Přihlásit

Lesy ČR dostaly výjimku ke kůrovcové těžbě v Boubínském pralese

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dostal podle Hnutí Duha od CHKO Šumava výjimku pro kácení na většině území v jihočeské národní přírodní rezervaci Boubínský prales. Lesy ČR žádaly o výjimku kvůli kácení dřeva napadeného kůrovcem. Hnutí Duha s udělením výjimky nesouhlasí a jako účastník řízení se proti němu hodlá odvolat. ČTK to řekl mluvčí Hnutí Duha Aleš Miklík.

Doporučený Lesy ČR dostaly výjimku ke kůrovcové těžbě v Boubínském pralese

Foto: wikipedia.cz

Lesy ČR uvedly, že rozhodnutí už obdržely. "Je obsáhlé. Po jeho prostudování se k němu vyjádříme," uvedla mluvčí LČR Eva Jouklová. CHKO Šumava rozhodnutí nekomentovala s odkazem na to, že správní řízení stále běží. Výjimku mají LČR udělenou do konce roku 2024.

V nejcennější části pralesa, jeho takzvaném jádru, bude kácení dál zakázáno a nadále půjde o bezzásahové území. Lesy ČR dříve uvedly, že udělení výjimky jim umožní efektivně zasahovat proti kůrovci. Napadení smrků kůrovcem v rezervaci je podle LČR tak rozsáhlé, že asanace napadených stromů bez udělení výjimky není možná.

Území rezervace s povolenou asanací kůrovcového dřeva CHKO Šumava ve vydané výjimce rozdělila na několik částí a stanovila pro ně řadu podrobných podmínek, vyplývá z rozhodnutí CHKO, které má ČTK k dispozici. Například v části na severu rezervace budou moci lesníci kůrovcové stromy asanovat pouze odkorněním nastojato. "Veškerá dřevní hmota zůstane ponechána v porostech k zetlení," uvedla CHKO. V další části rezervace bude možné kůrovcové stromy pokácet nebo asanovat nastojato. Těžbu a asanaci bude možné provádět pouze ručně nebo s použitím motorové pily, dřevo zůstane v lese k zetlení.

V největší části rezervace budou moci lesníci kůrovcové stromy kácet, šetrně asanovat či vyvážet. Podmínkou je, že na každém hektaru plochy porostů by mělo zůstat rozptýleně minimálně 100 stojících stromů, a to živých, odumírajících nebo souší. Na většině rezervace také bude možní kácet kůrovcové stromy u lesních a turistických cest, a to kvůli bezpečnosti provozu na těchto cestách.

Hnutí Duha označilo rozhodnutí Správy CHKO Šumava za nesprávné a stanovené omezující podmínky za velmi nedostatečné. "Výsledkem může být rozsáhlé kácení v rezervaci, které povede k vytvoření ploch s charakterem holin a proředěných porostů, které rozvrátí vítr," uvedl Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Rezervaci podle něj takový postup ohrožuje víc než kůrovec.

Podle Hnutí Duha má zůstat maximální plocha rezervace samovolnému vývoji. "Žádost Lesů ČR kácet na většině území rezervace s možností vytvářet velké holiny považujeme za skandální," uvedl Bláha. Omezené zásahy proti kůrovci, například loupání kůry ze stojících stromů či kácení malých skupin stromů, Hnutí Duha připouští v 300 metrů širokém pásu podél hranice rezervace.

Lesy ČR již dříve postoj Hnutí Duha označily za "tendenční vyjádření malé skupiny, která odmítá jakoukoliv pomoc lesu v zastavení šíření kůrovce." Lesy ČR podle dřívějšího vyjádření Jouklové postupují s péčí řádného hospodáře a jejich cílem není vytvářet holiny.

Podle ČTK, red.

(0 hlasů)

Komentáře   

+16 # Máchal 2019-11-25 12:48
Klasická mediální hitšaráda. Bohužel tlak kůrovce působí i na území NPR a správa CHKO musela nějakým způsobem rozhodnout, jak se k problému postavit, a hned samozřejmě začly létat flusance z obou "táborů".
Kdo by si měl zájem udělat poněkud objektivnější představu, než se jen zařadit na jednu ze stran černobílé barikády - na internetu (datový registr ÚSOP) se dá stáhnout platný plán péče o toto chráněné území. Není nezbytné číst celé, stačí si proletět rámcové směrnice a vybrané mapy.
Celé území NPR o výměře skoro 700 ha opravdu NENÍ ani zdaleka bezzásahové, a plán péče se problematikou boje proti kůrovci na různých porostních typech této konkrétní rezervace předem zabývá, je to řešené v rámcových směrnicích a mapových přílohách. Na dost podstatném území jsou zásahy přípustné. Někde určitým způsobem modifikované, na jiných plochách ani to příliš ne, a jen s odkazem na LZ. Bohužel, jako téměř každá rezervace obsahuje i přiarondovaná území, kde je jejich hospodářský původ a charakter značně podepsán, a přesto jsou tam přičleněné z důvodu nějaké územní ucelenosti rezervace - ale také vyžadují poněkud jiný přístup, než pralesní jádro. Takže nějaké zobecňující emocíplné výkřiky jsou úplně mimo mísu, koho problematika zajímá a chce do ní mluvit, a ještě navíc veřejně a nahlas, udělal by dobře, kdyby si tyhle informace našel a dělal si obrázek i v jejich kontextu.
+21 # Pegos 2019-11-22 15:11
Nevím jak moc tam kůrovec řadí a jestli to těžba zachrání. Dle mého soudu ne jelikož se to nepotchytilo v zarodku. Do 5 let tu bude mizivé procento smrku a budem ho dovážet. Co se týká aktivistů tak podle mě to jsou spíše anarchisti co musejí protestovat proti všemu a všem. Když chtějí být tak ekoligičtí tak at zahodí mobili počítače a jdou bydlet do jeskyní. Ono by je to zachvilku přešlo. Kde byli kdýž se staveli na loukách a polích slunečňí elektrárny???? To jim nevadilo a nevadí že se znehodnocuje půda????
+31 # Rensa 2019-11-21 19:38
Zasahovat proti škůdcům není v NPR zakázáno, proto se ani neuděluje výjimka ze zákona. Pouze je k tomu nutný souhlas orgánu ochrany přirody, který stanovuje rozsah zásahu. Ze znění zákona je patrný záměr zákonodárce - proti škůdci se zasahuje (podle mne vždy), pouze někdo určuje (orgán ochrany přírody), jak intenzivně. A podle mne tento rozsah nelze omezit tak, že by došlo k šíření škůdce.
+27 # Hroch 2019-11-21 19:35
Lesy nejsou majetkem pomatených aktivistů! Za tragedii, kterou zavinili, mají být potrestáni!
To, že se tak dosud nestalo, a že si dokonce opovažují své šílené nápady i nadále vynucovat, je důsledkem slabosti společnosti a totální neschopnosti brabce a celé této vlády!
-21 # Vladimír Pelíšek 2019-11-22 14:35
Ano, děkuji za další pokračování příběhu o zlých zfetovaných ekoteroristech na Šumavě, kvůli nimž dnes plošně usychají smrky od Pyrenejí po Litvu. Myslím dokonce, že je nestačí jen tak odsoudit, já bych jim rovnou napařil doživotní tresty, k čemuž bych sestavil odborné tribunály složené ze specialistů, kteří v životě nevysadili ani maliník na zahrádce. Pokud budu mít tu moc, určitě se za Vás přimluvím.
Jen jeden z příběhů. Svého času největší emoce budil prales Trojmezná. Smrky v něm rostoucí měly vysokou přírodní hodnotu, byly totiž z větší části autochtonní a porost byl velmi starý. Když byl tento porost napaden kůrovcem, rozhodlo tehdejší vedení NPŠ vedené ing. Žlábkem, že napadené smrky musí být co nejrychleji, jako ve standardním hospodářském lese, skáceny. Proti tomu se ohradili zfetovaní ekoteroristé a začali se k nim přivazovat, no a zbytek už každý zná.
Druhé zóny už tehdy z větší části připomínaly díky pilám NPŠ krajinu na Marsu, ale samozřejmě pouze dočasně, že - lesní školky už měly nachystané tisíce malých smrčků k nové výsadbě, jako kdekoliv, v jakémkoliv lese, aby byl les opět co nejdříve zelený, ať už ta zeleň bude pocházet z čehokoliv.
No a to rozhodlo i o osudu unikátních trojmezenských smrků. Těch pravých šumavských. Nerozhodli o nich ani žlábkisté, ani ekoteroristé, ale tyrolský smrk, jehož pole, na způsob polí třeba kanadského topolu, pouze s kratším obmýtím, ve druhých zónách ty první zóny skoro odevšad lemovala. Tyto plantáže, vysazené sto let předtím českoněmeckými lesnickými odborníky, které nám závidí celý svět, byly z důvodu cizího původu, stejnověkosti, nepromísení s jinými dřevinami, pěstování na nevhodných stanovištích a dalších banalit vůči kůrovci odolné asi stejně, jako Aztékové proti pravým neštovicím.
Kolik tisíc či stovek tisíc kůrovců, a po jak dlouhou dobu, stačí autochtonní šumavský smrk, jehož předci rostli na Šumavě od poslední doby ledové, zalévat pryskyřicí, než i jemu prostě dojdou síly?
Existuje jedno přísloví: - nelze zůstat trvale zdravý v prostředí nemocných. Své o tom ví každý zdravotník v době chřipkových a jiných nakažlivých epidemií.
Takže, milý Hrochu, až budete sestavovat ty soudní tribunály trestající zánik pravých šumavských smrků v rezervacích, zkuste nezapomenout ani na ty, kteří jim tisíci hektarů plantáží přivandrovalců z Tyrol všude okolo vytvořili takové infekční prostředí, které by prostě nedal ani Chuck Norris.
+11 # schutzmeister@iex.cz 2019-11-23 11:26
Cituji Hroch:
Lesy nejsou majetkem pomatených aktivistů! Za tragedii, kterou zavinili, mají být potrestáni!
!

Jasně, lesy na Boubíně jsou v majetku státu a spravuje je přímo Lesní závod Boubín.
Takže si shrňme fakta : na podzim 2014 začalo sucho, což by na Boubíně až tak nevadilo - ale v říjnu 2017 spadl celkem zásadní polom.
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2298952-polomy-pro-turisty-uzavrely-cast-sumavy-boubinsky-prales-az-do-unora
Dnes máme konec roku 2019 a Lčr se rozhodli situaci řešit. Po 5 letech od začátku sucha a po 2 letech po Herwartu. Kolik geberací kůrovce se tam zatím vyrojilo ? A kolik by se jich vyrojilo, kdyby se situace řešila ihned ?
Je tu i otázka, proč zrovna teď ? Není to tak, že se hajní LZ Boubín akorát vrátili z moravy kde mýtili Jeseníky ?
Dneska už se nechodí po lese, jako dřív, natož po pralese, z kterého jdou jen náhrady. Jezdí se džípem od skládky ke skládce jen po asfaltu.
Hajnej tam prostě rok, dva nebyl - když byl na vysočině.
+21 # Pegos 2019-11-24 08:56
Jj bohužel to je důsledek transformace že statních lesů na lesy cr. Dříve měl hajný cca 800 ha k tomu zaměstnance a rozhodoval kde a co mu bodou dělat. Dnes má přes 2000 ha a je rád když se z jedné strany dostane po 14 dnech na druhou stranu a někdy ani ne.
+6 # Hroch 2019-11-27 19:34
Pane Schützmeister, obsah a význam příspěvku, jehož část jste zkopíroval, jste zjevně nepochopil.
A čas zpracování polomu z podzimu 2017 byl od listopadu do konce února 2018.
Na svazích Obrovce a Šeravy to mám i zdokumentováno.
Nemám zdokumentován přímo samotný Boubín, ale vím, že i tam se to co tehdy spadlo, řešilo ještě tutéž zimu, minimálně na západním svahu.
Nevím teď o co Vám jde, ale vím, že kecáte. Odvolávka na naši největší továrnu na ,,fake news" to ještě potvrzuje.
0 # schutzmeister@iex.cz 2019-11-28 11:47
Cituji Hroch:
Odvolávka na naši největší továrnu na ,,fake news" to ještě potvrzuje.

No jo, nic lepšího jsem nenašel. Nejde o nic - jen to, že kůrovec na Boubíně není ani tak kvůli klimatické změně, jak to hlásá hnutí Duha, ale polomu. Co vím, tak převážná většina polomů se v rezervaci nechávala - podle fotek i zprávy ChKO. To jsem ale už nenašel, tak možná i kecám. Ale i podle zprávy NPŚ ze za Lipní - ještě letos z Herwartu těžili 70tis, takže by to tak nějak odhadem s tím Boubínem být mohlo. Škoda, že tu není objektivní pokec od tamního hajnýho.
+1 # schutzmeister@iex.cz 2019-11-28 11:57
[quote name="schutzmeister@iex.cz" Co vím, tak převážná většina polomů se v rezervaci nechávala - podle fotek i zprávy ChKO..
Nu tak, přesněji :
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/cast-narodni-prirodni-rezervace-boubin-od-prosince-opet-pristupna-verejnosti/
Dle předběžné zprávy se tedy z 11tis spadlých tři tisíce nechali. A všichni víme, že odhady jsou podhodnocené.
+6 # schutzmeister@iex.cz 2019-11-28 12:23
[quote name="schutzmeister@iex.cz"
Dle předběžné zprávy se tedy z 11tis spadlých tři tisíce nechali..
Fotky z července 2019 - polomy stále "na fleku".
https://jirifranc.estranky.cz/fotoalbum/cestovani/sumava-boubinsky-prales/
A fotil to lesník, žádnej fakír.
+5 # Hroch 2019-11-28 18:57
No, tohle už je argument.
Znovu připomínám, že jsem nepsal o celém Boubíně.
A jinak máte pravdu - to napadení z polomu je.
Co kecají ,,zelení" není podstatné, protože jsou to pitomosti a drzosti.
+1 # schutzmeister@iex.cz 2019-11-30 12:08
Cituji Hroch:

Co kecají ,,zelení" není podstatné, protože jsou to pitomosti a drzosti.

Je to jako u každýho. Jednou tak a jednou jinak.
Aktuální satelitní detekce souší na Kůrovcové.info je ale vcelku jednoznačná i bez keců. Souše jsou na Boubíně ponejvíc severovýchodně od vrcholu a při porovnání hranic rezervace pak na hraně a vně rezervace severně od Srńského hřbetu a Johnova kamene a Boubína.
Takže kdo to podcenil na normálním, nechráněném LHC ? Tam by přeci měli být mýtiny a ne souše, nebo ne ?
+2 # Hroch 2019-11-28 18:53
Toho se můžu zeptat, pane Schützmeister...
Nynější Správa NPŠ je asi tak stejně věrohodný zdroj jako naše ,,veřejnoprávní" továrna na fejky.
Co se týče polomu přímo na Boubíně,tak jste si měl pořádně přečíst příspěvek z něhož jste opět kopíroval, ale opět nepochopil obsah a význam.
Koho mi jenom připomínáte...

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ!

Lesnictví

Lesnická práce pořádá LETNÍ SOUTĚŽ! Zodpovězte správně otázky v soutěžním formuláři a budete zařazeni do slosování o spoustu zajímavých cen.Soutěžit můžete od 1. 7. do...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Vláda schválila vyšší příspěvky pro vlastníky lesů včetně Lesů ČR

Lesnictví

Na podporu lesního hospodářství by měl stát od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun více než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Peníze...

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

MZe: listnáčů se v roce 2019 vysadilo třikrát více než smrku

Lesnictví

Loni vysázeli lesníci v českých lesích rekordních 111,6 milionů listnáčů, zatímco smrků bylo 36,1 milionů sazenic (v roce 2018 bylo vysázeno 74 milionů listnáčů a...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR DECATHLON

Naše další weby