Logo
Vytisknout tuto stránku

SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Nízká půdní vlhkost po suché zimě, velké rozdíly v denních a nočních teplotách v první půlce dubna a výrazný deficit srážek v průběhu celého dubna, měly zásadní vliv na ujímavost jarních výsadeb po celé ČR. Další škody v lese způsobily také pozdní mrazy.

Doporučený SLŠ: Průběh jarního počasí zásadně ovlivnil stav kultur v lesích

Z důvodu mírné zimy začalo vyzvedávání sadebního materiálu v lesních školkách a jeho výsadba v lesích na mnoha lokalitách již na konci února. O měsíc později však přišly holomrazy, které komplikovaly nejen práce ve školkách, ale především negativním způsobem ovlivnily stav vysázených kultur. Přestože objem expedovaného sadebního materiálu postupně roste a v souvislosti s koronavirovou pandemií byla nařízena mimořádná opatření, dokázali se lesní školkaři i odběratelé sadebního materiálu se situací vypořádat a vykrývání dodávek sadebního materiálu i zalesňovací práce probíhaly kontinuálně a bez větších komplikací.

"Sucho nás lesní školkaře trápí již šestým rokem. Ze zpráv ČHMÚ je patrné, že v polovině dubna letošního roku byly celkově nejmenší průtoky v závěrových profilech hlavních povodí oproti roku 2018 i 2019, což ukazuje na výrazný vláhový deficit v krajině. Z důvodu extrémního sucha, které bylo na konci dubna vyhodnoceno jako nejhorší za 500 let, se především na březnových výsadbách a jehličnatém materiálu objevily ztráty. Díky květnovým srážkám a ochlazení se zastavil nárůst nezdaru na výsadbách, avšak na mnohých místech bylo již poškození nevratné a sadební materiál nezregeneroval," uvedl předseda SLŠ ČR Přemysl Němec.

V posledních letech postupně narůstá objem podzimních výsadeb a není to jen z důvodu zvyšujícího se objemu použitého krytokořenného sadebního materiálu. I velkou část prostokořenných dřevin je možné vysázet na podzim a výsledky jsou v současné době lepší než u jarní obnovy lesa. Rostliny jsou v této době v dormanci, a přestože mohou být půdy po letním období nedostatečně nasycené vodou, teplota vzduchu na rozdíl od jara vždy klesá a srážek přibývá.

Další škody napáchaly pozdní mrazy 12. a 13. května, které na mnoha místech poškodily především narašené listnaté kultury. Hlavně ve vyšších nadmořských výškách severozápadních Čech a Vysočiny došlo i k pomrznutí vzrostlých buků, jež zrovna kvetly. „Počasí je hlavním faktorem kvality i kvantity úrody osiva lesních dřevin, které je nutné zajistit pro další produkci sadebního materiálu," poznamenal předseda SLŠ ČR.

Škodám pozdními mrazy se v lese zabránit nedá, jinak je tomu ale u producentů sadebního materiálu. „V lesních školkách jsme do určité míry schopni čelit rozmarům počasí a zajistíme tak sadební materiál i pro další roky. S investicemi do závlah a dalších ochranných opatření však rostou náklady na pěstování," dodal Přemysl Němec.

Podle TZ Sdružení lesních školkařů ČR, red.

Naposledy změněno: středa, 03 červen 2020 14:20

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.