Přihlásit

Lesní správa USA poukazuje na možná ohrožení živočichů v soukromých lesích

Rostoucí hustota osídlení v těsném okolí lesních pozemků, které jsou v držení soukromých vlastníků, může přinášet zvýšená rizika pro zde žijící vzácné živočichy a rostliny. O tématu možného ohrožení fauny hovoří dosud třetí zpráva „Okrajové lesy“ z řady odborných lesnických publikací vydávaných Lesní správy USA, jejíž závěry uveřejnil server MMdnewsvire.com, a zaměřuje se na možná rizika způsobená v důsledku šíření škůdců, plísňových chorob i ohně.

Lesy v soukromém držení nepodléhají totiž tak přísnému ochrannému managementu jako lesy státní, a tak se na jedné straně stávají zde se vyskytující živočichové zranitelnějšími, a zároveň pak tyto pozemky představují úrodnou půdu pro vznik a šíření škůdců na státní správou udržované hospodářské pozemky.

„Prakticky více jak polovina lesů v Americe patří soukromým majitelům, a podléhá tak zvýšenému tlaku,“ říká Tom Tidwell, vedoucí lesní správy. „Například jako nová zástavba rozrůstající se s hustotou osídlení, umožňující šíření škůdců a škodné, nebo omylem založené požáry. Trendem do budoucna bude pravděpodobně snížení množství drobných majitelů, a přechod jejich půdy pod Správu lesů USA, což ale nezastaví předpokládaný pokles počtu druhů.“ říká Tidwell a dodává, že zpráva, kterou spoluautorsky zpracoval, bude sloužit jako cenný podklad pro budoucí hospodaření a ochranu vzácných exemplářů právě na tomto typu pozemků. Nutno podotknout, že agentura  Lesní správy, kterou Tom Tidwell vede, zpracovává podklady pro hospodaření na 193 milionů hektarů půdy ve veřejném držení a poskytuje poradenský servis i soukromým majitelům lesních pozemků.

Zpráva poukázala na to, že mezi oblasti s rapidním nárůstem rizik patří především východní pobřeží a oblast Kalifornie. Mezi ohrožené živočichy jsou ve zprávě zařazeni například černá forma veverky liščí, žijící v oblasti Chesapeake Bay, která patří mezi největší veverkovité západní polokoule, pestře vybarvený obojživelník axolotl kalifornský, nebo drobný jelenec běloocasý žijící v omezeném areálu v lesích na Floridě. Součástí uveřejněné publikace „Okrajové lesy“ jsou i mapové podklady, které zachycují nejvíce ohrožená místa.  Ty by měly být brány v potaz při dalším urbánním plánování. Přitom zahrnutí ochranářského rozměru do rámce plánování výstavby v blízkosti lesů může značně snížit negativní dopady. Jako příklady vhodných zákroků se uvádí omezení volného pohybu psů nebo budování silničních nadchodů pro jelenovité.

Zpráva byla uveřejněna dne 6.1 2011 na serveru MMDnewsvire.com pod názvem „US Forest Service report spotlights at-risk species on private lands“.

Radomír Dohnal

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

Komerční zpráva

Na základě výsledku proběhlého výběrového řízení Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo pro konání národní oborové výstavy dřevozpracující techniky vybráno Výstaviště Brno...

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby