas kardiochirurga jako hlas nezaměstnaného, několikrát soudně trestaného alkoholika a narkomana s pěti exekucemi, nicméně existují "jiné mechanismy".
No a ty zajistí, milý tlustokožče a jeho plusovací / mínusovací parto neschopná zplození vlastního názoru, natož tak něčeho jiného podstatného, že ani na Šumavu, ani nikam jinam se už praktiky a la lesní závod ve stylu 70. let minulého století, NIKAM nevrátí.
Vaše skupina bude / už prakticky je marginalizována, odstavována, odcházena do důchodu, načež postupně vymře, jako např. v oblasti aviatiky zastánci vzducholodí před příznivci letadel těžších než vzduch.
+6 # Starý 2020-03-06 09:51
Vážený pane Pelíšku, asi čtete špatně mé příspěvky, že jste nabyl tak špatného dojmu a mého zařazení do mluvků a flákačů.
No nebudu vás přesvědčovat....
Dle mého jsme na tom zhruba stejně s lesy i pěstováním.
Já jen vnímám i potřeby svých sousedů, malých vlastníků lesa stejně jako své lesy ve stejném postavení.
A kvůli tomu co se tu děje - myslím, jak je toto postavení malých vlastníků znevažováno a opomíjeno se tu nebudu s vámi přetahovat.
Vždy se vám snažím podat svůj relativní pojem a tak to i bude, za své názory se nestydím.
Lesů mám více, v každém jsou trochu jiné podmínky..to ano, tím je trochu někdy rozdíl v popisu toho co uvádím, ale to je přirozené.
I vás osobně beru sice jako "duháka", který na rozdíl od jiných i dělá a má i dodré názory a když je tu uvádíte, tak s nimi rád souhlasím. Snažím se i hledat soulad s vašimi některými výhradami, no asi to není nic platné.
Pokud mne stylizujete do jakési party, tak pokud to chápu jako partu "normálních lesáků", tak ano, souhlasím a je to tak, i když o ničem takovém nevím.

Ale věřte bez těch lesáků lesy nebudou !!!!

Pořád si stěžujete na minusy a pod. stejně jste si stěžoval, že na vaše příspěvky tu lidi nereagují.
Mínusy a pod neovlivním, ale věřte na vaše příspěvky se snažím reagovat a to i přesto, že někdy dost urážíte a nejsou mi tak nějak po kůži, ale i to mne nerozhazuje a bude to i tak nadále, čímž plním vaše přání.
-9 # Vladimír Pelíšek 2020-03-06 11:12
Pane Starý, asi jste se přehlédl, moje reakce nebyla určena Vám, ale Hrochovi.
Znám tuto existenci virtuálně už z doby před cca 20 lety, kdy jsem se poprvé, před následující odmlkou, vyskytoval na silvariu a kdy onen ničeho než nenávistných výstřiků do tmy schopný nešťastník označoval skupiny členů a sympatizantů Hnutí DUHA za party příživníků a zdrogovaných povalečů.
V podstatě veškeré jeho příspěvky zde jsou i dnes, po těch letech, pouze o tom, jak by měl ten či onen mlčet, zmizet, jak pracuje v něčím žoldu, v podstatě jde o takového Kojzara zdejší diskuse. Mrzí mě i za něj, že nemůže svých silně jedovatých slin využívat například v úvodnících Rudého práva v 70. letech, toto je mrhání talentem.
Aniž bych s HD vždy a ve všem souhlasil, domnívám se, že každá kvalitní diskuse by se měla vyznačovat tím, že obě nebo všechny strany přednesou své argumenty, a poté budou o nich věcně diskutovat.
Je strašně "fajn" dostávat mínusy za nesprávné názory, ale pokud daní lidé nejsou ničeho víc schopní (což evidentně nrejsou, protože jinak by tady byly jejich polemiky s mými názory anázory dalších, které mínusují), nejde o nic víc než o ubohost podlých ratlíků, odvážných akorát tak štěkat ze zálohy a otravovat tím vzduch.
Toto není žádná židovská Zeď nářků. Pokud tady někdo chce buďto neustále někoho nálepkovat jen pro odlišný názor (viz ubohé výpady vůči ing. Košuličovi, kterému většina české lesnické obce nesahá po kolena), nebo si stěžovat, jak je všechno špatné a dřív to bývalo lepší (což je v řadě případů lehké vyvrátit pouhými citacemi tvrdých statistických čísel), tak si asi "spletl lokál", protože toto by měl být ODBORNÝ web, kde se vedou ODBORNÉ diskuse, ne zaplivaný lokál nejnižší kvality, kam chodí přespávat i někteří mentální bezdomovci.
0 # Starý 2020-03-07 20:38
Beru

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Lesnictví

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:11029

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8415

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7295

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5117

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby