Přihlásit

AČMD: Slyšení v Senátu bylo tragikomické

Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů (AČMD) hodnotí ve své tiskové zprávě páteční veřejné slyšení k Dřevěné knize v Senátu jako „tragikomický pokus o zneužití komise k utvrzení „jedinečně správného“ modelu pětileté komplexní zakázky Lesů s prodejem dříví „při pni“.

Tisková zpráva AČMD

V pátek 4. března 2011 uspořádala stálá komise Senátu PČR pro rozvoj venkova veřejné slyšení ke Dřevěné knize MZe. AČMD spolu s dalšími subjekty obdržela možnost vystoupit.

Většina kritiků se shodla na názoru, že Dřevěná kniha (DK) nepředstavuje Koncepci hospodářské politiky Lesů ČR, jak je předkladateli nazývána, ale pouhý koncept dvoukolové soutěže o veřejnou zakázku na služby a dříví. A to za situace, kdy nemá oporu ani ve schválení vládou, ani v oficiální lesnické politice státu, ani v nadále absentující legislativě k obhospodařování státních lesů.

Účast politiků byla mizivá. Z cca 28 přítomných posluchačů bylo nejméně 7 zaměstnanců Lesů ČR, 2 zaměstnanci ÚHÚL a další úředníci ministerstev, 1 zástupce Transparency International, dále 3 zástupci dalších oborových sdružení a řada zástupců firem. (pozn. redakce - senátor Jiří Čunek krátce po vyjití tiskové zprávy rozeslal doplnění, že se tohoto slyšení zúčastnili senátoři Šilar, Vystrčil a Čunek, na části jednání byla přítomna senátorka Juřenčáková).

Obavy AČMD se naplnily. Dostavila se jak spoušť demagogických a neseriózních, manipulativních argumentů obhájců Dřevěné knihy, tak nízká účast politiků, jimž je problém správy majetku v hodnotě sta miliard korun lhostejný. Scházel však rovněž generální ředitel Lesů a ministr zemědělství.

Slyšení v Senátu je možné označit tragikomickým pokusem o zneužití komise k utvrzení „jedinečně správného“ modelu pětileté komplexní zakázky Lesů s prodejem dříví „při pni“. Ze strany obhájců DK šlo o pokračování dvacet let trvající tvorby dokonalého závoje klamu, který lidem téměř znemožnil rozlišit, co je pravda a co lež, co je realita a co iluze.“ sděluje po jednání prezident AČMD Zdeněk Valný.

Obhajoba DK stála například na těchto neseriózních či nepravdivých tvrzeních: LHP vytváří revírníci a správci Lesů ČR, obecní Lesy hospodaří hůře než-li Lesy ČR, dřevozpracovatelé mají možnost své potřeby dříví pokrýt dodávkami od nestátních vlastníků, spor kolem Dřevěné knihy je pouze o tom, zdali proces výroby dříví mezi lokalitou „při pni“ a odvozním místem lépe provede státní lesník či soukromá firma, atd. Otázkám v oblasti kontroly kvality dříví státem, se obhájci DK prakticky vyhnuli. Důvěru nevyvolaly ani představené kontrolní mechanismy objemu těženého dříví, jako např. „pařezové tabulky ÚHÚL“, které jsou dle ředitele ÚHÚL postaveny na statistickém vyhodnocení souboru dat řádově pouhých několika set pařezů a dalších teoretických podkladech či leteckých snímcích a deklarované přesnosti výsledků +- 5%. Dodnes nejsou navíc ani zoponovány či jejich konstrukce publikována v mezinárodně uznávaném odborném periodiku, přesto je DK uvádí jako jeden z hlavních nástrojů kontroly kvality a objemu těženého dříví.

Jednání rovněž potvrdilo, že je Dřevěná kniha vědomou koncepcí skrytého pronájmu státních lesů, který je ze zákona zakázán.“ reaguje prezident AČMD Zdeněk Valný na argument spoluautora prodeje dříví „při pni“ - poslance TOP 09 Jiřího Olivy, který na půdě Senátu argumentoval, že rovněž autor, dle něj údajně úspěšného pronájmu státních (komorních) lesů v dobách císařovny Marie Terezie byl pod tlakem kritiky.

„Zároveň se potvrdilo, že představitelé dřevozpracujících svazů sdružených v KLDS, kteří koncept komplexní zakázky s prodejem dříví „při pni“ podporovali, dodnes nepochopili, že svými postoji dopomáhají scénář likvidace regionálních dřevozpracovatelů realizovat. Nebo jde o jejich kolaboraci? Věřím, že většina v KLDS sdružených dřevozpracujících firem odpověď zná a postoje AČMD jednoho dne ocení. Bohužel, bude pro mnohé z nich už pozdě.“ doplňuje prezident AČMD.

AČMD klade na závěr tuto otázku: Do kdy bude společensky závažná problematika Lesů ČR a její dopady do zaměstnanosti poslancům a senátorům PČR lhostejná? Vychází snad jejich lhostejnost z šedého financování politických stran z prostředků generovaných při hospodaření ve státních lesích?

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

WOODTEC 2020 se bude konat od 21. do 23. října

Komerční zpráva

Na základě výsledku proběhlého výběrového řízení Svazu výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo pro konání národní oborové výstavy dřevozpracující techniky vybráno Výstaviště Brno...

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Jak bojovat s kůrovcem v zimě - nové video na NEKRMBROUKA.cz

Lesnictví

Jako poznat kůrovcem napadený strom v zimním období, jak odlišit sterilní kůrovcové souše a aktivní kůrovcové stromy nebo kolik jedinců lýkožrouta smrkového se může nacházet...

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši  900 000 kubíků

ALSOL letos předpokládají kvůli kalamitě těžbu ve výši 900 000 kubíků

Lesnictví

Rekordních 900 000 metrů krychlových dřeva letos kvůli kůrovcové kalamitě a suchu plánují vytěžit Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL), které hospodaří v Olomouckém a...

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Novoroční anketa Lesnické práce: kalamita přerostla v celorepublikový problém

Lesnictví

V roce 2019 se naplno ukázaly limity dosavadního samofinancování péče o lesní ekosystémy, nepřipravenost lesního hospodářství a České republiky na celoplošné katastrofy, ale také obrovská...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby