Přihlásit

AČMD: Slyšení v Senátu bylo tragikomické

Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD) hodnotí ve své tiskové zprávě páteční veřejné slyšení k Dřevěné knize v Senátu jako „tragikomický pokus o zneužití komise k utvrzení „jedinečně správného“ modelu pětileté komplexní zakázky Lesů s prodejem dříví „při pni“.

Tisková zpráva AČMD

V pátek 4. března 2011 uspořádala stálá komise Senátu PČR pro rozvoj venkova veřejné slyšení ke Dřevěné knize MZe. AČMD spolu s dalšími subjekty obdržela možnost vystoupit.

Většina kritiků se shodla na názoru, že Dřevěná kniha (DK) nepředstavuje Koncepci hospodářské politiky Lesů ČR, jak je předkladateli nazývána, ale pouhý koncept dvoukolové soutěže o veřejnou zakázku na služby a dříví. A to za situace, kdy nemá oporu ani ve schválení vládou, ani v oficiální lesnické politice státu, ani v nadále absentující legislativě k obhospodařování státních lesů.

Účast politiků byla mizivá. Z cca 28 přítomných posluchačů bylo nejméně 7 zaměstnanců Lesů ČR, 2 zaměstnanci ÚHÚL a další úředníci ministerstev, 1 zástupce Transparency International, dále 3 zástupci dalších oborových sdružení a řada zástupců firem. (pozn. redakce - senátor Jiří Čunek krátce po vyjití tiskové zprávy rozeslal doplnění, že se tohoto slyšení zúčastnili senátoři Šilar, Vystrčil a Čunek, na části jednání byla přítomna senátorka Juřenčáková).

Obavy AČMD se naplnily. Dostavila se jak spoušť demagogických a neseriózních, manipulativních argumentů obhájců Dřevěné knihy, tak nízká účast politiků, jimž je problém správy majetku v hodnotě sta miliard korun lhostejný. Scházel však rovněž generální ředitel Lesů a ministr zemědělství.

Slyšení v Senátu je možné označit tragikomickým pokusem o zneužití komise k utvrzení „jedinečně správného“ modelu pětileté komplexní zakázky Lesů s prodejem dříví „při pni“. Ze strany obhájců DK šlo o pokračování dvacet let trvající tvorby dokonalého závoje klamu, který lidem téměř znemožnil rozlišit, co je pravda a co lež, co je realita a co iluze.“ sděluje po jednání prezident AČMD Zdeněk Valný.

Obhajoba DK stála například na těchto neseriózních či nepravdivých tvrzeních: LHP vytváří revírníci a správci Lesů ČR, obecní Lesy hospodaří hůře než-li Lesy ČR, dřevozpracovatelé mají možnost své potřeby dříví pokrýt dodávkami od nestátních vlastníků, spor kolem Dřevěné knihy je pouze o tom, zdali proces výroby dříví mezi lokalitou „při pni“ a odvozním místem lépe provede státní lesník či soukromá firma, atd. Otázkám v oblasti kontroly kvality dříví státem, se obhájci DK prakticky vyhnuli. Důvěru nevyvolaly ani představené kontrolní mechanismy objemu těženého dříví, jako např. „pařezové tabulky ÚHÚL“, které jsou dle ředitele ÚHÚL postaveny na statistickém vyhodnocení souboru dat řádově pouhých několika set pařezů a dalších teoretických podkladech či leteckých snímcích a deklarované přesnosti výsledků +- 5%. Dodnes nejsou navíc ani zoponovány či jejich konstrukce publikována v mezinárodně uznávaném odborném periodiku, přesto je DK uvádí jako jeden z hlavních nástrojů kontroly kvality a objemu těženého dříví.

Jednání rovněž potvrdilo, že je Dřevěná kniha vědomou koncepcí skrytého pronájmu státních lesů, který je ze zákona zakázán.“ reaguje prezident AČMD Zdeněk Valný na argument spoluautora prodeje dříví „při pni“ - poslance TOP 09 Jiřího Olivy, který na půdě Senátu argumentoval, že rovněž autor, dle něj údajně úspěšného pronájmu státních (komorních) lesů v dobách císařovny Marie Terezie byl pod tlakem kritiky.

„Zároveň se potvrdilo, že představitelé dřevozpracujících svazů sdružených v KLDS, kteří koncept komplexní zakázky s prodejem dříví „při pni“ podporovali, dodnes nepochopili, že svými postoji dopomáhají scénář likvidace regionálních dřevozpracovatelů realizovat. Nebo jde o jejich kolaboraci? Věřím, že většina v KLDS sdružených dřevozpracujících firem odpověď zná a postoje AČMD jednoho dne ocení. Bohužel, bude pro mnohé z nich už pozdě.“ doplňuje prezident AČMD.

AČMD klade na závěr tuto otázku: Do kdy bude společensky závažná problematika Lesů ČR a její dopady do zaměstnanosti poslancům a senátorům PČR lhostejná? Vychází snad jejich lhostejnost z šedého financování politických stran z prostředků generovaných při hospodaření ve státních lesích?

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Videozáběry kalamity ve středních a jižních Čechách, na Vysočině a v Podkrkonoší

Lesnictví

Podívejte se na aktuální letecké záběry českých lesů ze dne 22. srpna 2020 nad středními, částečně i jižními Čechami, Vysočinou a Podkrkonoším.

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesy ČR pořádají druhý ročník Dne za obnovu lesa

Lesnictví

Den za obnovu lesa, největší celostátní akci na podporu obnovy české a moravské krajiny, pořádají v sobotu 17. října od 10 do 16 hodin ve...

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Rok 2019: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, tisíce hektarů vysazených lesů

Lesnictví

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:10991

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Vláda schválila novelu zákona o myslivosti

Lesnictví

Zobrazeno:8398

Aktualizováno. Úřady nebudou muset každých pět let nechávat vypracovávat posudky, aby se zjistilo, kolik má být v honitbě zvěře. Tuto povinnost, která ale zatím nezačala...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:7269

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

MZe aktualizovalo červenou zónu lesů zasažených kůrovcem

Lesnictví

Zobrazeno:5093

Ministerstvo zemědělství (MZe) upravilo tzv. červenou zónu, pro kterou platí mimořádná opatření k řešení kalamitní situace v lesích. Jde o území, které je kůrovcem zasaženo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby