Přihlásit

Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR (M. Slodičák a kol.)

Tisk
272 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, mapy, tabulky, grafy. V roce 2014 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 270 Kč.

Cena:270 Kč
Cena bez DPH: 245 Kč
DPH:25 Kč
Popis produktu

V poslední době se pozornost správců a vlastníků lesa u nás i v Evropě upíná k douglasce tisolisté. Jedním z důvodů je její potencionální schopnost dobře se vyrovnat s probíhajícími klimatickými změnami. Výzkumem doložená je též stabilizační funkce hluboko kořenící douglasky pro lesní porosty. Její odpad se dobře rozkládá, forma pokryvného humusu je příznivá. Z těchto důvodů je zařazena mezi meliorační a zpevňující dřeviny. Další příznivá role spočívá ve vysoké produkci dřevní hmoty. Publikace obsahuje výsledky grantového projektu, jehož název je shodný s názvem knihy.

272 stran, formát 165 x 245 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, barevné obrázky, mapy, tabulky, grafy. V roce 2014 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 270 Kč.

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR Projekt LARIXUTOR

Naše další weby