Přihlásit

Lesy ČR – otevírají obálky a odpovídají na připomínky firem

 

Lesy ČR otevírají v Hradci Králové obálky s kvalifikačními údaji pro účast v soutěži na lesnické práce a prodej dřeva od roku 2012.

Státní podnik zároveň publikoval svá stanoviska a komentáře k námětům ke smluvním podmínkám veřejné zakázky zaslaných potenciálními účastníky tendru.

 

Otevírání obálek

Tendr bude rozdělen do celkem 117 částí a bude zadáván tzv. senátním systémem, kdy v první fázi bude délka smlouvy činit 1-5 let. Po pěti letech by měl již systém fungovat v pětiletých periodách, kdy se každý rok bude soutěžit cca pětina těžební a pěstební činnosti v porostech ve správě Lesů ČR.

Otevírání obálek je veřejné a začalo 6. 6. 2011 v 10 hodin. V prvním kole bude počet zájemců pro jednotlivá SÚJ omezen podle předem stanovených kritérií (bankovní garance, obrat, systém řízení jakosti, ad.) na deset. Ve druhém kole bude hodnotícím kriteriem nabídková cena (saldo mezi cenou služeb a cenou dříví).

Tendr na období od roku 2012 naplňuje závěry takzvané Dřevěné knihy, tedy hospodářské koncepce státního podniku, kterou vytvořilo ministerstvo zemědělství a počátkem února jí projednala vláda.

Vyhlášení výsledků prvního kola by dle informací Lesů ČR mělo proběhnout do konce června 2011. Termín pro podání cenových nabídek pro druhé kolo je konec srpna 2011 a vyhlášení výsledků druhého kola je Lesy ČR odhadováno na polovinu září. Uzavření smluv s vítězi veřejných zakázek je očekáváno na konci října 2011.

Náměty lesnických firem

Lesy ČR umožnily v rámci veřejného připomínkového řízení ke smluvním podmínkám veřejné zakázky na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 2012+ lesnickým firmám zaslat své připomínky ke smlouvě narok 2011, z níž by měla vycházet i smlouva na období rok 2012.

Možnost připomínkování smlouvy většina firem uvítala jako seriózní řešení složité problematiky smluvních vztahů.

Zřejmě nejčastější připomínkou firem bylo upozornění na nevyváženost práv a povinností obou smluvních stran. Upozorňováno bylo i na to, že smlouva dobře neumožňuje tržní chování smluvních partnerů. Nevyváženosti smlouvy se týkala významná část připomínek. Jde například o povinnosti dodržování zásad BOZP, obecně platných předpisů, které byly vztaženy jen směrem k jedné smluvní straně, dále o nakládání s pohledávkami také vztažených jednostranně.

Dále byla v připomínkách zmiňována vyváženost smluvních sankcí i důvodů předčasného ukončení smluvního vztahu. Jako příklad lze uvést právo odstoupení od smlouvy v případě prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku, kdy LČR vzniká toto právo již po 15 dnech, kdežto smluvními partnerovi až po 30 dnech.

Připomínkován byl také stávající systém čtvrtletní indexace cen dříví indexem ČSÚ, který podle některých zástupců lesnických firem nevystihuje tržní situaci na trhu s dřívím.

Další vybrané připomínky:

- Splatnost dříví prodloužit na 60 dnů.

- Zrušit povinnost vyvezení vytěženého dříví do 30 dnů po těžbě.

- Výrazně omezit termínování těžeb během roku, jejich provedení v čase ponechat na rozhodnutí smluvního partnera.

- Zkrátit záruční dobu zalesnění, a to do konce měsíce následujícího po zalesnění – v této době se už projeví eventuální nekvalita práce nebo neživotaschopnost sadebního materiálu.

- Zvýšit tolerovaný úhyn při zalesnění z nynějších 10 % na 20 %, a to z celkově vysázeného množství sazenic v porostu bez ohledu na jednotlivé dřeviny.

- Vázat možnost jednostranné změny projektu na objektivní vlivy (zadávací listy).

- Při jednostranné změně projektů ze strany Lesů ČR minimalizovat možné negativní dopady na hospodaření smluvního partnera.

- Kompenzovat náklady spojené s vynuceným obchodem na otevřených trzích.

- Nastavení jasných pravidel pro výběr porostů v rámci SÚJ určených k dražbám nastojato.

- Valorizovat ceny dříví i služeb, zohlednit rovněž vývoj cen PHM.

- Valorizaci cen dříví kompletně přepracovat, navázat na agregovaný index počítaný z více zdrojů.

- Omezit časování úmyslných těžeb.

- Zakotvit možnost odstoupit od smlouvy při významné změně objemu nebo struktury zakázky.

- Definici klestu nahradit definicí těžebních zbytků obsahující rovněž dříví charakteru hroubí, které se nedá efektivně a bezpečně vyrábět a přibližovat.

- Vrátit do smlouvy závazek Lesů ČR k poskytnutí součinnosti při zajišťování přístupu přes cizí pozemky.

- Hradit náklady v rámci služeb v pěstební činnosti při dopravě a manipulaci s vlastním sadebním materiálem Lesů ČR.

- Garantovat u projektů určitou míru přesnosti.

- Odstranit jednostranný zákaz zastavování pohledávek.

- Vynechat záruku proti okusu zvěří - smluvní partner nemůže ovlivnit stav a chování zvěře.

 

Lesy ČR zpracovaly připomínky a náměty lesnických firem a uveřejnily je na svém webu.

Stanoviska a komentáře Lesů ČR k zaslaným námětům a připomínkám si můžete přečíst zde.

Naposledy změněno: středa, 15 červen 2011 10:37

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Senát umožnil účinnější zásahy proti kůrovcové kalamitě

Lesnictví

Ministerstvo zemědělství zřejmě bude moci kvůli boji s kůrovcem přijímat opatření obecné povahy, kterými zasáhne do zákonného rámce hospodaření v lesích. Zásahy by se týkaly...

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

SVOL požaduje zvýšení dotací pro lesníky v roce 2020 na pět miliard

Lesnictví

Aktualizováno 20. 3. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR požaduje od státu na příští rok pro lesníky pět miliard korun na obnovu lesa...

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Sněmovna podpořila vládní návrh na rychlejší opatření proti kůrovci

Lesnictví

Opatření podporující boj s kůrovcovou kalamitou asi budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost...

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesníci sčítají škody po vichřici Eberhard

Lesnictví

Aktualizováno 15. 3. Vichřice Eberhard poničila z neděle na pondělí státnímu podniku Lesy ČR asi milion metrů krychlových dříví. Pro celé území České republiky to...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby