Přihlásit

Poslanci mají poslední příležitost zastavit miliardové škody v lesích. Stavy spárkaté zvěře a s nimi ničení lesních porostů dále narůstají (Společná tisková zpráva ASZ, ČSOP, Pro Silva Bohemica, ČSO, Hnutí DUHA a Spolku vlastníků honebních pozemků)

Skutečné počty spárkaté zvěře jsou mnohem vyšší, než přiznávají myslivci. Ukázala to analýza aktuálně zveřejněných dat Českého statistického úřadu.

Informace o vykazovaných početních stavech populace spárkaté zvěře v ČR přináší každoročně myslivecká statistika, jejíž aktuální data přebírá Český statistický úřad a nedávno je zveřejnil. Ukazují další nárůst početních stavů jelenů evropských, daňků, jelenů sika, muflonů a srnců.

Analýza dat provedená Hnutím DUHA ale ukázala, že skutečné početní stavy zvěře jsou až několikanásobně vyšší. Reálné stavy byly vypočteny metodou zpětného propočtu podle vzorce doporučeného Ministerstvem zemědělství, tedy na základě výše odlovu za poslední tři roky a poměru pohlaví v populaci. Analýza dále porovnala tzv. normované stavy (tj. zákonem maximálně povolené) s počty zvěře oficiálně přiznanými mysliveckými subjekty a vypočtenými reálnými stavy. Výsledek potvrzuje absolutní selhání dosavadního systému mysliveckého hospodaření. Názorně to ukazují přiložené grafy.

Myslivci oficiálně vykazované stavy jelena evropského jsou 1,8 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou ovšem 5 krát vyšší než zákonem povolené a 2,9 krát vyšší než počty přiznané.

Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních jelenů sika jsou 8,3 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 32,2 krát vyšší než zákonem povolené a 3,8 krát vyšší než počty přiznané.

Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních daňků jsou 2,5 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 4,9 krát vyšší než zákonem povolené a 2 krát vyšší než počty přiznané.

Myslivci oficiálně vykazované stavy nepůvodních muflonů jsou 2,1 krát vyšší než stavy zákonem povolené (tzv. normované). Vypočtené reálné stavy jsou 2,8 krát vyšší než zákonem povolené a 1,4 krát vyšší než počty přiznané.

Pouze u srnčí zvěře reálné počty nepřekračují normované stavy. Vzhledem ke špatnému stavu lesů ale srnčí zvěř stejně na mnoha místech, kde nejsou ostatní druhy, způsobuje poškození mladých stromků tak výrazné, že limituje obnovu pestré druhové skladby lesů.

Lesníci, ekologové i vlastníci lesů a zemědělských pozemků dlouhodobě upozorňují, že současný zákon o myslivosti nefunguje. Bez jeho změny a následného snížení stavů spárkaté zvěře není možné obnovit pestré a zdravé lesy. Miliardy investované státem a soukromými vlastníky do zalesňování a obrovské množství semenáčů z přirozené obnovy končí v žaludcích přemnožené zvěře. Rovněž Ministerstvo zemědělství uvádí ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“ Podrobnější informace najdete v souhrnu zde.

Ve snaze pomoci lesům schválili poslanci na podzim roku 2019 novelu zákona o myslivosti, která měla zavést od listopadu 2021 plánování lovu spárkaté zvěře podle stavu lesů a míry škod. Poslanci KSČM, SPD, ANO, ODS a polovina ČSSD ale letos v červnu tuto novelu překvapivě zase zrušili. Poslední nadějí pro alespoň nějaký posun v řešení situace je tak vládní novela zákona o myslivosti s pozměňovacími návrhy Zemědělského výboru a poslanců Petra Bendla (ODS), Radka Holomčíka (Piráti), Vlastimila Válka (TOP 09), Jany Krutákové (STAN) a Jana Čižinského (KDU-ČSL). Poslanci o ní mohou hlasovat ve třetím čtení na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny.

Koalice organizací požaduje ve veřejném zájmu především nastavení rovnováhy mezi početností spárkaté zvěře a krajinou pomocí transparentního plánování lovu spárkaté zvěře v závislosti na způsobených škodách: vysoké škody = vysoký odlov, přiměřené škody = udržování stabilní populace, nízké škody = možné zvýšení početnosti spárkaté zvěře. K tomu má pomoci i umožnění lovu majitelům a pachtýřům pozemků a snížení minimální výměry pro vytvoření vlastní honitby. Invazivní asijský jelen sika, který se kříží s naším jelenem evropským, by neměl být chován ve volné přírodě, ale jenom v oborách.

Stanoviska zástupců vybraných organizací k důsledkům nedostatečné výše lovu spárkaté zvěře v ČR:
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR: „Vlastníci honebních pozemků, zemědělci a lesníci vytvářejí na svých hospodářstvích a pozemcích životní prostředí pro všechny druhy zvířat včetně spárkaté zvěře a zároveň nesou zásadní náklady spojené s chovem zvěře. Mají proto největší zájem na udržení rovnováhy v přírodě, a proto by zákon o myslivosti měl výrazně zvýšit jejich práva na ovlivnění chovu i lovu zvěře. Současná legislativní úprava nefunguje a v praxi dochází k neustálému zvyšování škod jak v lesích, tak na polích, výrazným nadstavům spárkaté zvěře a to vše v době klimatické změny a historicky největší kalamity našich lesů.“ Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

HNUTÍ DUHA: „Bez dočasného snížení stavů spárkaté zvěře se nám nepodaří obnovit pestré smíšené lesy, protože většinu mladých listnáčů a jedliček tato zvěř spase. Miliardové dotace na obnovu lesů skončí v jejich žaludcích. Poslanci mají příští týden poslední možnost schválit novelu zákona o myslivosti a pozměňovací návrhy, které by pomohly nastolit rovnováhu mezi stavem lesů a početností zvěře“ Jaromír Bláha, lesnický expert Hnutí DUHA

PRO SILVA BOHEMICA: „Zvěře může být v krajině tolik, aby se lesy dokázaly zmlazovat a vyvíjet převážně přirozeně a jejich ochrana nemusela být celoplošná, ale soustředěná na druhy dřevin zvěří nejvíce poškozované. Fungovalo to tak dříve, musí to tak být i dnes. Do předkalamitní doby se dařilo měnit poměr jehličnanů a listnáčů, tak důležitý pro adaptaci lesů na klimatickou změnu, pouze o pouhé desetiny procent ročně. Nyní se vynuceně uměle a nákladně zalesňuje daleko víc a listnáče početně začaly převažovat. Převážnou část práce by ale téměř zdarma, rychleji a na velkých plochách odvedla sama příroda, pokud bychom jí dokázali alespoň na pár let navracet rovnováhu zejména udržováním stavů spárkaté zvěře na úrovni umožňující přirozenou obnovu,“ řekl Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY: „Posledních 20 let se v souvislosti s přeměnou lesů na smíšené porosty listnáčů a jehličnanů nemluví o ničem jiném než o přemnožené spárkatzé zvěři, která tomu brání. Říkají to nejen lesníci, vlastníci lesů, ochránci přírody, ale i zástupci Ministerstva zemědělství. Přesto se za celou dobu nenašel jediný ministr zemědělství, který by tento stav změnil. Doufám tedy, že v situaci bezprecedentní kůrovcové kalamity, která odlesnila tisíce hektarů českých lesů, pan ministr Toman dokáže novelu zákona o myslivosti prosadit.“ Karel Kříž, výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody

 

Komentáře   

+14 # cvonza 2021-10-15 09:15
Půjde to těžko , lovci jsou moc vlivná a lobbistická skupina a o přírodu nikomu nejde ,, ředitel Spolany a Lovochemie je min život. prostředí :lol: :sad:
+9 # Starý 2021-10-22 08:58
Plně s vámi souhlasím a snaha o vnos nových dřevin z praxe:
Před cca 25 lety jsem zalesnil směs Jedle, douglasky, smrku, dubu, buku, jedle obrovské, modřínu - oploceno 0,80 ha lesa. Efekt-po 15 letech neskutečné ochrany před hubaři, kteří ničily ploty - buk po škodách zvěří zbyly cca 3 stromy co stojí za to , MD cca 50 stromů, jedle cca 20 stromů, pak zvěří orvané křáky, po zlodějích stromků - zejména JDO, JD, kdy jich zbylo ze stovek cca 50, douglasky cca 30 %, těch dvojáků a jiných nehezkých.
Tak tedy úspěch v dnešním podání. Ne pánové, jen jsem odplotil, podotýkám znovu po 15 letech!!
No pak jsem jen prořezal SM a u zbytku stromků vyvětvovačkou zmršil zbytek JD, JDO, i dvojáky a další, lidé byli schopni řezat i 8-10 m stromy a odříznout vršek. A včera jsem byl prohlédnout, ale bohužel po více jak 60 letech co pamatuji, se zde ukázal daněk a oloupal cca 40 % jedle a douglasky ve věku 20 - 25 let.
Tak si říkám, má cenu měnit skladbu dřevin a pěstovat les pro budoucnost ??

JEN JEDNA ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST, KTEROU JIŽ NEZOPAKUJI !!

Tak páni na Mze propagujte zemědělce a myslivce jako dosud - já na les v pojetí les pro budoucnost, což jsou vaše kecy - rezignuji.

Mé děti budou mít starosti a křáky, nebo shnilé stromy - skvělá budoucnost.
+9 # cvonza 2021-10-15 09:09
Prořezávky jsou zničené od zvěře , co tu bude za 30- 50 roků rekonstrukce všech porostů dnes do 40 roků.
+22 # Rensa 2021-09-11 09:26
HNUTÍ DUHA: „Bez dočasného snížení stavů spárkaté zvěře se nám nepodaří obnovit pestré smíšené lesy
Viděl už někdo Duháky sázet sazenice?
+8 # revírník_ 2021-10-02 21:33
Ano a nejen to. I stavět a opravovat oplocenky, připravovat půdu pod porostem i na holině, zakládat aleje, ovazovat jedle, natírat zmlazení i jej chránit vlnou.
+20 # Metzl.Jan 2021-09-10 14:25
Třicetiletý gordický uzel je nutné rozetnout delegováním výkonu práva myslivosti a lovu vlastníkům honiteb. Vlastníci státních honiteb stanoví oblasti chovu v početnosti a druhu zvěře z r. 1945. A věčný problém ochrany národního bohatství je vyřešen.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Douglaska využívá vodu z hlubší vrstvy půdy než smrk

Douglaska využívá vodu z hlubší vrstvy půdy než smrk

Lesnictví

Jednou z perspektivních dřevin, na jejíž výzkum se zaměřují vědci, je douglaska tisolistá. Mohla by totiž při obnově lesů po kůrovcové kalamitě alespoň částečně nahradit...

Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení

Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení

Lesnictví

Policie vyšetřuje požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení, původně ho vyšetřovala jako obecné ohrožení z nedbalosti.

Do výběrového řízení na šéfa Lesů ČR se přihlásilo 21 zájemců

Do výběrového řízení na šéfa Lesů ČR se přihlásilo 21 zájemců

Lesnictví

Do výběrového řízení na generálního ředitele státního podniku Lesy ČR se přihlásilo 21 zájemců. Na twitteru to uvedl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Výběrové řízení...

Ekologie zajišťuje ekonomiku, jednoduchá rada zní: nechat přírodu co nejvíce pracovat

Ekologie zajišťuje ekonomiku, jednoduchá rada zní: nechat přírodu co nejvíce pracovat

Lesnictví

V roce 1994 oznámil Městský lesní úřad v Lübecku na tiskové konferenci nově vytvořenou koncepci „přírodě blízkého využívání lesa". Ekosystémově orientovaný přístup k hospodářským lesům...

Populární zprávy

Agresivita v lese: Lesní cesty nepatří „jen“ veřejnosti

Agresivita v lese: Lesní cesty nepatří „jen“ veřejnosti

Lesnictví

Zobrazeno:5157

Řidiče kamionu, který z lesa odvážel dříví, tento týden na Šumavě brutálně napadli dva cyklisté. Vadilo jim, že se musí na lesní cestě nákladnímu vozu...

Dalibor Šafařík byl jmenován ekonomickým ředitelem Lesů České republiky

Dalibor Šafařík byl jmenován ekonomickým ředitelem Lesů České republiky

Lesnictví

Zobrazeno:3584

Na základě výsledku výběrového řízení byl 20. června jmenován ekonomickým ředitelem Lesů České republiky Dalibor Šafařík.

Les trvale tvořivý – vůle chtít je na začátku to nejdůležitější

Les trvale tvořivý – vůle chtít je na začátku to nejdůležitější

Lesnictví

Zobrazeno:2810

Koncepce hospodaření ŠLP Křtiny je charakterizována heslem „Pestré lesy pro klimatickou změnu". Na území ŠLP Křtiny je tak realizováno 16 hospodářských modelů dle konkrétních přírodních...

Jak fungují stromové lapáky proti lýkožroutům na smrku

Jak fungují stromové lapáky proti lýkožroutům na smrku

Lesnictví

Zobrazeno:2571

Vzhledem k rozsahu existujících smrkových lesů a stupni jejich ohrožení lýkožroutem smrkovým je nutné zdokonalovat metodické postupy pro kvalitní kontrolu, prognózu a eliminaci tohoto druhu...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby