Přihlásit

Myslivecká rada v Litoměřicích hodnotila roční práci okresního mysliveckého spolku (Litoměřický deník)

Litoměřice
V areálu Jiřího Procházky v Radovesicích se sešla 7. prosince 2017 okresní myslivecká rada. Jediným bodem programu bylo zhodnocení výsledků práce Okresního mysliveckého spolku Litoměřice a jeho komisí. Jednání se zúčastnili i zástupci státní správy, starosta Lovosic Milan Dian s vedoucím životního prostředí Vojtěchem Hamerníkem. Městský úřad v Roudnici nad Labem zastupoval Ladislav Drož.
Městský úřad v Litoměřicích pak Lucie Minková. Veterinární správu zastupoval Milan Rygl a Státní lesy Petr Tendler.
Činnost jednotlivých komisí zhodnotil předseda OMS František Hamrle.
Nejdříve poděkoval zástupcům státní správy za spolupráci během ozdravovacích akcí zvěře i za preventivní opatření k zabránění afrického moru. Pracovníky státní správy Roudnice nad Labem ocenil za přípravu výstavy trofejí. Ve svém vystoupení se Hamrle věnoval práci kulturně propagační komise, která zabezpečuje kurzy mysliveckých adeptů a hospodářů. Letos bylo vyškoleno 24 adeptů. Zkoušky je čekají 9. a 10. února 2018.
Stále se ovšem nedaří, aby se adepti stali členy Českomoravské myslivecké jednoty. Na příští rok se do kurzu přihlásilo 20 adeptů. Kulturně propagační komise má největší podíl na pořádání okresního mysliveckého plesu. Získává nejvíc financí pro práci OMS.
Další myslivecký ples, o který je velký zájem, se bude konat 16. března 2018.
Myslivci se také věnují mládeži. Ve spolupráci s městskou knihovnou ve Štětí se zúčastnili projektu Noc s Andersenem. Organizovala ho Ivana Roubíčková s kolektivem, přizvala i zástupce kulturně propagační komise, kynology, střeleckou komisi a zástupce Lesů České republiky.
Ve spolupráci s ředitelem litoměřické Základní školy U Stadionu Milanem Slukou proběhlo setkání myslivců a dětí v přírodě. Děti se seznámily s trofejemi, dozvěděly se zajímavosti o lese, zvířecích trofejích, o střelectví i kynologii.
Každým rokem školáci sbírají kaštany a ti nejlepší za odměnu jedou na výlet do ZOO. Na práci komise má zásluhu její předseda Adolf Rolinek. Kynologická komise se spolupodílela na průběhu mezinárodní i krajské výstavy psů, pořádala Memoriál Františka Vojtěcha, jarní svod psů, zkoušky norování, všestranné zkoušky ohařů, lesní i barvářské zkoušky.
Předseda OMS ocenil práci předsedy kynologické komise Františka Švece a obětavou práci celé komise a rozhodčích. Myslivecká komise už podruhé pořádá výstavu trofejí. V novém pojetí pořádala výstavu ulovené zvěře na Litoměřicku, Lovosicku a Roudnicku. Výstava je spojená se seminářem pro myslivecké hospodáře, s laserovou střelnicí a Svatohubertskou mší. V roce 2018 se bude výstava trofejí konat na výstavišti Zahrady Čech současně s mezinárodní výstavou psů všech plemen. Její termín je od 19. do 20.
května. Výstava trofejí skončí 25. května 2017.
František Hamrle poděkoval také Petru Skřivánkovi. Ten zastupuje předsedu myslivecké komise, který je dlouhodobě nemocný.
Střelecká komise zabezpečovala střelby adeptů, okresní přebor v malorážce. Hodně střeleckých akcí pořádají MS Vetlá, Dušníky, Křesín, Evaň, Oparno i další MS. Předseda OMS řekl, že i nadále budeme pokračovat v akci Rok ochrany přírody a myslivosti. Konstatoval lepšící se spolupráci se zemědělskými družstvy před senosečí. Jsou instalovány plašiče, myslivci se psy procházejí pole, aby zabránili úhynu mláďat.
MS Nové Sedlo Liběšice, konkrétně Robert Lesche a Jan Petráš, instalovali u silnic na Litoměřice - Česká Lípa pachové ohradníky.
Díky tomu se podstatně snížily střety aut se zvěří.
OMS Litoměřice má 900 členů. V diskusi zaznělo, že je nutné vytvořit mysliveckou komoru a sjednotit organizovanost. Pokud se bude někdo chtít věnovat myslivosti, bude muset být členem myslivecké komory. Stejné pravidlo má i rybářský svaz. Kdo chce chytat ryby, musí být také členem této organizace. Poděkování patří také Jiřímu Procházkovi za poskytnutí zázemí a vytvoření podmínek pro hladký průběh jednání.

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Vznikla Lesnická výzva, připojit se můžete i vy!

Lesnictví

Lesnická výzva je společným prohlášením profesních lesnicko-dřevařských organizací a dalších subjektů s vazbou na lesnictví, které upozorňují na obrovská rizika, jež může přinést podcenění dopadů současné...

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Nejvíce nejvýhodnějších nabídek v tendru 2019+ podala Jihozápadní dřevařská

Lesnictví

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) téměř dokončil osmimiliardový lesnický tendr 2019+. Ze 47 soutěžených jednotek uzavřel s lesnickými firmami smlouvy na 39 jednotkách. Z 39...

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

SVOL na valné hromadě znovu požádalo o větší podporu vlastníků lesů

Lesnictví

Hlavním tématem 15. valné hromady Komory soukromých lesů (SVOL), která se konala 5. února v Jihlavě, byla strategie resortu v boji s následky dlouhodobého sucha...

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Vláda schválila novelu, která má zrychlit výkon správy lesů

Lesnictví

Aktualizováno 6. 2. Ministerstvo zemědělství, obce s rozšířenou působností a kraje budou moci rychleji vydávat opatření obecné povahy, jako je zákaz vstupu do lesů nebo...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby