Přihlásit

Lesy ČR nabízí drobným vlastníkům lesů pomoc v boji s kůrovcem

Odbornou pomoc v ochraně lesa, tedy jak postupovat při vyhledání, zpracování a asanaci kůrovcem napadených stromů, nabízejí Lesy ČR více než 160 tisícům drobných vlastníků lesů v zemi. Oslovují je takto hromadně vůbec poprvé v historii podniku, a to ještě před začátkem kůrovcové sezóny a prvního rojení. Podnik chce zabránit šíření škůdce mezi lesy všech vlastníků.

Lesy ČR spravují asi 1,2 miliony hektarů lesních porostů. Na dalších 275 tisících hektarech působí podle lesního zákona revírníci z Lesů České republiky jako odborní lesní hospodáři nebo garanti správné péče o les. „Jako správci necelé poloviny lesů v zemi cítíme odpovědnost za současný i budoucí stav porostů. Proto se obracíme na drobné vlastníky lesů předem, ještě před začátkem kůrovcové sezóny, aby měli informace o svých právech a povinnostech stanovených lesním zákonem. Nabízíme jim i odbornou pomoc," uvedl Josef Vojáček, generální ředitel podniku Lesy České republiky. Prvních padesát tisíc dopisů už z podatelny státního podniku odešlo, všichni oslovení by měli psaní obdržet během tohoto týdne.

Kromě „Kůrovcového desatera" podnik drobné majitele například upozorňuje na možnost požádat o státní příspěvek na obnovu lesa i asanaci dříví. „Musí včas vědět, co dělat, a jak postupovat. Bránit šíření kůrovce můžeme jen společně," dodal Vojáček. Podnik také zveřejnil na svém webu www.lesycr.cz novou interaktivní mapu, ve které si každý jednoduše pod záložkou „Najděte svého správce lesa" vyhledá odborného lesního hospodáře.

Kůrovcové desatero

  1. Odstraňovat pro kůrovce atraktivní dříví
  2. Důsledně vyhledávat napadené stromy
  3. Včasně a účinně asanovat
  4. Mechanická asanace, chemická asanace
  5. Asanovat skládky dříví
  6. Nenechávat napadené dříví bez asanace v lese nebo jeho blízkosti
  7. Dočišťovat ohniska žíru
  8. Neplýtvat kapacitami a energií
  9. Prohlubovat vědomosti a využívat poradenství
  10. Hledat řešení a komunikovat

Podle TZ Lesů ČR, red.

Naposledy změněno: pondělí, 18 březen 2019 14:06

(0 hlasů)

Komentáře   

+11 # Ctirad 2019-04-03 13:23
František Kučera: Hraběcí rady od státních lesů
3.4.2019

Majitelé obecních a soukromých lesů, a to i ti, kteří si ze svého platí odborného lesního hospodáře, vlastní stovky hektarů lesních pozemků a jsou příkladem toho, jak se má v lese hospodařit, se v minulých dnech nestačili nad svými poštovními schránkami divit. Od Lesů ČR obdrželi mnozí z nich dopis, ve kterém je státní podnik poučuje o jejich právech a povinnostech stanovených lesním zákonem a vyzývá je ke společnému boji s kůrovcem.
Tímto počinem státního podniku jsme pobouřeni. Speciálně naši členové dobře vědí, že s kůrovcem musí bojovat a také tak činí. Mají své schopné a zodpovědné odborné lesní hospodáře a nepotřebují, aby jim to poradil velký státní podnik, který si sám na řadě míst s kůrovcem poradit nedokázal, ať už z důvodu špatně nastaveného obchodního modelu ze strany jeho zakladatele či jiného.
Tisíce ostatních majitelů lesů, i malých výměr, kterým odborného lesního hospodáře, zajišťují pracovníci státního podniku, vědí, jak si počínat v době kůrovcové kalamity, vědí, kdo je jejich odborný lesní hospodář, ale nemohou se jeho služeb vůbec domoci. Odborný lesní hospodář totiž na ně nemá čas.
Systém odborného lesního hospodáře (OLH) je nefunkční a neefektivní. O potřebě jeho změny se hovoří více než 10 let, ale politická odezva zatím žádná. Přitom je zřejmé, že OLH, který má na starosti tisíc hektarů a stovky vlastníků, nemůže dobře fungovat ani v „mírových“ časech, natož nyní, v období historické kůrovcové kalamity.
Lesy ČR kromě správy státních lesů vykonávají funkci odborného lesního hospodáře na 275 tis. hektarech, což státnímu podniku přinese 120,5 mil. ročně (sazba za činnost OLH pro rok 2019 činí 1,20 Kč/ha a den), a to je zřejmě i jeden z důvodů, proč se státní podnik této činnosti zbavit nechce, ačkoliv systém zásadním způsobem nefunguje. Tři milióny za poštovné tedy státní podnik až tak mrzet nemusí.
Soukromí i obecní vlastníci lesa se nyní v reakci na dopis ptají, co dělaly Lesy ČR v loňském roce a letech předchozích? Jak bránil kalamitě, která tragicky sužuje stejně tak státní lesy jako soukromé. Dopis nebo leták Kůrovcové desatero, které vlastníci lesů obdrželi, ničemu nepomůže. Konkrétní pomoc nenabízí žádnou, malý vlastník lesa nesežene nikoho na zpracování dřeva a také na něj nesežene odbyt. Systém správy státního lesa vyhnal z lesů a venkova dělníky, kteří dnes chybí, a trh se dřevem je zahlcen. Problémů je při bližším pohledu vícero. Je potřeba mluvit o tom, co se skutečně děje. Stávající systém odborného lesního hospodáře je neudržitelný a nefunguje ani státní správa na pověřených obcích, protože v ní chybějí lesničtí odborníci. Reforma systému je jediným řešením.
+12 # Rensa 2019-03-20 14:50
https://www.youtube.com/watch?v=cHbzNhC-wnk&feature=youtu.be

Hned na začátku perla: Kůrovec má v lesním ekosystému nezastupitelnou roli. V období mimo kalamit napadá pouze stromy nemocné, staré a jinak oslabené stromy." V čem ta nezastupitelnost spočívá, se nedozvím - že by náhrada za chlapa s pilou?
Jinak přehled "co jsme ve státním dosud zanedbali".

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Prezident podepsal novelu lesního zákona

Prezident podepsal novelu lesního zákona

Lesnictví

Novelu lesního zákona, která mimo jiné zavede pravidla pro státní příspěvky soukromým vlastníkům na obnovu lesů, podepsal dne 14. 11. 2019 prezident Miloš Zeman, informoval...

NP Šumava se kvůli ceně dříví dostal do finančních potíží

NP Šumava se kvůli ceně dříví dostal do finančních potíží

Lesnictví

Aktualizováno 14. 11. Šumavský národní park se kvůli poklesu ceny dřeva dostal do finančních potíží. Park potřebuje peníze na mzdy pro své zaměstnance. Zřizovatel parku...

KRNAPu kvůli pádu cen dříví chybějí desítky milion korun v rozpočtu

KRNAPu kvůli pádu cen dříví chybějí desítky milion korun v rozpočtu

Lesnictví

Krkonošskému národnímu parku (KRNAP) letos kvůli propadu cen dřeva chybějí v rozpočtu desítky milionů korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako zřizovatel parku proto KRNAP zvýší...

Letecké záběry lesních porostů v roce 2019

Letecké záběry lesních porostů v roce 2019

Lesnictví

V průběhu roku 2019 Lesnická práce a PEFC ČR realizovaly tři lety nad vybranými oblastmi České republiky s cílem objektivně přiblížit lesnické veřejnosti zdravotní stav...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby