Přihlásit

Novelu zákona 114 Sněmovna asi schválí bez větších změn

Aktualizováno 1. 6. Nová pravidla pro všechny čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě patrně Sněmovna schválí bez radikálnějších změn, které navrhli někteří poslanci. Vyplývá to z doporučení výboru pro životní prostředí (31. 5.), jenž pozměňovací návrhy projednával. 

Doporučený Novelu zákona 114 Sněmovna asi schválí bez větších změn

V dolní komoře by neměl uspět ani požadavek na zamítnutí vládní novely zákona o ochraně přírody a krajiny, který podali občanští demokraté.

Sněmovna by podle doporučení výboru neměla přijmout návrh Jana Zahradníka (ODS) na vypuštění pasáže, podle níž je dlouhodobým cílem ochrany národních parků i "zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů". Podle poslance to v podstatě znamená bezzásahovost. Bez podpory výboru zůstal i další Zahradníkův návrh, podle něhož by i v nejcennějších částech parků byly možné zásahy "za účelem ochrany, obnovy a podpory ekologické stability lesních ekosystémů", což může mířit na boj s kůrovcem.

Dolní komora by podle doporučení výboru neměla schválit ani návrh Jiřího Junka (KDU-ČSL), podle kterého by přírodní zóna musela tvořit v různých časových horizontech více než polovinu rozlohy národních parků. Například u Šumavy by se tohoto stavu muselo dosáhnout do 18 let. Už při prvním vymezení zón by území zařazené do nejcennější části Šumavy muselo tvořit nejméně 29 procent rozlohy parku. Junek ve výboru neprosadil ani to, aby nejvíce chráněné přírodní zóny nebylo do budoucna možné přeřazovat do méně cenných zón. Předloha předpokládá čtyři.

Výbor naopak podpořil jiný Junkův návrh, podle kterého by stát nesměl v národních parcích prodávat žádné pozemky. Zahradník pak neuspěl s požadavkem na zrušení předkupního práva státu i k pozemkům, které je možné podle územního plánu obcí zastavět, nejen k těm, které jsou v už zastavěném území. Sněmovna by neměla podpořit ani návrh Petra Bendla (ODS) na úplné zrušení předkupního práva státu na pozemky v národních parcích, v rezervacích a na územích přírodních památek.

Sněmovna by měla schválit úpravu výboru, která posílí postavení rad národních parků. K členům rad patří i zástupci obcí a krajů a místních podnikatelů. Podle nynějšího znění zákona by orgány ochrany přírody s radami pouze projednávaly například návrh zón národního parku, klidových území, cest a tras. Na návrh výboru na tom bude muset být dohoda.

Poslanci již dříve předložili k normě i mnohdy protichůdné návrhy úprav. Zahradník chtěl zrušit ustanovení, která by podle něho vedla k bezzásahovosti v nejcennějších, takzvaných přírodních zónách parků. Jiří Junek (KDU-ČSL) naopak navrhuje, aby zákon od počátku zakotvil nejnižší možnou rozlohu těchto přírodních zón.

Ačkoli se má předloha vztahovat na všechny národní parky, poslanci nejvíce diskutují o Šumavě. Jihočeský poslanec Zahradník navrhuje vypustit ze zákona pasáž, podle níž je dlouhodobým cílem ochrany národních parků i "zajištění nerušeného průběhu přírodních dějů", což podle něho v podstatě znamená bezzásahovost. Zahradník navíc chce, aby i v nejcennějších částech parků byly možné zásahy "za účelem ochrany, obnovy a podpory ekologické stability lesních ekosystémů", což může mířit na boj s kůrovcem.

Junkův návrh předpokládá, že přírodní zóna by musela tvořit v různých časových horizontech více než polovinu rozlohy národních parků. Například u Šumavy by se tohoto stavu muselo dosáhnout do 18 let. Už při prvním vymezení zón by území zařazené do nejcennější části Šumavy muselo tvořit nejméně 29 procent rozlohy parku.

"Nechceme-li pokračovat v současné praxi, kdy se například péče o Národní park Šumava mění s každým ministrem životního prostředí a novým ředitelem národního parku, měli bychom základní mantinely pro rozlohu a rozšiřování přírodní zóny v jednotlivých národních parcích stanovit zákonem," zdůvodnil návrh Junek. Chce taky, aby nejvíce chráněné přírodní zóny nebylo do budoucna možné přeřazovat do méně cenných zón. Předloha předpokládá čtyři.

Junek taky chce, aby stát nesměl v národních parcích prodávat žádné pozemky a aby se současné plochy určené pro možnou zástavbu směly rozšiřovat jen v takovém veřejném zájmu, který převažuje nad ochranou přírody.

Zahradník naopak požaduje zrušení předkupního práva státu i k pozemkům, které je možné podle územního plánu obcí zastavět, nejen k těm, které jsou v už zastavěném území. Občanský demokrat Petr Bendl navrhuje zrušit předkupní právo státu na pozemky v národních parcích, v rezervacích a na územích přírodních památek úplně.

Další Zahradníkův návrh k předloze, jež by měla podle ministerstva životního prostředí více otevřít nejcennější přírodu národních parků šetrné turistice, by dal větší slovo obcím při vymezování zón a klidových území národních parků. Komunista Jan Klán zase chce, aby pravidla pro národní parky stanovily samostatné zákony.

red.

Foto: www.krnap.cz

Naposledy změněno: středa, 01 červen 2016 10:35

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesy ČR zveřejnily Strategii rozvoje 2019-2024, z jednání vlády byla stažena

Lesnictví

Strategii rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024 zveřejnil 6. 1. státní podnik na svých webových stránkách. Dokument stanovuje základní...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby