Přihlásit

Poklady ptačí říše v mokřadech (Mladá fronta DNES)

Vodní plochy a jejich okolí chladí atmosféru města a jsou domovem unikátní fauny a flóry

PRAHA
Zadržují vodu, ochlazují vzduch a poskytují útočiště a domov nepřebernému množství rostlin a živočichů. Tím vším jsou přínosné mokřady, jejichž světový den připadá na 2. února. Přírodovědci k té příležitosti nachystali v metropoli několik akcí.
Mokřady, břehy rybníků a úseky říčních břehů nabízejí jedinečnou příležitost k objevování málo známých koutů Prahy. "Zajímavá bude exkurze na Hostivařskou přehradu. Cesta nepovede jen po březích nádrže, ale také do hostivařského lesoparku za vodním a také zpěvným ptactvem," zve Zuzana Karlíková z České společnosti ornitologické, která výlety organizuje. Porosty okolo hostivařské nádrže obývají kachny divoké, k tamním zpěvným ptákům náleží například sýkorky. Kuriózními hosty lokality jsou slípky zelenonohé.
Ornitologové popisují, jak se tito ptáci dovedou obratně ukrývat v pobřežním porostu a v nouzi se dokonce potápějí. Pod hladinou "letí" poháněni pomalými pohyby polorozevřených křídel a následně se pod vodou vyšplhají po rostlinném stvolu nahoru. Ovšem nad hladinu vystrčí jen zobák a oči, často ještě schované pod leknínovým listem. Když se cítí obzvlášť ohroženy, zakousnou se pod vodou do nějakého kořene.
V Hostivaři lze zahlédnout také lysku černou. Typické je pro ni nejen tmavé zbarvení, ale i způsob plavání, při němž trhavě pohybuje hlavou a občas se potápí. Lysky nepatří mezi vynikající letce, při startu se dlouho rozbíhají po hladině.
K zajímavým opeřencům, které lze v okolí přehrady spatřit, náleží například i brhlík lesní. Velikostí ho lze připodobnit k vrabci. Vrchní část hlavy a hřbetu má modrošedou, spodní část těla žlutooranžovou. Jako jediný ptačí druh u nás zvládá šplhat i hlavou dolů.
Na kmenech keřů a stromů se objevují křivky obecné. Také ty jsou velikostí podobné vrabcům. Od nich se však liší červeným zbarvením, robustním tělem a charakteristickým zakřiveným zobákem. Do konce 19. století se křivky obecné stávaly kořistí čižbařů neboli lovců drobného ptactva. V kuchyni platily za delikatesu. Tito ptáci vystupují i v legendách. Podle pověsti získala studánka, v níž se křivka vykoupala, léčivou vodu.
Okolo hostivařské přehrady lze zahlédnout také tuzemský létající drahokam, ledňáčka říčního - ohroženého, výrazně zbarveného ptáka s oranžovou spodní částí, modrým hřbetem, křídly a temenem.
"Zajímavým místem k vycházkám je také okolí Vltavy, například v Troji," uvedla Zuzana Karlíková. Okolo severních hranic hlavního města podél proudu Vltavy směrem k Roztokům a Řeži se lze potkat třeba s kormorány, potápkami nebo volavkami. Zahlédnout zde však lze též vzácné návštěvníky, kteří k Praze zalétají ze severních krajin, třeba morčáka velkého nebo hohola severního. Morčák je o něco větší než kachna, charakterizuje jej dlouhé tělo, velká hlava a tenký, na konci zahnutý zobák. "Morčák je skvěle přizpůsoben k lovu ryb, dokáže poměrně rychle plavat i ve třímetrových hloubkách," uvedl ornitolog Karel Hudec.

Modřanské nádrže a Botič
Neméně poutavou vycházku nabízejí mokřady na opačném konci Prahy, v Modřanech. V oblasti někdejších protipovodňových nádrží z 19. století lze spatřit například ledňáčka říčního. Objevila se tam však i elegantní potápka roháč nebo její příbuzná potápka malá.
K zajímavým mokřadům v Praze patří i lokalita Toulcův dvůr na Botiči, kde z vodních ptáků lze potkat mimo jiné kachnu divokou, slípku zelenonohou nebo lysku černou.
Vodní plochy pomáhají účinně krotit rostoucí teplotu vzduchu v metropoli. A to nejen rybníky. I mokřady hrají v krajině nezastupitelnou úlohu při pozitivním ovlivňování vodního režimu. Zadržují a postupně uvolňují velké množství vody, mnohem více než umělé vodní nádrže. "Mokřad o ploše pouhých deseti metrů čtverečních například zadrží až devět tisíc litrů vody," upozorňují biologové.
Mokřady charakterizuje velká přírodní rozmanitost - biodiverzita. Jsou útočištěm pro vážky, obojživelníky, orchideje, masožravé rostliny, čápy, volavky, čejky, bekasiny a mnoho dalších nejen vzácných, ale i krásných druhů.

Fakta
Kam vyrazit s ornitology
Vycházky ke dni mokřadů Hostivař - Cesta za poznáním s průvodcem České společnosti ornitologické (ČSO) startuje v sobotu 3. února v 9.00. Sraz účastníků výletu je u autobusové zastávky Řepčická. Cesta povede hostivařským lesoparkem a po celé délce Hostivařské přehrady. K vidění budou různí zimující vodní ptáci a stálý host této lokality ledňáček Modřany - Výprava s průvodci z ČSO začíná v neděli 4. února v 9.45 u železniční zastávky Praha - Modřany. Cesta povede podél Vltavy oblastí modřanských tůní do Komořan. Jde o bývalé protipovodňové nádrže z 19. století, které postupně zarostly nivním a lužním porostem. K nejcennějším prvkům náleží rákosovité trávy přirozeně stojatých vod. Troja - Vycházka startuje v sobotu 10. února v 9.00 u zastávky Zoologická zahrada autobusové linky 112. Účastníci projdou známé pražské zimoviště vodních ptáků po proudu Vltavy. Řeka je v těchto místech stále oblíbenějším zimovištěm ptactva zejména od konce 50. let, kdy po dokončení Vltavské kaskády přestala zamrzat. Toulcův dvůr - Místo v povodí Botiče patří k nejmladším pražským mokřadům. Svou podobu získal na počátku 90. let. K jeho obyvatelům patří mimo jiné kuňka ohnivá, užovka obojková. Z rostlin jde o stulík žlutý či orobinec.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

Lesnictví

Hlavním tématem 15. valné hromady Komory soukromých lesů (SVOL), která se konala 5. února v Jihlavě, byla strategie resortu v boji s následky dlouhodobého sucha...

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Lesnictví

Aktualizováno 6. 2. Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby