Logo
Vytisknout tuto stránku

Do rezervace Břehyně - Pecopala u Doks platí na čtvrt roku zákaz vstupu (ČTK)

Do Národní přírodní rezervace (NPR) Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku platí ode dneška na čtvrt roku zákaz vstupu. Důvodem je zvýšené riziko pádu stromů uschlých v důsledku kůrovcové kalamity. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Vojenských lesů a statků (VLS) Jan Sotona, které mají rezervaci ve správě.

„Jde o nebezpečné odumřelé porosty, které ale aktuálně nemůžeme odstranit těžbou z důvodu ochrany přírody v této lokalitě, primárně kvůli hnízdění ptactva. Jde o požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny. Společně také z toho důvodu plánujeme trvalé přemístění jedné z turistických tras,“ uvedl Sotona.

Na základě předloňského rozhodnutí agentury by rezervace měla minimálně do konce letošního roku zůstat bez velkých těžebních zásahů. Nařízení bylo vydané po upozornění Hnutí Duha, které předchozí těžbu v rezervaci kritizovalo s tím, že nenávratně ničí ráz tohoto území. VLS pochybení tehdy odmítlo. Argumentovalo tím, že rozsah těžby i provedení byly s orgány ochrany přírody úzce konzultovány a práce lesníci prováděli v období, kdy byl vliv těžby na život vzácných živočišných druhů v lokalitě minimální.

NPR Břehyně-Pecopala je významné chráněné území, patří do CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Spojuje v sobě biotopy typické pro Dokeskou pahorkatinu, od vodní plochy, rákosin a přilehlých mokřadů Břehyňského rybníka po pískovcové skalní město Pecopala, porostlé kyselými i květnatými bučinami a bory. Zákaz vstupu platí pro oblast, která je na severu ohraničena odvozní cestou ve Studené rokli a na západě modrou turistickou stezkou k rozcestí U náspu. Odtud je hranice nejprve vymezena Dělovou cestou a zhruba 500 metrů od vrcholu Pecopala se stáčí na jih k silnici II. třídy 270. Z východu je území se zákazem vstupu ohraničené roklemi Mlýnská, Travní a Dlouhá.

ČTK

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.