Logo
Vytisknout tuto stránku

Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Americká společnost Forest Economic Advisors se v oblasti lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu zabývá analýzou a zprostředkováním informací s využitím ekonomických modelů již mnoho let. Zpracované reporty, publikace a analýzy zachycují tyto zásadní momenty napříč kontinenty celého světa a pro širokou škálu klientů různých zájmových stran lesnického a dřevařského sektoru. Redakce Lesnické práce využila osobní návštěvy generálního ředitele kanadské pobočky Russella Taylora v únoru 2020, kdy ho požádala o korespondenční rozhovor, který přinášíme na Silvarium.cz ve zkrácené verzi.

Doporučený Russel Taylor: Klíčem k úspěchu je propojení lesa s koncovým zákazníkem

Společnost Forest Economic Advisors

- Společnost Forest Economic Advisors (FEA) má v oblasti specializace na analýzy trhu s dřívím již mnoho let zkušeností. Čím konkrétně se společnost zabývá a co patří k jejím hlavním činnostem?
Hlavní činností společnosti FEA je analyzování trhu s dřívím v Severní Americe a vybraných regionech po celém světě včetně Číny a Ruské federace. Společnost zpracovává čtvrtletní a měsíční zprávy, které předpovídají vývoj konkrétní oblasti na dva roky až 15 let a firmám tak pomáhají s jejich podnikatelskými záměry. Běžnými klienty společnosti jsou firmy lesnického sektoru a dřevozpracujícího průmyslu. Patří mezi ně podniky zabývající se oblastmi velkoobchodu, exportu, logistiky, penzijních fondů, ale i různé sektory vlády a řada dalších sdružení a zainteresovaných stran, kterým poskytujeme i příležitostné konzultace.
Mezi další činnosti FEA patří například organizování výročních konferencí a příležitostných zahraničních výjezdů do vybraných regionů po celém světě a také poskytování poradenské služby klientům. Výstupy společnosti jsou k dispozici pouze na základě předplatného a klientům poskytují klíčové analýzy a prognózy z oblasti vývoje trhu, produktů a cen.

- Jedním z výstupů FEA je například zpráva porovnávající globální ceny na trhu s dřívím a náklady dřevozpracujícího průmyslu, která upozorňuje na dramatické změny v celosvětových nákladech na těžbu dříví ve více než 29 zemích světa. Které další zajímavé informace může klient získat?
Tuto zprávu reflektující vývoj cen dříví od nejnižších cen až po nejvyšší a náklady a výnosy dřevozpracovatelských podniků v jednotlivých zemích a regionech po celém světě jsme zpracovávali od roku 2002. Z našeho nového reportu z roku 2019 vyplývají rychle klesající ceny dříví ve střední Evropě a konkurenceschopnost evropského dříví na klíčových vývozních trzích po celém světě.
Hodně cestuji do regionů, které jsou zapojeny do zprávy FEA o globálním vyhodnocování konkurenčního prostředí, což zahrnuje více než 24 zemí na pěti kontinentech. Vytvořením silné sítě kontaktů po celém světě můžeme následně poskytnout různým regionům nejnovější informace o cenách a tržním prostředí.

Zkušenosti s gradací podkorního hmyzu v Kanadě

- V Kanadě máte poměrně čerstvé zkušenosti s biotickými škůdci v lesích. Můžete v tomto kontextu popsat vývoj posledních let?
V provincii Britské Kolumbie v západní části Kanady začala masivní gradace lýkohuba Dendroctonus ponderosae škodícího na borovicích koncem 90. let, která vyvrcholila v roce 2005, a v menším měřítku tento problém trvá dodnes. Více než 95 % objemu dříví z nahodilých těžeb, které bylo vytěženo, se rovnalo celkově 700 mil. m3 dříví borovice. Jelikož se 95 % napadených porostů nacházelo na pozemcích ve vlastnictví státu, vláda Britské Kolumbie povolila zvýšení objemu těžby dříví tak, aby měli těžaři a dřevozpracující podniky šanci co nejvíce dříví zachránit před dalším napadením. V důsledku tohoto rozhodnutí podniky v roce 2000 zavedly delší směny až do doby, než se kolem roku 2007 v USA zhroutil trh s bydlením.


Z grafu v reportu o kůrovcové kalamitě ve střední Evropě je zřejmý dramatický propad cen smrkového dříví II. třídy jakosti v severovýchodním Německu během let 2013 a 2020. Zdroj: Forest Economic Advisors

Kůrovcová kalamita ve střední Evropě

- Mezi oblasti nejpostiženější kůrovcovou kalamitou v Evropě patří Německo, Česká republika, severní Rakousko, Slovensko a další země včetně Švédska. Jak ovlivnil nadbytek dříví v těchto zemích a jeho zvýšený vývoz globální trh s dřívím?
Zaznamenali jsme zvýšený export dříví vytěženého ve střední Evropě zahrnující smrkovou kulatinu, a to zejména do Číny. Celkový objem kulatiny exportované do Číny v roce 2019 přesáhl osm milionů metrů krychlových. V roce 2018 činil tento objem méně než 1,5 mil. m3 a na čínském trhu s dřívím to znamenalo dramatickou změnu. Levnější evropské dříví vyřadilo z trhu tradiční dodavatele například z Ruska, Nového Zélandu, pobřežních oblastí v severozápadní části USA, pobřeží Britské Kolumbie a mnoho dalších dodavatelů.

- Objem vytěženého dříví napadeného kůrovcem a po větrných kalamitách ve střední Evropě tvořil v roce 2017 20 % z celkových těžeb, v roce 2018 stoupl na 42 %, což je odhadem více než 100 milionů m3. Jakou prognózu trendu těchto těžeb odhadujete do budoucích let a jaký to bude mít dlouhodobý dopad na trh s dřívím, evropské dodavatele a konkurenceschopnost na trhu?
Výše objemu kůrovcového dříví za rok 2019 je odhadována na přibližně 130 mil. m3. Jedná se o zásadní nárůst oproti roku 2018 a skutečnou otázkou nyní je, co se stane v roce 2020 a dalších letech. Z krátkodobého hlediska je to výhodné pro dřevozpracovatele v důsledku nízkých cen dříví a pro vývozce, kteří mohou dodávat větší objem dříví do Číny. Skutečnou újmu bohužel pociťují vlastníci lesů, protože z nich nezískávají téměř žádnou hodnotu. Z dlouhodobého hlediska bude mít snížení dodávek dříví za následek zvýšení konkurence dodavatelů, což bude mít dopad na dřevozpracovatele. Pro příklad přibližně 35 % dřevozpracujících podniků v provincii Britské Kolumbie muselo svůj provoz uzavřít v přímém důsledku gradace podkorního hmyzu. S touto zkušeností tedy očekáváme výrazné snížení kapacit evropských dřevozpracovatelských podniků. Se skončením kůrovcové kalamity totiž klesá nabídka kvalitního dříví.

- Co byste v kontextu vývoje na trhu s dřívím, ale i na základě zkušeností s kalamitou podkorního hmyzu v provincii Britské Kolumbie doporučil vlastníkům lesů a dřevozpracovatelům v České republice?
Lesnicko-dřevařský sektor v provincii Britské Kolumbie může předat následující zkušenosti:
- Jakmile množství napadeného dříví překoná vaši hranici zpracovatelských kapacit, je to obdobné jako nekontrolovaný lesní požár, kdy se pokoušíte minimalizovat jakékoli sekundární škody a zachránit, co se dá.
- Po rozvoji kalamity nečekejte příliš dlouho s aplikací obranných opatření, protože ty mohou omezit další šíření hmyzu.
- Investujte do kontroly a monitoringu, jako je satelitní snímkování, do partnerství se soukromým sektorem a vlastníky lesů za účelem sdílení monitoringu a dalších informací, do kontrol při terénních pochůzkách a leteckého monitoringu.
- Důležitá je koordinace a komunikace soukromého sektoru a vlády. Lesy provincie Britské Kolumbie vlastní z 95 % provinční vláda a vzájemná neochota zabývat se kalamitou podkorního hmyzu trvala tak dlouho, až bylo příliš pozdě.
- Kůrovci nerespektují hranice, šíří se do všech majetků.
- Podporujte vědu a výzkum. Kalamita může podnítit k inovacím, například při využití mrtvého dřeva a těžebních zbytků pro palivo a výrobu dřevěných pelet nebo zpracování starých stojících souší pro jiné koncové využití.

Děkuji za odpovědi (16. 4. 2020), Markéta Penzešová


Naposledy změněno: čtvrtek, 07 květen 2020 09:14

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.